SVIBOR - Projekt broj: 1-08-280

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-280


VEGETACIJSKA KARTA HRVATSKE


Glavni istraživač: ŠUGAR, IVAN (56232)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95. do 15.07.99.

Ukupno radova na projektu: 35
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Botanički zavod
Adresa: Marulićev trg 20/II
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 446-331
Telefon: 385 (0)41 446-231
teleFaks: 385 (0)41 423-526

Sažetak: Vegetacijska karta je djelo koje prikazuje biljni svijet određenog područja po jasno izraženim principima geobotaničke znanosti. Izradba karte temelji se na pristupu biljnom svijetu s gledišta njegove udruženosti u biljne zajednice koje čine određeni tipovi šuma, košanica, pašnjaka, kamenjara, sitina, trščaka, ratarskih površina itd., pa se tako dolazi do najvidljivije sinteze vegetacijskih istraživanja - vegetacijske karte. Vegetacijska karta Hrvatske prikazuje stvarnu vegetaciju, tj. floristički i ekološki točno omeđene vegetacijske jedinice. Vegetacijska karta se izravno, npr. kao podloga pri izradi prostornih planova, u planiranju prometnica, u ljekarstvu itd., ili pak neizravno izradbom različitih tipova tematskih karata koje se izvode iz karte stvarne vegetacije, primjenjuje i u praksi.

Ključne riječi: vegetacijska karta, stvarna vegetacija, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Cilj i svrha vegetacijske karte jest da prikaže biljni pokrivač na principu biljnih zajednica, tj. da biljni svijet određenog područja u svakoj točki odredi vegetacijski, odnosno da utvrdi fitocenološko-ekološke značajke i sistematsku pripadnost svake pojedine biljne sastojine ili skup koji tvore zasebnu vegetacijsku jedinicu, te da te elemente i kartografski prikaže. No, da bi se vegetacija mogla i kartografski prikazati, potrebno je izvršiti i fitocenološko-ekološka i geobotanička istraživanja, a to znači da je potrebno izvršiti snimanje onog stanja vegetacije u kojem se ona nalazi u trenutku istraživanja i kartografske obrade. Rezultat takvog rada je karta stvarne vegetacije u kojoj se biljni svijet očituje kao odgovarajući tip travnjaka, šikare ili šume kao konačne faze razvitka biljnog svijeta našeg podneblja. Prikazujući tako određenu vegetacijsku jedinicu na širem prostoru i utvrđujući područje (areal) njene opće rasprostranjenosti, istodobno se utvrđuju i pojasevi u kojima vladaju jednake odnosno iste vegetacijske i klimatske prilike, odn. izopotencijalne zone, što je od osobitog značenja upravo u primjeni vegetacijske karte. Kada sa tog gledišta promatramo vegetacijsku kartu onda nam je jasniji i njezin cilj da, naime, vegetaciju u svakoj točki prikaže i fitocenološki i ekološki i biljnogeografski, da učini očitom i njenu statičnu i njenu dinamičnu (potencijalnu) komponentu kao i da izrazi razvojne tendencije vegetacije, da prikazuje širinu utjecaja antropozoogenih faktora, ali da prikazuje i mogućnosti (potencijal) vegetacije u svakoj točki. U sklopu izradbe karte stvarne vegetacije, to je temeljna svrha vegetacijske karte. Karta, međutim, može taj cilj postići samo ako je prožeta duhom fundamentalnih istraživanja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Vegetacijska karta Hrvatske
  Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Agronomski fakultet, Šumarski institut (Jastrebarsko)
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Šumarski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Šumarski institut Jastrebarsko, radna jedinica Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Laboratoire de Systematique et d'ecologie mediterranneennes, Universite de Montpellier
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Montpellier, Francuska

 5. Naziv ustanove: Department de physiologie des vegetaux ligneux et d'ecologie genetique Universite de Bordeaux I
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Bordeaux, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr