SVIBOR - Projekt broj: 1-08-217

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-217


ULOGA REKOMBINACIJE U POPRAVKU DNA I STABILNOSTI PLAZMIDA


Glavni istraživač: TRGOVČEVIĆ, ŽELJKO (50435)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 45
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 22
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za molekularnu genetiku Laboratorij za mikrobijalnu genetiku
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 01 4561099
teleFaks: 385 01 425 497
E-mail: erika.salaj@400.irb.hr.

Sažetak: Biokemijskim i genetičkim metodama ispitivat ćemo ulogu RecBCD enzima u rastu bakterija, održavanju plazmida, popravku DNA i Hfr-ovisnoj rekombinaciji. Poseban naglasak u ovim istraživanjima bit će na podjedinici enzima RecD, čija funkcija u ovim procesima nije sasvim jasna. Ispitivat ćemo također i interakciju RecBCD enzima s drugim bakterijskim i virusnim proteinima ( RecA, lambda Gam).

Ključne riječi: Rekombinacija DNA, popravak DNA, E. coli, RecBCD enzim, bakteriofag lambda, Gam protein

Ciljevi istraživanja: Danas su za proučavanje raznih transakcija DNA jednostavnibiološki sistemi nezamjenjivi. Štoviše, čak i u takvim sistemimamolekularni mehanizmi rekombinacije su slabo poznati.Upotrebljavajući bakteriju Escherichia coli, bakterijski viruslambda te razne plazmide, mi nastojimo proširiti saznanja o tom,za svaku stanicu vitalno važnom procesu. Naš cilj je odgovoritina slijedeća pitanja: (i) Koja je uloga bakterijskogrekombinacionog sistema u popravku DNA? (ii) Koja je ulogabakterijskog rekombinacionog sistema u održavanju plazmida?Glavna istraživanja će biti usmjerena na enzim RecBCD kojisudjeluje u homolognoj rekombinaciji u bakteriji E. coli. Ovajenzim je vrlo kompleksan; sastoji se od tri podjedinice (RecB,RecC i RecD). Planiramo izučavati interakciju enzima RecBCD soštećenom DNA, sa proteinom Gam (kodiran je genom gambakteriofaga lambda) i sa nekim bakterijskim proteinima (koji suvažni za održavanje plazmida). Također će biti studirana ulogapojedinih enzimskih podjedinica u ovim procesima. Nadalje, našaistraživanja će biti proširena na područje medicinskemikrobiologije. Plazmidi koji određuju neke patogene osobineenterobakterija bit će od posebnog interesa. Nastojat ćemorazviti metodu koja će nam omogućiti eliminaciju takvih plazmida iz bakterije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr