SVIBOR - Projekt broj: 1-08-269

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-269


STRUKTURA I FUNKCIJA SATELITSKIH DNA I HETEROKROMATINA


Glavni istraživač: UGARKOVIĆ, ĐURĐICA (3874)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 52
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za molekularnu genetiku
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 4561083
teleFaks: 385 (0)41 425497
E-mail: Ugarkov@OLIMP.IRB.HR
Telefon: 385 (0)
teleFaks: 385 (0)41425497

Sažetak: Konstitutivni heterokromatin i satelitske DNA su prisutni u genomima svih eukariotskih organizama, no njihova je uloga relativno neistražena. Naša prethodna istraživanja pokazala su da satelitska DNA kukca Tenebrio molitor zbog svoje velike zastupljenosti i sačuvanosti predstavlja dobar modelni sustav za proučavanje strukture, organizacije i funkcije satelitske DNA i heterokromatina. Studij obuhvaća analizu trodimenzionakne strukture satelitske DNA kukca T. molitor i srodnika, te drugih satelitskih DNA iz različitih organizama molekularno genetičkim, biokemijskim i biofizičkim metodama. Proučavat će se utjecaj trodimenzionalne strukture na nastanak i pozicioniranje nukleosoma u heterokromatinu, a dokazat će se i prisutnost proteina koji specifično vežu satelitsku DNA. U drugom dijelu istraživanja studirat će se organizacija satelitske DNA, tj. veličina "blokova" uzastopno ponovljenih monomera. Utvrdit će se rasprostranjenost satelitskih DNA i analizirati njihova organizacija kod srodnih vrsta. Dobiveni rezultati će doprinijeti objašnjenju bioloških procesa kao što su nastanak nukleosoma, kondenzacija heterokromatina i evolucija genoma. Ovo će istraživanje također doprinijeti boljem upoznavanju organizacije heterokromatina na molekularno biološkom nivou te boljem objašnjenju niza procesa vezanih uz ulogu satelitskih DNA i heterokromatina.

Ključne riječi: satelitska DNA, heterokromatin, zakrivljena DNA, nukleosom, kromosom, organizacija genoma, evolucija, mutacijski procesi, Insecta, Coleoptera

Ciljevi istraživanja: Cilj našeg istraživanja je upoznavanje molekularno genetičke strukture, organizacije i biološke funkcije satelitskih DNA i heterokromatina na modelu kukca brašnara Tenebrio molitor (Coleoptera) i srodnih vrsta. Studij strukture će biti usmjeren na analizu trodimenzionalne strukture satelitskih DNA, uzrokovane nukleotidnom sekvencom. Utvrdit će se konzerviranost trodimenzionalne strukture među molekulama raznih satelitskih DNA te mogući utjecaj strukture na nastanak i raspored nukleosoma. Analizirat će se specifični nehistonski proteini i njihov utjecaj na formiranje heterokromatina. Također će se proučiti rasprostranjenost i organizacija satelitskih DNA kod nekih vrsta porodice Tenebrionidae. Očekujemo da će istraživanja satelitske DNA i heterokromatina na modelu kukca brašnara i srodnih vrsta doprinijeti boljemu poznavanju organizacije eukariotskog genoma. Dobiveni podaci ćetakođer omogućiti izgradnju evolucijskog modela kojim bi se objasnili porijeklo i rasprostranjenost analiziranih satelitskih DNA među različitim vrstama. Ova istraživanja će također doprinijeti boljem upoznavanju molekularne biologije kukca brašnara i njegovih srodnika koji su poznati štetnici u skladištima s hranom, čime će se povećati mogućnosti pronalaženja načina za njihovo uspješnije suzbijanje.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JEP-4297-92 Integration of modern cytogenetic and molecular genetic methods in education and their application
  Naziv ustanove: University of Balearic Islands
  Grad: 07071 - Palma de Mallorca, Spain

 2. Naziv projekta: JEP-4297-92 Integration of modern cytogenetic and molecular genetic methods in education and their application
  Naziv ustanove: Kemijski inštitut
  Grad: 61115 - Ljubljana, Slovenija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centro de Investigacion y Desarrollo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 08034 - Barcelona, Španjolska

 2. Naziv ustanove: Institut de Biocenotique Experimentale des Agrosystemes
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 37200 - Tours, Francuska

 3. Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet, Zaštita bilja
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: University of Balearic Islands
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 07071 - Palma de Mallorca, Spain

 5. Naziv ustanove: Kemijski Institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 61115 - Ljubljana, Slovenija

 6. Naziv ustanove: Johannes Gutenberg Universitat, Mainz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Mainz, Njemacka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr