SVIBOR - Projekt broj: 1-08-307

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-307


STUDIJ DIFERENCIJACIJE CRVENIH KRVNIH STANICA PTICA


Glavni istraživač: GRDIŠA, MIRA (73264)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za molekularnu medicinu
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 42 42 39

Sažetak: U ovom projektu predlaže se proučavanje sudbine i uloge transferin receptora u procesu diferencijacije i sazrijevanja pilećih eritroidnih stanica. Kao model sistem poslužit će stanična linija pilećih eritroblasta (HD3 stanična linija) transformirana s temperaturno-osjetljivim eritroleukemičnim virusom ts34. Indukcijom diferencijacije HD3 stanica povećava se ukupna količina transferin receptora u stanicama, kao i njegovo oslobadjanje u formi vezikula (egzozoma).Taj fenomen je karakterističan za sazrijevanje crvenih krvnih stanica sisavaca koje oslobadjaju jezgru i ostale stanične organele. Razjašnjenje mehanizma pojave i oslobadjanja egzozoma tijekom diferencijacije pilećih eritroidnih stanica, čiji eritrociti sadrže jezgru i mitohondrije, pomoglo bi u boljem upoznavanju tog procesa kao i mogućnost popravka eventualnih grešaka. Predlaže se primjena specifićnih metaboličkih inhibitora kojima će se pokušati utjecati na sintezu transferin receptora. Isto se predlaže utvrdjivanje ovisnosti povećane sinteze transferin receptora i početka sinteze hemoglobina. Eksperimentima opisanim u ovom prijedlogu moći će se ustanoviti da li su ta dva procesa ovisna, kakova je ovisnost medju njima kao i koji od njih je primarni a koji sekundarni. Specijalna pažnja biti će posvećena proučavanju procesa koji uvjetuje oslobadjanje transferin receptora u formi egzozoma. Rezultati će nam omogućiti istovremeno ustanovljenje činjenice da li je ovo oslobadjanje karakteristično za sve stanice koje diferenciraju ili je to možda samo put kojim stanice gube proteine iz plasma membrane.

Ključne riječi: HD3 stanična linija, transferin receptor, diferencijacija, hemoglobin, transporter nukleotida

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog istraživanja je bio razjašnjenje procesa sazrijevanja pilećih eritroidnih stanica. U okviru ovog projekta praćena je sudbina transferin receptora i transporta nukleozida tijekom sazrijevanja pilećih eritroidnih stanica. Pokušalo se razjasniti mehanizam sazrijevanja pilećih eritrocita, budući te stanice i u zrelom stadiju sadrže jezgru i mitohondrije. Da li i kod tih stanica dolazi do formiranja i oslobadjanja egzozoma tijekom diferencijacije? U kojem razvojnom stadiju crvenih krvnih stanica dolazi do formiranja egzozoma? Na koji način stanica odabire proteine za egzocitozu? Da li je to proces karakterističan za kasniji razvojni stadij crvenih krvnih stanica (npr. sazrijevanje retikulocita u eritrocite)? Da li je to prces kojim stanica otpušta fiziološki istrošene i nepotrebne proteine? Ili možda formiranje i oslobadjanje egzozoma karakterizira stanice sposobne za diferencijaciju? Pored fenomena egzocitoze, pokušalo se razjasniti ovisnost sinteze hemoglobina, proteina koji karakterizira crvene krvne stanice, te transferin receptora koji opskrbljuje stanice sa željezom. Na koji način stanice reguliraju otpuštanje transferin receptora u momentu kada je,zbog sinteze hemoglobina, povećana potreba za željezom.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Department of Biochemistry, Department of Neurochemistry, McGill University
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: Montreal, Kanada

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr