SVIBOR - Projekt broj: 1-08-158

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-158


GRAĐA ZA FAUNU I FLORU JADRAN


Glavni istraživač: ZAVODNIK, DUŠAN (54533)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 49
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora Rovinj
Adresa: G. Paliaga 5
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 052 811 544, 811 567
teleFaks: 385 (0) 052 813 496

Sažetak: Naše poznavanje jadranske faune i flore dosta je oskudno, iako se podaci o njihovoj raznolikosti i rasprostranjenju pojedinih vrsta smatraju osnovicom mnogih osnovnih i primijenjenih istraživanja. Stoga se pristupilo detaljnoj taksonomskoj obradi materijala sakupljenog prvenstveno u sjevernom i srednjem Jadranu, s ciljem utvrđivanja raznolikosti flore i faune na pojedinim nalazištima i područjima, pripreme regionalnih inventarnih lista te popune i revizije studijskih zbirki institucija suradnica u ovom projektu. Prema gruboj procjeni, određeno je bar 250.000 primjeraka biljaka i životinja, a među njima pronađene su 34 nove vrste za Jadransko more. Izrađene su inventarne liste za područje Makarske, Riječkog zaljeva Puntarske drage, otoka Paga i Kornatskog otočja, dok se neke nalaze u pripremi. Studijske zbirke obogaćene su sa oko tisuću novih eksikata i preparata. Rezultati rada dijelom su priopćeni na znanstvenim skupovima, a dijelom već objavljeni u dvadesetak radova ili pripremljeni u rukopisima. Prigodno su izrađeni i osvrti na povijesni tijek razvoja jadranske taksonomije.

Ključne riječi: fauna, flora, taksonomija, biogeografija, Jadransko more

Ciljevi istraživanja: Naše je poznavanje faune i flore Jadranskog mora prilično manjkavo. Od oko 12.000 vrsta koje vjerojatno žive u Jadranu, pronađeno ih je jedva polovica, od kojih se mnoge ne nalaze u zbirkama naših instituta i muzeja. Ne postoje inventarne liste vrsta za područja koja se nalaze pod utjecajem onečišćivača, ili za zaštićena područja, kao što su nacionalni parkovi. Tek za nekoliko viših sistematskih kategorija postoje odgovarajuće liste i katalozi, dok nikada nije tiskano nijedno djelo tipa "faune iflore", a posljednja monografija izašla je još prije tridesetljeća. Osim toga za kratko će vrijeme većina jadranskih taksonoma, botaničara i zoologa, otići u mirovinu. Radom na ovom projektu nastoji se izbjeći opisano katastrofalno stanje jadranske taksonomije i poznavanja rasprostranjenja flore i faune, što se smatra neophodnim za mnoga osnovna i primijenjena istraživanja iz područja osnovne oceanografije, ekologije, ribarstva, onečišćivanja i zaštite Jadranskog mora. Ciljevi su rada na tom projektu, dakle, taksonomska obrada biološkog materijala sakupljenog u priobalnim vodama i na pučini Jadranskog mora, obogaćivanje i revizije postojećih zbirki, objavljivanje podataka i regionalnih pregleda morske flore i faune u znanstvenim, stručnim i drugim glasilima, te odgoj mladih taksonoma.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: MAP-84-028 Monitoring of the jellyfish Pelagia noctiluca along the west Istrian riviera (northern Adriatic)(MEDPOL-Phase 2)
  Naziv ustanove: FAO, UN Environmental Programme
  Grad: Athens, Grčka

 2. Naziv projekta: YUG/93-H Phytoplankton bloom consequences on benthic organisms
  Naziv ustanove: FAO, UN Environmental Progamme
  Grad: Athens, Grčka

 3. Naziv projekta: 1-07-221 Dinamika bentoskog ekosistema sjevernog Jadrana
  Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Centar za istraživanje mora Rovinj
  Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 1-08-095 Odgovor ekosistema Jadrana na prirodne i antropogene utjecaje
  Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 5. Naziv projekta: 1-08-174 Gospodarenje obnovljivim bogatstvima Jadranskog mora
  Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 6. Naziv projekta: Prethodna studija utjecaja na okolinu marine "Osejava"
  Naziv ustanove: Adriatic Club Yugoslavia
  Grad: 51410 - Opatija, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovni muzej Rijeka
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr