SVIBOR - Projekt broj: 1-08-229

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-229


KRUŽENJE ORGANSKE TVARI U EKOSISTEMU SJEVERNOG JADRANA


Glavni istraživač: DEGOBBIS, DANILO (9061)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 39
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje mora-zavod Rovinj
Adresa: G. Paliage 5
Grad: 52210 - Rovinj, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)52 811-544
teleFaks: 385 (0)52 813-496
E-mail: olimp.irb.hr

Sažetak: U razdoblju od 1991-1995. godine proučavan je mehanizam utjecaja višegodišnjih fluktuacija oceanografskih i hidroloških uvjeta na kruženje hranjivih soli i primarnu proizvodnju organske tvari u sjevernom Jadranu. Uporedo su na tri karakteristična područja sezonski istraživani procesi stvaranja i sedimentacije partikularne tvari, kao i uloga najmanjih veličinskih frakcija autotrofnog i heterotrofnog planktona u ukupnoj proizvodnji organske tvari. Ovi su procesi važni u plitkim područjima mora, ali nisu dovoljno poznati u sjevernom Jadranu. Nova saznanja upotpunjuju stečena znanja o sezonskim i višegodišnjim promjenama u intenzitetu kruženja organske tvari. Koriste se metode koje se najviše upotrebljavaju kod istraživanja mora, a obrada podataka je kompjuterizirana i bazirana na bankama oceanografskih, odnosno bioloških podataka.

Ključne riječi: Organska tvar, hranjive soli, sezonsko kruženje, višegodišnje promjene, fitoplankton, mikroheterotrofi, cijanobakterije, primarna proizvodnja, algalni pigmenti, biomarkeri, lipidi, sedimentacija, sjeverni Jadran.

Ciljevi istraživanja: Predložena istraživanja predstavljaju daljnju fazu dugoročnog procesa upoznavanja biogeokemijskih mehanizama koji vladaju u ekosistemu sjevernog Jadrana. Ova istraživanja imaju dva cilja koja se uzajamno dopunjuju: 1) Opisivanje mehanizma višegodišnjih promjena u intenzitetu glavnih procesa kruženja organske tvari u ekosistemu sjevernog Jadrana (iz vremenskih nizova podataka za mnogobrojne parametre, koji se mjere od 1966). 2) Proučavanje mehanizma i mjerenje brzine važnih procesa u kruženju organske tvari koji još nisu dovoljno poznati u sjevernom Jadranu (uloga najmanjih autotrofnih i heterotrofnih mikroorganizama u planktonskoj zajednici; stvaranje, porijeklo i sedimentacija partikularne tvari; ciklus biogenog silikata). Dobiveni rezultati mogu se komparativno koristiti i u istraživanjima drugih područja mora, sličnih sjevernom Jadranu. Ovi rezultati također predstavljaju značajan doprinos znanstvenoj osnovi potrebnoj za izradu operativnog matematičkog modela ekosistema sjevernog Jadrana, kao važnog instrumenta racionalnog upravljanja, korištenja i zaštite ovog prostora. Rezultati se objavljuju u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima i referiraju na raznim znanstvenim skupovima. Dio sakupljenih podataka obrađuje se u nekoliko doktorskih i magistarskih radova.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: University of Maine at Orono, Department of Zoology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 04469 - Orono, Maine, SAD

 2. Naziv ustanove: University of Vienna, Department of Marine Biology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1090 - Vienna, Austria

 3. Naziv ustanove: Institute of Earth Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 3584 CD - Utrecht, Nederland

 4. Naziv ustanove: Politecnico di Milano, Istituto di Ingegneria Sanitaria
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 20151 - Milano, Italia

 5. Naziv ustanove: IAEA, Marine Environmental Laboratory
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 98012 - Monaco, Monaco

 6. Naziv ustanove: CNR, Istituto di Biologia del Mare
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 30100 - Venezia, Italia

 7. Naziv ustanove: Laboratorio di Biologia Marina
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 34100 - Trieste, Italia

 8. Naziv ustanove: Univerza v Ljubljani, Morska Biološka Postaja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 66100 - Piran, Slovenija

 9. Naziv ustanove: Istitut za oceanografiju i ribarstvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Biološki zavod Istituta za oceanografiju i ribarstvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr