SVIBOR - Projekt broj: 1-08-295

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-295


GLIKOKONJUGATI I REGULACIJSKI PEPTIDI U GASTRO-ENTERO-PANKREASNOM SUSTAVU TIJEKOM RAZVOJA


Glavni istraživač: RODE, BOJAN (41266)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 12.06.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 3
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Biološki odjel, Zoologijski zavod
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 44-26-04/29

Sažetak: Uprkos brojnim istraživanjima difuznog neuroendokrinog sustava u kralješnjaka, malo je poznato o ontogenezi tog sustava u čovjeka i goveda. Budući da složeni proces razvitka probavnog sustava prate razne stanične i tkivne interakcije, te trofičko djelovanje peptidnih hormona, osobito gastrina, bilo je uputno istražiti suvremenim imunohistokemijskim metodama u korelaciji s morfometrijskim istraživanjima učestalost tih stanica tijekom ontogeneze, što je i dalo nova saznanja. Za identifikaciju neuroendokrinih stanica imunohistokemijskim markerima u obje vrste korištena je neuron-specifična enolaza (NSE) i kromogranin A. Primjena lektina u istraživanju procesa diferencijacije sluznice želuca ima za cilj da tijekom ontogeneze prati promjene u staničnim strukturama koje sadrže ugljikohidrate. Istraživanje je pokazalo da su najbolji lektinski markeri DBA i UEA I .

Ključne riječi: Humani antrum, goveđi želudac, razvoj, neuroendokrine stanice, gastrin, somatostatin, lektini, imunohistokemija, stereologija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja bio je da se u gastro-entero-pankreatičkom sustavu sisavaca tijekom fetalnog i postnatalnog života prati frekvencija i distribucija neuroendokrinih stanica producenata regulacijskih peptida, osobito gastrina i somatostatina, te kromogranina A i glikokonjugati staničnih membrana i citoplazmatskih sastojaka epitela želučanih žlijezda. Ova istraživanja pokazala su da postoji korelacija tijekom razvoja između neuroendokrinih stanica i njihovih regulacijskih peptida i procesa diferencijacije i proliferacije stanica žlijezda želuca. Istraživanja imaju također implikacije u patološkim procesima (meta-i neoplazije).


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Klinički zavod za patologiju "Prof. dr. Ljudevit Jurak"
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr