SVIBOR - Projekt broj: 1-08-144

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-144


EKSPRESIJA I ULOGA ONKOGENA I FAKTORA RASTA U MALIGNIM TUMORIMA


Glavni istraživač: PAVELIĆ, KREŠIMIR (35262)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 154
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 49
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za molekularnu medicinu Odjel zy biologiju i medicinu Institut "Ruđer Bošković"
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (01) 42 42 39
Telefon: 385 (01) 4561 114
Telefon: 385 (01) 42 42 39

Sažetak: Nastavljen je rad na analiziranju uloge onkogena i faktora rasta u razvoju tumora. Istraživanja uključuju otkrivanje i karakterizaciju nekih faktora rasta, njihovih receptora i produkata onkogena u staničnom ciklusu. Proveli smo intenzivne studije prepoznavanja i detekcije normalnih i/ili mutiranih formi nekih od sudionika u tim zbivanjima (c-myc, c-myb, c-H-ras, c-erbB-2/neu, EGF-R, PDGF, insulinoida, TGF alfa i beta). U nekim slučajevima dokazali smo ranije opisanu ulogu autokrine stimulacije u kontroli rasta stanica. Detalji su opisani u objavljenim radovima. Dva bitna poboljšanja metodologije takodjer su proizašla iz ovih istraživanja, a objavljene su u tri zasebne publikacije. Po prvi je puta amplificiran gen metodom PCR iz obojenih citoloških razmaza a takodjer je unapredjena metoda imunohistokemijske detekcije nuklearnih onkoproteina u stanicama i tkivima. Započeti je program genskog liječenja usmjerenog protiv stanica tumora primjenom samoubilačkog gena HSV-TK. Detalji su opisani u objavljenim radovima. Svi postavljeni ciljevi realizirani su. Projekt je također osigurao tehnološke i infrastrukturne uvjete i za razvoj molekulske humane genetike u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: onkogeni, faktori rasta, tumori

Ciljevi istraživanja: 1. identifikacija mutantnih ili prekomjerna ekspresija divljih tipova produkata protoonkogena u stanicama ili tkivima tumora i odredjivanje njihove uloge u zloćudnoj preobrazbi. 2. izolacija i biokemijska karakterizacija nekih faktora rasta iz tumorskih tkiva koji igraju ulogu u autokrinoj kontroli rasta tumora. 3. modulacija ekspresije protoonkogena a time i diobe stanica tumora. 4. poboljšanje metode PCR za amplifikaciju gena iz arhivskih uzoraka i iznalaženje prigodne metode za detekciju nuklearnih onkoproteina. 5. istraživanje patogeneze kronične limfocitne leukemije (CLL). 6. uloga obitelji erbB gena u razvoju tumora ljudi. 7. molekularni aspekti metastayiranja tumora. 8. genska terapija oboljelih od tumora. 9. stanični i molekularni mehanizni antitumorskog učinka novosintetiziranih lijekova. 10. nakupljanje genetičkih promjena u tumorima ljudi. 11. uloga molekula stanične površine u diferencijaciji i funkciji limfocita T. 12. novi pristupi molekularnoj dijagnostici. 13. automatizirana sinteza oligonukleotida Svi ovi ciljevi u potpunosti su realizirani u razdoblju od 1991 do 1995 godine.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: >CI1*-0334 Biology of SICRI
  Naziv ustanove: Commission of the European Communities, Directorate General for Science, Research and Development
  Grad: Brussels, Belgija

 2. Naziv projekta: >CI1*-CT88-0335 Biology of SICRI
  Naziv ustanove: Universitats-Krankenhaus Eppendorf, Institut fur Physiologische Chemie
  Grad: Hamburg, Njemačka

 3. Naziv projekta: Oncogenes and tumor suppressor genes in human cancer
  Naziv ustanove: University of Cincinnat, College of Medicine, Department of Otolaryngology and Maxillofacial Surgery
  Grad: Cincinnati, USA

 4. Naziv projekta: 3-01-178 Formiranje banke tumora za bazična istraživanja
  Naziv ustanove: Establishing of tumor bank for basic research
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universitats-Krankenhaus Eppendorf, Institut fur Physiologische Chemie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Hamburg, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Commission of the European Communities, Directorate General for Science Research and Development
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Brussels, Belgija

 3. Naziv ustanove: University of Cincinnati, College of Medicine, Department of Otolaryngology and Maxillofacial Surgery
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Cincinnati, USA

 4. Naziv ustanove: Mayo Clinic and Foundation, Oncology Research
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: Rochester MN, USA

 5. Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Razvoj metoda molekulske dijagnostike primjenjene u humanoj genetici, infektologiji, ginekologiji
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Krešimir Pavelić, Koraljka Gall-Trošelj, Magdalena Grce, Sonja Levanat, Jasminka Pavelić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr