SVIBOR - Projekt broj: 1-08-138

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-138


FITOCENOLOŠKO-SINTAKSONOMSKA ISTRAŽIVANJA VEGETACIJE MEDITERANA


Glavni istraživač: TRINAJSTIĆ, IVO (50472)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: Zavod za istraživanja u šumarstvu
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 218 288
teleFaks: 385 (041) 218 616

Sažetak: Prostrani bazen Sredozamlja oslikuje se u prirodoznanstvenomŤ smislu nizom osobitosti jedinstvenih i u svjetskim mjerilima.Ť Kako Republika Hrvatska svojim priobalnim dijelom zauzima iŤ zemljopisno i klimatski jedan osobiti odsječak sredozemnogaŤ prostora, vegetacija hrvatskog primorja odlikuje se posebnošću iŤ u odnosu na susjedna područja i u odnosu na čitavo Sredozemlje.Ť Upravo u sklopu ovoga projekta obuhvaćena su fitocenološka iŤ sintaksonomska istraživanja sredozemne vegetacije hrvatskogaŤ primorja, te komparativna istraživanja vegetacije u odnosu naŤ čitavo Sredozemlje. Dugogodišnja istraživanja vegetacijeŤ hrvatskoga primorja znatno su utjecala na istraživanje vegetacijeŤ apeninskoga poluotoka, Sicilije i istočnih dijelova Francuske, paŤ su hrvatski botaničari u tom smislu dali značajni prilogŤ svjetskoj fitocenološkoj znanosti. Budući da vegetacija u svomeŤ sastavu ujedinjuje kompleksni sustav čimbenika, rješavanje jedneŤ problematike otkriva nove znanstvene probleme, te zahtjeva sveŤ detaljnija i detaljnija znanstvena istraživanja, naročito naŤ međunarodnoj multidisciplinarnoj razini.

Ključne riječi: Fitocenologija, sintaksonomija, vegetacija Mediterana

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj (zadatak) istraživanja u sklopu projekta je otkrivanje zakonitosti interakcije između biljnoga pokrova (vegetacije) i svih onih čimbenika koji su uvjetovali specifični sastav i građu mediteranske vegetacije (klima, tlo, fitološka podloga, reljef, paleogeografske i paleoklimatske prilike, antropogeni utjecaju). Da bi se to postiglo znanstvenici nastoje što detaljnije proučiti i analizirati pojedine oblike vegetacije na temelju fitocenoloških i sintaksonomskih značajki njenoga flornog sastava. Kao jedan od najvažnijih rezultata novijih istraživanja je definiranje stenomediteranske vegetacijske zone sveze Oleo-Ceratonion u hrvatskom primorju, po žemu se ono u bioklimatskom smislu prikljužuje toplijem dijelu Sredozemlja, nego li se je to dosad smatralo. To pruža najrazličitije mogućnosti daljnjih znanstvenih intrepletacija, a može poslužiti kao osnovica i niza praktičnih zahvata. Samo primjera radi, na osnovi sastava vegetaije može se utanoviti da prirodni preduvjeti razvitka zimskoga turizma otoka Hvara, Visa i Lastova uopće ne zaostaju za onima Baleara. Najnavija su istraživanja pokazala u potpuno novom svijetlu sastav vegetacije u Istri, gdje se sve više ocrtava njen izrazito refungijalni karakter.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr