SVIBOR - Projekt broj: 1-08-210

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-210


IZUČAVANJE RAZVOJA OTPORNOSTI STANICA NA GENOTOKSIČNE AGENSE


Glavni istraživač: OSMAK, MAJA (34303)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 92
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 30
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Laboratorij za genotoksične agense Odjel za molekularnu medicinu
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-145
teleFaks: 385 (1) 425-497

Sažetak: Glavni sadržaj rada na ovom projektu je upoznavanje promjena u humanim stanicama otpornim na citostatike nastalih djelovanjem citostatika ili zračenja: otkrivanje uzroka otpornosti, ispitivanje osjetljivosti na druge citostatike, reverzija otpornosti, te primjena ovih spoznaja u kliničkom liječenju. Izolirali smo stanice humanog karcinoma grkljana ili maternice otporne na: cisplatinu, karboplatinu ili vinkristin, selekcionirali klonove, te ispitali njihovu osjetljivost na druge citostatike. Istražili smo uzroke otpornosti na cisplatinu i vinkristin, te učinak potencijalnih modifikatora otpornosti na te spojeve. Utvrdili smo uzrok izmjenjene osjetljivosti stanica sisavaca na citostatike, koja se inducira nakon ponavljanog zračenja malim dozama gama zraka. U stanicama smo određivali koncentraciju proteolitičkih enzima katepsina (posebno u parentalnim stanicama i otpornim populacijama) nakon djelovanja različitih genotoksičnih spojeva. U suradnji sa Klinikom za ženske bolesti i porode, Zagreb, započeli smo istraživanja o ulozi glutationa i glutation transferaza u dijagnostici i prognozi liječenja tumora. Priredili smo monoklonska antitijela na antigen invazivnog duktalnog karcimona dojke, te monoklonska antitijela konjugirana sa boron-10 obogaćenom substancom, koja uz neutronsko zračenje mogu uništiti stanice tumora. Konstruirali smo plazmide i rekombinantne adenoviruse sa D glikoproteinom Pseudorabies virusa sa ciljem imunizacije, te priredili monoklonska antitijela na glikoproteine ovojnice Suid herpes virusa 1.

Ključne riječi: Stanične kulture, citostatici, zračenje, otpornost na citostatike, modifikatori otpornosti, hipertermija, cisplatina, karboplatina, vinkristin, katepsini, glutation, glutation transferaze, ginekološka tkiva, onkogeni, P-glikoprotein, tumor dojke, monoklonska antitijela, Suid herpesvirus, plazmid, adenovirus.

Ciljevi istraživanja: Otporne stanice glavna su prepreka u uspješnom liječenju tumora.Stoga se velika pažnja poklanja istraživanjima uzroka takve otpornosti. Cilj naših istraživanja bio je utvrđivanje mehanizama kojima prethodno zračene stanice ili stanice dobivene selekcijom uz citostatike postaju otporne na citostatike, određivanje križne otpornosti takvih stanica, te dokidanje otpornosti. Pokazali smo, da je otpornost na citostatike posljedica brojnih promjena u stanicama koje se odražavaju u izmjenjenom staničnom odgovoru na različite citostatike. Odgovor je ovisio o vrsti stanica, načinu izazivanja otpornosti, te o sekundarnom agensu. Također, ovisno o vrsti stanica i citostatiku kojim je izazivana otpornost, različiti spojevi mogli su dokinuti takvu otpornost. Ustanovili smo, da frakcionirano zračenje i citostatici aktiviraju iste zaštitne mehanizme. Ta spoznaja mijenja neke od osnovnih postulata radioterapije, tražeći poseban oprez pri odabiru citostatika u takvoj terapiji. U suradnji sa Klinikom za ženske bolesti i porode, Zagreb, započeli smo istraživanja o ulozi glutationa i glutation transferaza (GST) u dijagnostici i prognozi liječenja ginekoloških tumora. Preliminarni rezultati ukazuju na GST kao mogući dijagnostički i prognostički faktor. Sa ciljem rane dijagnoze tumora dojke priređeno je i karakterizirano monoklonsko antitijelo na duktalni karcinom dojke. U terapijske svrhe priređeno je antitijelo vezano za boron, koje bi uz zračenje neutronima izazvalo smrt tumorskih stanica. S ciljem primjene u veterini, priređeno je monoklonsko antitijelo na glikoproteine Suid herpesvirusa (za dijagnostiku), te konstruirani plazmidi i adenovirusi sa genima Pseudoarabies virusa (za vakcinaciju životinja).


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinika za tumore
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Onkološki inštitut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 4. Naziv ustanove: Klinika za ženske bolesti i porode
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Farmaceutsko kemijska industrija Pliva
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Hrvatska liga protiv raka
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr