SVIBOR - Projekt broj: 1-08-134

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-134


EKOFIZIOLOŠKA, NUTRICIONISTIČKA I GENETIČKA ISTRAŽIVANJA U MARIKULTURI


Glavni istraživač: KATAVIĆ, IVAN (78984)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 46
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Odjel/Zavod: Laboratorij za marikulturu
Adresa: Šetalište Ivana Meštrovića 63
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Program je koncentriran na rješavanje i znanstveno objašnjenje najosjetljivijih problema u komercijalnoj proizvodnji mlađi lubina i komarče. Poduzeti su studiji na uvođenju novih vrsta i ispitana obilježja dobivenih križanaca.Studiran je utjecaj najčešćih zagađivača na osjetljive razvojne stadije njihovog riba. Potvrđena je hipoteza da se manipulacijom čimbenicima sredine i primjenom odgođenog inicijalnog hranjenja može ukloniti problem neaktivacije plivajućeg mjehura u komercijalnoj proizvodnji mlađi lubina. Dokazan je pozitivan utjecaj obogaćivanja hranjive vrijednosti inicijalne žive hrane na rast i preživljavanje najranijih razvojnih faza ove vrste. U okviru utvrđivanja hranidbenih potreba mlađi i subadultnih stadija komarče, serijom pokusa određena je optimalna koncentracija askorbinske kiseline u dnevnim obrocima. Završen je studij tehnologije uzgoja ranih uzgojnih stadija zubaca - potencijalno interesantne vrste za mediteransku marikulturu. Poznavanjem karakteristika gospodarski interesantnih sparidnih vrsta ispitana je mogućnost njihova križanja. Križanci, šarag x zubatac i japanska komarča x zubatac izdvojeni su kao kandidati za umjetni uzgoj. Toksikološkim pokusima sagledan je utjecaj topivih frakcija nafte na planktonske stadije riba koštunjača, a posebno je ispitana biakumulacija, i retencija teških metala u tkivima i organima mlađi lubina i dagnje.

Ključne riječi: lubin, komarča, hibridi, plivajući mjehur, toksičnost

Ciljevi istraživanja: Temeljem dosadašnjih vlastitih rezultata, opsežnih studija čimbenika sredine i specifičnih bioloških čimbenika značajnih za preživljavanje, rast i reprodukciju gospodarski interesantnih vrsta riba, kao i znanstvenih spoznaja iz drugih izvora ukazala se potreba ulaženja u novi ciklus ekofizioloških, nutricionostičkih i genetičkih istraživanja. Cilj ovog programa svodi se na objašnjavanje fizioloških procesa relevantnih za manifestaciju uočenih problemau uzgojnoj praksi, te formiranje znanstvene osnove potrebne za unaprijeđenje metoda i tehnike racionalnog uzgoja ribe s posebnim obzirom na uvođenje novih potencijalno interesantnih vrsta u marikulturi. Serijom pokusa pokušali smo dati tumačenje poremećenog procesa aktiviranosti plivajućeg mjehura u razvoju ličinaćkih stadija lubina, s ciljem poboljšanja kvalitete proizvedene mlađi i doprinosom sniženju troškova proizvodnje. Ispitali smo mogućnost poboljšanja rasta i preživljavanja sparidnih vrsta riba u uzgoju inter i intrageneričkih križanjima s ciljem njihove valorizacije u intenzivnom uzgoju. Obogaćivanje hranjive vrijednosti zooplanktonskih organizama koji se koriste u ishrani ličinki morskih riba bitno smanjuju smrtnost,poboljšavaju rast i u cjelini unapređuju proizvodnju mlađi. Istraživali smo efikasnost pojedinih tvari kao obogačivača i njihov utjecaj na rast i preživljavanje. U okviru umjetnog mriješćenja sparidnih i nekih ostalih vrsta u svrhu uzgoja praćena je embriogenezu i larvalni razvitak, koji su za veliki broj vrsta neistraženi što onemogućava identifikaciju njihovih planktonskih stadija. Biokemijska istraživanja radili smo radi utvrđivanja optimalnog sadržaja askorbinske kiseline u umjetnoj hrani za komarču, i tumačenja ugradnje C-vitamina u tkiva i organe. Studij vremenskog kvantitiziranja, bioakumulacije i retencije teških metala kod školjkaša služit će zaštiti potrošaća i uzgojnih populacija mekušaca. Toksikološkim pokusima istražili smo osjetljivost nekih morskih vrsta riba u fazi embriogeneze i ličinaćkog ravoja na topiljive frakcije nafte što omogućava predviđanja posljedica zagađenja izlijevanjem nafte u obalni morski ekosustav.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: RAB/89-RER/87 Mediterranean Regional Aquaculture Project (MEDRAP)
    Naziv ustanove: UNDP/FAO-MEDRAP II
    Grad: TUNISIA, Tunis

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr