SVIBOR - Projekt broj: 1-08-292

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-292


UTJECAJ KEMIJSKIH SUPSTANCIJA NA BIOFIZIKALNE PARAMETRE STANICA


Glavni istraživač: ŠOLIĆ, FRANJO (47785)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 10.06.91. do 10.06.94.

Ukupno radova na projektu: 8
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA FIZIKU
Adresa: Braće Branchetta 20
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)51 / 22 74 69
teleFaks: 385 (0)51 / 51 49 15
E-mail: Franjo.Solic@mamed.medri.hr

Sažetak: Svrha projekta jeste istraživanje utjecaja kemijskih supstancija različitih stupnjeva štetnosti na osnovne biofizikalne parametre (bioelektrične potencijale, ionske struje, ultraslaba bioluminiscencija, slobodni radikali) bioloških sustava. Iz dobivenih rezultata izvesti zaključke o primjenjivosti istraživanja u detekciji kontaminacije okoliša, te identifikaciji zagađivača, pri vrlo malim koncentracijama kontaminanata.

Ključne riječi: biofizikalni parametri, kemijske supstancije, djelovanje

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je istraživanje utjecaja nekih kemijskih supstancija na osnovne biofizikalne parametre bioloških sustava (bioelektrične potencijale, ionske struje, ultraslabu bioluminiscenciju, slobodne radikale). Ustanoviti eventualnu korelaciju promjena odabranih biofizikalnih parametara pod utjecajem određenog kemijskog agensa. Ustanovljen je utjecaj odmašćivača hemisola na potencijale mirovanja biljne stanice. U promatranom intervalu koncentracija, hemisol izaziva depolarizaciju membrane, proporcionalnu s koncentracijom. Međutim, uz koncentraciju hemisola od 0,01 % opaženo je povećanje membranskog potencijala, tj. hiperpolarizacija stanične membrane. Vremenski gradijent promjene potencijala u korelaciji je s početnom vrijednosti potencijala mirovanja uz najnižu koncentraciju od 0,0001 % (P < 0,001). Povećanjem koncentracije, korelacija se gubi. U nekih stanica nakon promjene koncentracije dolazilo je do pojave oscilacija potencijala. Pri tome je potvrđeno naše ranije zapažanje, da oscilacije nastaju nakon nagle depolarizacije membrane. Hiperpolarizacija membrane, te korelacija vremenskog gradijenta s početnom vrijednosti potencijala mirovanja kod najniže koncentracije, mogle bi biti povezane s reverzibilnošću nastalih promjena pod utjecajem zagađivača. Ova pretpostavka iziskuje detaljnija istraživanja. Sva istraživanja nisu još dovršena te ni rezultati u potpunosti obrađeni.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: INSTITUT "JOŽEF STEFAN" LJUBLJANA, Jamova 39
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 61 111 - Ljubljana, SLOVENIJA

 2. Naziv ustanove: BOTANICHES INSTITUT-UNIVERSITAT BONN, Venusbergweg 22
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 5300 - BONN, DEUTSCHLAND

 3. Naziv ustanove: ZAVOD ZA MEDICINSKU FIZIKU, GINEKOLOŠKI CENTAR ZAGREB, Petrova 13
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr