SVIBOR - Projekt broj: 1-08-155

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-155


BIOKEMIJSKI INDIKATORI TOKSIKOLOŠKOG STRESA U MORSKIH ORGANIZAMA


Glavni istraživač: OZRETIĆ, MIRJANA (34430)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 38
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora, Rovinj
Adresa: Giordano Paliaga 5
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)52 811 544
teleFaks: 385 (0)52 813 496

Sažetak: Istraživanja su obuhvatila razvoj brzih i jednostavnih testova toksičnosti, kao i karakterizaciju morskih test organizama za procjenu biološke kvalitete morske vode. U cilju pronalaženja pouzdanih indikatora za rano otkrivanje toksikološkog stresa proučavane su fiziološko-biokemijske promjene u morskih organizama izazvane stresom. Kao model sistemi izabrani su jetra riba i rani embrionalni razvojni oblici ježinaca. Od toksikanata korišteni su ugljik tetraklorid, cijanidi, fenol i TBT. Karakterizirano je nekoliko skupina plazma enzima: GPT, GLDH i SDH, kao specifični enzimi osjetljivi na citotoksično oštećenje jetre, dok LDH i GOT čine grupu nespecifičnih enzima za jetru, koji ukazuju na ekstrahepatična oštećenja i mogu poslužiti kao indikatori općeg stresa. U tu svrhu izvršeno je pročišćavanje i karakterizacija citosolnog i mitohondrijskog izoenzima GOT. Izoliranim izoenzimima utvrđena su katalitička i fizikalno- kemijska svojstva, a ispitan je i utjecaj različitih inhibitora na njihovu akivnost. Osim aktivnosti enzima, u krvi i plazmi intoksiciranih riba izmjereni su i neki hematološko- biokemijski parametri značajni za procjenu zdrastvene kondicije riba. Ispitano je i embriotoksično djelovanje brodskih premaza na bazi TBT. U testovima toksičnosti korištene su gamete i rani embrionalni razvojni stadiji ježinaca. Efektivna koncentracija izmjerena je u odnosu na odlaganje prvog brazdanja, na smanjenje koncentracije DNA i sintezu ehinokroma.

Ključne riječi: Ugljik tetraklorid, cijanidi, cipli, DNA, ehinokrom, embrionalni razvoj, fenol, gamete, glutamat dehidrogenaza, glutamat-oksalacetat transaminaza, glutamat-piruvat transaminaza, izoenzimi, jetra, ježinci, mlječna dehidrogenaza, mitohondrijalna i citoplazmatska glutamat-oxalacetat transaminaza, plazma enzimi, sorbitol dehidrogenaza, stres, tributil kositar.

Ciljevi istraživanja: Cilj je ovih istraživaja razvoj brzih i jednostavnih testova toksičnosti, kao i karakterizacija morskih test organizama za procjenu biološke kvalitete morske vode. Kao eksperimentalni materijal poslužile su ribe i embrionalni razvojni stadiji i gamete ježinaca. Istovremeno proučavani su mehanizmi toksičnog djelovanja i subletalni efekti radi pronalaženja pouzdanih biokemijskih indikatora za detekciju toksikološkog oštećenja jetre u riba ili za identifikaciju poremečenih procesa rasta i razvoja ježinaca. Ovi testovi su neophodni pri donošenju zakonskih propisa, emisionih standarda, kao i kriterija za kontrolu kvalitete morske vode i za procjenu ugroženosti morskog ekosistema, koji su se do sada uglavnom donosili na temelju podataka dobivenih za slatkovodne organizme.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: YUG/100 - G Serum enzymes in fish as biochemical incicators of marine pollution
    Naziv ustanove: FAO/UNEP
    Grad: Athens, Greece

  2. Naziv projekta: Yug/70-G Development of short-term toxicity tests: The use of sea urchin gametes and their developmental stages
    Naziv ustanove: FAO/UNEP
    Grad: Athens, Greece

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr