SVIBOR - Projekt broj: 1-08-303

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-303


TUMORI I METASTAZE: BIOLOGIJA I LIJEČENJE


Glavni istraživač: BAŠIĆ, IVAN (2406)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 22
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Zavod za animalnu fiziologiju
Adresa: Rooseveltov trg 6, P.O. Box 933
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 441-030
teleFaks: 385 (0)455-2645

Sažetak: A) ANTIMUTAGENO DJELOVANJE RADIOPROTEKTORA WR - 2721: Ispitivano je antimutageno djelovanje radioprotektora S - 2 - (3 - aminopropilamin) etilfosforotionske kiseline (WR - 2721) u miševa ozračenih fisijskim neutronima i gama zrakama proizvedenih pomoću radioaktivnog kobalta 60. Pri tome je koriš tena metoda "in vitro" uzgoja T limfocita izoliranih iz slezene. Limfociti su uzgajani u mikroposudama (96 microwell culture plates) sa okruglim dnom u mediju sa ili bez 6 - tioguanina (6 - TG). Učestalost pojave mutanata u stanica tretiranih neutronima ili gama zrakama povećala se 100 puta sa pove anjem doze. Doze neutrona od 150 cGy i fotona od 750 cGy dobivenih pomo u kobalta bile su jednako mutagene. Kada je miš evima ubrizgan WR - 2721 u koli ini od 400 mg/kg tjelesne tež ine u estalost pojave mutanata je značajno smanjena pri svim dozama. Radioprotektor je ubrizgavan intraperitonealno 30 minuta prije ozračivanja.

Ključne riječi: radiološka zaštita, mutageneza, HPRT lokus, test graničnog razrjeđenja, T limfociti, slezene, neutroni, gama zrake, WR - 2721, virus hepatitisa B, DNK, virusni vektori, citokini, interleukin 2, LAK stanice, rast tumora, metastaziranje, pčelinji otrov, stanična imunost, humoralna imunost

Ciljevi istraživanja: Aminotioli mogu zaštititi glodavce od radijacijske i/ili kemijskekancerogeneze. Prikazani podaci, zajedno sa podacima dobivenim zahipoksantin - guanozin fosforibozil transferazu (HPRT) "in vitro"sugeriraju da radioprotektori mogu učinkovito zaštititi i protivradijacijske mutageneze "in vivo". Uporabom sofisticiranihmetoda, podaci ovih istraživanja trebali bi ukazati nadjelotvornosti aminotiola WR - 2721 protiv radijacijomprouzročene mutageneze. Hepatitis B virus (HBV) je uzročnik virusnog hepatitisa i smatrase glavnim uzročnikom primarnog hepatocelularnog karcinoma (PHC).Cilj ovih istraživanja bio je istražiti učinkovitost HBV X genakoji može biti upleten u transformacijske aktivnosti staničnihgena odgovornih za inicijaciju PHC. Istraživanja učinkovitosti modifikatora biološkog odgovora (MBO)u kontroli tumorskog rasta i njegova metastaziranja vršili smo na 2 modela životinjskih tumora: mamarnom karcinomu u CBA miševa iadenokarcinomu Y59 štakora. Kombinirano liječenje sproveli smoozračivanjem primarnog tumora štakora i sustavnim davanjem LAKstanica. Drugi pristup ovakva liječenja bio je uporaba LAKstanica i rIL - 2. U spriječavanju tumorskog rasta i metastazarabili smo i pčelinji otrov. Uporaba spomenutih MBO rabljena je s ciljem istraživanja antitumorskog djelovanja istih teistraživanja mogućih mehanizama njihova djelovanja s posebnimosvrtom na antimetastatsko djelovanje.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 5 R01 CA37435 Experimental Radiotherapy, Carcinogenesis & Protectors
    Naziv ustanove: Argonne National Laboratory Biological, Enviromental and Medical Research Division 9700 South Cass Avenue Argonne, Illinois 60439 - 4833, USA
    Grad: Argonne, Illinois, USA


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Biological, Enviromental & Medical Research Division Argonne National Laboratory 9700 South Cass Avenue Argonne, Illinois 60439 - 4833 USA
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: Argonne, Illinois, USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr