SVIBOR - Projekt broj: 1-08-276

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-276


ISTRAŽIVANJE ULOGE NEKIH BILJNIH HORMONA U MEHANIZMU RAZVITKA BILJKE


Glavni istraživač: REGULA, IVAN (40614)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 15
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Botanički zavod Biološki odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet
Adresa: Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 412-912
teleFaks: 385 (0)1 4552-645

Sažetak: Istraživati će se nazočnost biogenih amina histamina ietanolamina i posebice 5-hidroksitriptamina-serotonina uvegetativnim i generativnim organima biljaka. Nastojati će seutvrditi faza tijekom zriobe sjemenaka u kojoj dolazi dobiosinteze serotonina i eventualno tzv. adaptivnih enzimaodgovornih za njegovu sintezu. Nastojati će se utvrditi funkcijabiogenih amina u tkivima, pogotovo hormonska, i to serotonina injegovih metabolita 5-hidroksiindolil-3-octene kiseline primjenombiotestova i kulture tkiva in vitro. Lokacija amina u tkivimaće se utvrditi histokemijskim reakcijama. U ovim istraživanjimakoristiti će se metode kromatografije (tankoslojne plinske,visokotlačne tekućinske), elektroforeze, spektrofotometrije,spektrofluorimetrije, spektrokolorimetrije itd.

Ključne riječi: 5-hidroksitriptamin, serotonin, 5-hidroksiindol-3-octenakiselina, Juglans nigra, Juglans cinerea, orah, Carya, fiziološka aktivnost

Ciljevi istraživanja: 1. Istraživanje nazočnosti serotonina, njegovih metabolita kao i drugih biogenih amina (triptamina, histamina i etanolamina) ubiljkama, naročito jestivim. 2. Utvrđivanje fiziološke uloge serotonina i5-hidroksiindol-3-octene kiseline u procesima rastenja i diferencijacije odnosno morfogeneze biljke. 3. Utvrđivanje samostalnog hormonskog djelovanja serotonina i posebice 5-hidroksiindol-3-octene kiseline. Pokušaj inhibicije daljnje pretvorbe serotonina diamin-oksidazom. 4. Utvrđivanje faze razvitka ploda u kojoj dolazi do stvaranja tzv. adaptivnih enzima potrebnih za sintezu serotonina. 5. Istraživanje nazočnosti gore navedenih spojeva u biljkama u kojima još do sada nisu utvrđeni, metodama ekstrakcija u hladnim uvjetima, uparavanja pod blagim uvjetima, separacijama na kolonama ionskih izmjenjivača, kromatografijama - papirna, tankoslojna, elektroforezom, te detekcije spetrokolorimetrijom, spetrofotometrijom,spektrofotofluorimetrijom itd. 6. Histokomijskim metodama će se utvrđivati lokacija amina utkivima. 7. Za utvrđivanje auksinske aktivnosti serotonina i5-hidroksiindol-3-octene kiseline koristiti će se biotestovi nakoleoptilu zobi, korijenu ječma, nodiju graška, diskovi listaduhana, Allium-test, te kultura tkiva in vitro.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr