SVIBOR - Projekt broj: 1-08-262

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-262


RAST I RAZMNOŽAVANJE U NORMALNIM UVJETIMA I U PRISUTSTVU NEKIH AGENSA


Glavni istraživač: ŽNIDARIĆ, DANICA (55795)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Biološki odjel, Zoologijski zavod
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 442-604/29
teleFaks: 385 (0)1 4552-645

Sažetak: Problematika rada na projektu vezana je uz biologiju rasta, Ť regeneracije i razmnožavanja slatkovodnih beskralješnjaka iz Ť razreda Cnidaria i Turbellaria. Na ovim organizmima proučavamo Ť učinke niskih koncentracija različitih kemijskih agenasa Ť (pesticidi, teški metali, citostatici) i fizikalnih agenasa Ť (ultraljubičasto zračenje). Pratimo otpornost životinja, njihov Ť oporavak, pojavu malformacija i ugibanje tretiranih životinja. Ť Ujedno pratimo tijek regeneracije i procese diferencijacije, Ť dediferencijacije i transdiferencijacije određenih tipova stanica Ť do kojih pri regeneraciji dolazi. Dio istraživanja usmjeren je Ť na animalnu citogenetiku, te proučavanje kromosomskih i Ť mitotskih aberacija izazvanih pod utjecajem različitih toksičnih Ť agenasa.

Ključne riječi: Cnidaria, Turbellaria, regeneracija, simbioza, nespolno razmnožavanje, diferencijacija, transdiferencijacija, tretiranje kemijskim i fizikalnim agensima, kromosomi, mitotske i kromosomske aberacije

Ciljevi istraživanja: Istraživanja su usmjerena prema daljem proučavanju simbiontske vrste Hydra viridissima Pallas (zelena hidra), kod koje pratimo tijek regeneracije, te održanje unutarstaničnog simbionta, jednostanične alge Chlorelle, nakon tretmana različitim agensima. Veći dio istraživanja provodimo i na vrsti Polycelis felina (mnogooka puzavica) s ciljem utvrđivanja različitih nepravilnosti u diobi stanica i kromosomskih aberacija izazvanih pod utjecajem toksičnih spojeva. Cilj nam je razraditi što jednostavnije test sustave s ovim organizmima, koji bi se mogli koristiti za brzu detekciju štetnih učinaka različitih kemijskih i fizikalnih agenasa.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-08-186 Struktura i funkcija fotosintetskog aparata
  Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković, Odjel molekularne genetike, Laboratorij za elektronsku mikroskopiju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 1-08-236 Rijetke i ugrožene ribe Hrvatske
  Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr