SVIBOR - Projekt broj: 1-08-274

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-274


ISTRAŽIVANJA RUDERALNE I TRAVNJAČKE FLORE I VEGETACIJE U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: MARKOVIĆ, LJERKA (28784)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 45
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Botanički zavod PMF
Adresa: 10000 Zagreb, Marulićev trg 20,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)446-231
teleFaks: 385 (0)432-526
Telefon: 385 (0)1 446-231
teleFaks: 385 (0)1 4552-645

Sažetak: Istraživanja ruderalne vegetacije Hrvatske obuhvaćaju prvenstveno vegetaciju duž prometnica, rubova šikara i šuma te obala rijeka. Istražuju se njihove fitocenološke i fitogeografske značajke, rasprostranjenost i uloga adventivnih biljaka, s posebnim osrvrtom na neofite. Istraživanja populacijske strukture i ekologije vrlo rasprostranjenih neofitskih sastojina, u kojima dominiraju vrste Solidago gigantea i Helianthus tuberosus, provode se u obalnom pojasu rijeka sjeverozapadne Hrvatske. Istraživanja travnjačke vegetacije u Hrvatskoj obuhvaćaju fitocenološka, fitogeografska i ekološka istraživanja nizinskih i brdskih travnjaka. Istražuju se fitocenološko-fitogeografski odnosi unutar pojedinih zajednica te rasprostranjenost rjeđih i značajnijih travnjačkih biljaka. Sinekološka istraživanja travnjaka obuhvaćaju istraživanja staništa pojedinih fitocenoza, posebno vodni režim staništa nizinskih travnjaka sjeverozapadne Hrvatske, dinamiku mineralizacije dušika u tlu različitih travnjačkih fitocenoza te utvrđivanje reakcije tla.

Ključne riječi: ruderalna vegetacija, travnjaci, fitocenologija, ekologija, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Potpunije poznavanje fitogeografsko-fitocenoloških odnosa unutar ruderalne i travnjačke vegetacije u Hrvatskoj. Utvrđivanje rasprostranjenosti nekih rjeđih i značajnijih travnjačkih i ruderalnih vrsta. Utvrđivanje sinekoloških značajki travnjačkih fitocenoza. Praćenje procesa useljavanja, širenja i udomaćivanja pojedinih neofitskih vrsta. Očekivani rezultati Nove spoznaje o travnjačkoj i ruderalnoj vegetaciji Hrvatske. Nove spoznaje o putovima širenja i stupnju udomaćivanja neofita u hrvatskoj flori.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr