SVIBOR - Projekt broj: 1-08-277

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-277


ISTRAŽIVANJE HRVATSKE FLORE


Glavni istraživač: PAVLETIĆ, ZINKA (35510)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.07.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 22
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Biološki odjel Botanički zavod
Adresa: Marulićev trg 20/II
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 440 323
Telefon: 385 (0) 446 231
teleFaks: 385 (0) 432 586

Sažetak: Republika Hrvatska po svojim geografskim, geološkim, geomorfološkim, klimatskim, etnografskim i dr. obilježjima zauzima vrlo razolika područja južnog dijela Europe. Nevedene se značajke očituju u velikom bogatsvu (brojnošću) biljnih vrsta ali, što je isto tako značajno, i izuzetnom polimorfnošću velikog broja autohtonih vrsta. Upravo to velikim dijelom objašnjava još uvijek nedovoljno poznavanje tog vrijednog biljnog genofonda, bogatog nizom još nedovoljno istraženih, pa stoga i u znanstvenom pogledu još nepriznatih endema. U okviru ovog projekta obuhvaćena su u prvom redu taksonomska ispitivanja tih, tzv. "široko shvaćenih vrsta" (sensu lato), unutar kojih se susreću brojni endemi našeg područja. Cjelokupna flora pojedinih dijelova Hrvatske medjusobno se takodjer znatno razlikuju, pa su potrebna istraživanja koja će nam ukazati na floristički sastav nekog odredjenog područja, a ujedno i na opću distribuciju pojedinih vrsta, koje su šireg ili, često, vrlo ograničenog areala. Takva istraživanja uključuju i izradu florističkih karata. U flornom sastavu Hrvatske značajno mjesto zauzimaju adventivne biljke. Praćenje smjera i intenziteta njihovog širenja, kao i pojavljivanje posve novih adventivnih vrsta takodjer je uključeno radom u okviru ovoga projekta.

Ključne riječi: Flora, Endemi, Adventivne biljke, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Floristička i taksonomska istraživanja su, općenito dugoročna, pa su istraživanja, obuhvaćena i planirana radom u okviru ovog projekta nastavak ranijih i osnovica za daljnja. Cilj je, rad na započetoj problematici nastaviti i ostvariti rezultate u skladu s mogućnostima. U tijeku su istraživanja: a) pojedinih, floristički još nedovoljno istraženih područja Hrvatske (dijelovi Istre, Kozjaka kod Splita, otok Murter, dijelovi Medjimurja); b) komparativna istraživanja polimorfnih rodova (Iris, Festuca, Thalictrum, Centaurea), s ciljem, da se što bolje pojasni taksonomski status nekih njihovih endemičnih oblika; c) taksonomska istraživanja endemičnog dalmatinskog bora (Pinus dalmatica Vis.); d) distribucija južnoeuropske vrste Ostrya carpinifolia Scop. na području Hrvatske. Rezultati navedenih i sličnih istraživanja poslužiti će boljem poznavanju cjelokupnog biljnog fonda Hrvatske s mogućnošću primjene u fitocenološkim istraživanjima značajnim za šumarstvo, poljoprivredu i stočarstvo, zatim, u zaštiti ugroženih biljnih vrsta i područja (npr. priobalnih i planinskih, ugroženih intenzivnim turizmom). Poznavanje genoma autohtonih vrsta preduvijet je i za brojna buduća genetička istraživanja u vezi s proizvodnjom ljudske i stočne hrane.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr