SVIBOR - Projekt broj: 1-08-183

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-183


BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA REZERVATA KOPAČKI RIT


Glavni istraživač: GUCUNSKI, DRAGICA (84222)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: Zavod za biologiju
Adresa: L.Jagera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 26 422
teleFaks: 385 (0) 54 126 757
Telefon: 385 (0) 54 125 199
Telefon: 385 (0)31 125 199
teleFaks: 385 (0)31 126 757

Sažetak: Rat je u 1991. godini zahvatio područje istočne Slavonije i Baranje te je onemogućio terenski rad (na kojem počivaju naša ekološka istraživanja) u drugoj polovici godine. Uzorci koji su uzeti do 1991. godine obrađeni su djelomično u izbjeglištvu u Zagrebu, a također i pod teškim ratnim uvjetima u Osijeku. Svi prikupljeni i obrađeni podaci do početka domovinskog rata ujedno čine dokumentaciju o ekološkom stanju (nulto stanje) ekosistema rezervata Kopački rit. I zato će nakon rata biti korisni u naporima za ekološko ozdravljenje tog izuzetno vrijednog ekosistema koji je u Domovinskom ratu bio žestoka bojišnica, a do rata je bio jedinstveno poplavno područje na najvećoj europskoj rijeci Dunavu. Nažalost, planirano je područje još uvijek pod okupacijom što nam onemogućava pristup. Tako je istraživač Melita Mihaljević planiranu doktorsku disertaciju o ekološkim istraživanjima fitoplanktona u Kopačkom ritu morala zamjeniti s istraživanjima u ratu dostupnim ribnjacima u Donjem Miholjcu. Također smo uzimali uzorke rijeke Drave na neokupiranim dionicama Drave, aktualnim osječkim bajerima i sl. Jedan dio istraživača nije ispunio niti djelomično svoje planirane programe i zato su predloženi za prestanak financiranja.

Ključne riječi: ekologija fitoplanktona, biomasa, florna sličnost, klorofil-a, primarna produkcija, kakvoća vode, biomanipulacija, kanali Stare Drave, Kopački rit, ribnjaci u Donjem Miholjcu, Drava,

Ciljevi istraživanja: Pratiti promjene ekosistema na temelju promjena kvalitativnog ikvantitativnog sastava fitoplanktona, odrediti stupanj trofijeistraživanih voda, kakvoću vode, utvrditi antropogeni utjecaj naeutrofizaciju i negativni utjecaj ratnih akcija. Dobivenerezultate primjeniti u zaštiti istraživanih i sličnih akvatorija.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr