SVIBOR - Projekt broj: 1-08-222

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-222


Mehanizmi popravka i oštećenja DNA u morskih beskralješnjaka


Glavni istraživač: BATEL, RENATO (92412)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora - Zavod Rovinj
Adresa: Giordano Paliaga 5
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: (385) 052 811 544
teleFaks: (385) 052 813 496

Sažetak: Istraživanja su obuhvatila mjerenja oštećenja DNA morskih beskralješnjaka izloženih modelnim zagađivalima. U tu svrhu su razvijene metode mjerenja jednostrukih i dvostrukih lomova DNA, kao i umrežavanja DNA, bez upotrebe izotopa ili ionizirajućeg zračenja. Analize oštećenja DNA dagnji sa različitih lokaliteta rovinjskog priobalja, omogućile su uspješno rangiranje lokaliteta prema genotoksičnom učinku miješanog zagađenja na DNA. Također je istražen mehanizam DNA fragmentacije u stanicama morskih spužava kao rani pokazatelj programirane stanične smrti (apoptoze), s posebnim osvrtom na modulaciju tog procesa zagađivalima prisutnim u moru. Nastavljene su analize ekspresije različitih gena u morskih organizama; onih uključenih u normalne fiziološke procese prepoznavanja stanica i izgradnje membranskih receptora. Analize gena uključenih u aktivaciju zagađivala, te u oštećivanje i popravak DNA, obuhvatile su komparativna istraživanja P-450 gena (CYP 1A1), gena ubikvitina (Ph37) i toplinskog šoka (Hsp70) u riba, dagnji i spužava. Naši su nalazi dali značajan doprinos boljem upoznavanju mehanizama kojima morski organizmi reagiraju na molekularnom nivou u dodiru sa zagađivalima, prvenstveno genotoksinima.

Ključne riječi: morski beskralješnjaci, ribe, DNA oštećenja, alkalno filtar eluiranje, CYP 1A1, ubikvitin, nukleosomalni fragmenti, stresni proteini, genotoksična zagađivala

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je upoznavanje mehanizama uključenih uaktivaciju zagađivala i indukciju oštećenja i popravka DNA umorskih organizama, razvoj metoda kojima to možemo brzo ijednostavno izmjeriti, te razjašnjavanje uloge gena odgovornih za oštećivanje i popravak DNA u morskih beskralješnjaka, posebno onih koji se aktiviraju genotoksičnim zagađivalima. Rezultati istraživanja trebali bi omogućiti procjenu zagađenja mora genotoksičnim tvarima, kao i procjenu rizika kojemu su izloženi organizmi u moru.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: KRO-ENV 1 Effect of pollutants on apoptosis-programmed cell death (Molecular evaluation of pollution: Apoptosis)
  Naziv ustanove: Abteilung fr Angewandte Molekularbiologie, Institut fr Physiologische Chemie, "Johannes Gutenberg" Universit„t, Mainz,
  Grad: 55099 - Mainz, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Abteilung fr Angewandte Molekularbiologie, Institut fr Physiologische Chemie, "Johannes Gutenberg" Universit„t, Mainz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 55099 - Mainz, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Arbeitskreis Molekulare Mechanismen Umgeweltbedingter Genotoxizit„t, Akademie der Wiesenschaften und der Literatur, Mainz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 55099 - Mainz, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr