SVIBOR - Projekt broj: 1-08-264

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-264


FAUNA, TAKSONOMIJA I BIOLOGIJA SISAVACA,GMAZOVA I KORNJAŠA HRVATSKE


Glavni istraživač: ĐULIĆ, BEATRICA (9895)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.05.95.

Ukupno radova na projektu: 71
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Zoologijski zavod
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 44-26-04
Telefon: 385 (0)41 44-26-04
teleFaks: 385 (0)41 43-25-26

Sažetak: U okviru ovog projekta istraživani su fauna, taksonomija i biologija sisavaca, gmazova i kornjaša Hrvatske i Balkanskog poluotoka, osobito onih taksona koji do sada nisu dovoljno istraženi. U okviru istraživanja sisavaca posebno se istražuju slabo poznate vrste netopira (Chiroptera) u panonskom dijelu Hrvatske, te u šumskim ekosistemima. Istražuju se rasprostranjenost vrsta roda Mus i Muscardinus, te disperzioni procesi kod vrsta Clethrionomys galreolus i Apodemus flavicollis. Istražuje se rasprostranjenost, taksonomski status i biologija zidne gušterice (Podarcis muralis), te endema i relikta iz roda Archaeolacerta. Entomološka istraživanja objedinjuju istraživanja sastava faune i distribuciju po staništima kornjaša (Coleoptera) Gorskog Kotara. Dobiveni rezultati trebaju predstavljati orginalan doprinos poznavanju faune navedenih taksona, riješenju taksonomskih problema pojedinih vrsta u cijelini, te poznavanju biologije i ekologije ovih taksona u staništima Hrvatske.

Ključne riječi: biologija,fauna,taksonomija,populaciona dinamika,sisavci,Chiroptera,Rodentia,Insectivora,gmazovi,Lacertid ae,Podarcis,Archaeolacerta,kukci,kornjaši,Coleoptera,Carabidae,Hr vatska,Gorski Kotar

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih istraživanja je da se detaljno istražerasprostranjenost, taksonomski status i neki aspekti biologije uHrvatskoj slabo istraženih taksona sisavaca i gmazova, te fauna isastav naselja kornjaša (Coleoptera) u gorskom dijelu Hrvatske sdistribucijom vrsta po staništima. Rezultati ovih istraživanja ćedopuniti poznavanje faune i biologije navedenih skupina životinjana području njihovog areala u Hrvatskoj, te doprinjeti rješavanjuproblema taksonomske pripadnosti vrsta iz roda Mus i vrsteMuscardinus avellanarius i Podarcis muralis, kao i status podrodaArchaeolacerta s vrstama Lacerta oxycephala i Lacerta horvathi.Očekuje se doprinos poznavanju dispersionih procesa upopulacijama dominantne vrste šumskih glodavaca (Apodemusflavicollis) kao prilog intezivnim istraživanjima populacionedinamike i simpatrijske specijacije sitnih sisavaca koja seprovode u svijetu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-08-330 Prirodoslovna baza podataka i geografski informacijski sustav
  Naziv ustanove: Biološki odsjek, Prirodoslovnožmatematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 4-04-028 100 trajnih ploha Republike Hrvatske-ekološka istraživanja
  Naziv ustanove: Šumarski fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Republički zavod za zaštitu kulturne i prirodne baštine
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Šumarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Hrvatski prirodoslovni muzej
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Pedagoški fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 7. Naziv ustanove: Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Mammals Research Institute
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bialowieza, Poljska

 9. Naziv ustanove: Čistoća d.o.o.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: Uprava šuma Bjelovar
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Bjelovar, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr