SVIBOR - Projekt broj: 1-08-319

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-319


UČINAK HIPOTERMIJE NA ERITROCITE I KULTURU STANICA LEUKOCITA


Glavni istraživač: GRADINSKI-VRBANAC, BOJANA (14143)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.92. do 01.06.95.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
Adresa: 41001 Zagreb, Heinzelova 55
Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2390 172, ili 2390 111
teleFaks: 385 (0)1 214 697

Sažetak: U punoj krvi,plazmi i eritrocitima tovnih pilića u plitkoj hipotermijii posthipotermiji određeni su reducirani glutation, lipidni peroksidi (TBARS), aktivnost G6PD, aspartat aminotransferaze, LDH, kisele fosfataze, koncentracija kalija, natrija, kalcija, magnezija, fosfora.Koncentracija glutationa u punoj krvi ne mijenja se u hipotermiji, ali je zabilježeno značajno sniženje lipidnih peroksida. Ovi rezultati ukazuju da hipotermija može smanjiti nastanak slobodnih radikala, pa tako zaštititi eritrocitnu membranu od peroksidacije (rad objavljen u Vet. arhiv 63(3), 155-160). Koncentracija kalija se ne mijenja ni u plazmi, a ni u eritrocitima za vrijeme hipotermije i prvog dana posthipotermije, ali je zato magnezij u isto vrijeme značajno porastao. Moguće tumačenje dato je u saopćenju na "Veterinarska znanost i struka", Zagreb, 1993. Drugi dio istraživanja iz ovog projekta predviđa pokuse in vitro, sa suspenzijom eritrocita i kulturom stanica leukocita. U homogenatima pojedinih organa (jetra, srce, bubreg i mišići) određivati će se aktivnost gore navedenih enzima i koncentracije iona kalija, kalcija i magnezija.

Ključne riječi: Hipotermija, posthipotermija, kokoš, krv, plazma, eritrociti, leukociti, reducirani glutation, TBARS, kalij, magnezij, kalcij, G-6PD, aspartat aminotransferaza, laktat dehidrogenaza,kiseka fosfataza, anorganski fosfor.

Ciljevi istraživanja: Naši dosadašnji rezultati pokazuju da "plitka" hipotermija izaziva u eritrocitima takove promjene koje na neki način dovode do zaštite membranu eritrocita od toksičnih kisikovih radikala (smanjena razina TBARS), a hemoglobinske molekule od oksidacije (ne promijenjena razina GSH). U isto vrijeme u plazmi se javlja povećana koncentracija magnezija. Ovo povećanje vjerojatno je došlo zbog izlaženja ovog iona iz pojedinih stanica. Iz literature poznato je djelovanje kateholamina na izlazak magnezija iz jetre i srca u plazmu, ali ne i iz bubrega i mišića. Cilj ovog istraživanja je da se odredi koncentracija ovog iona u eritrocitima, jetri, srcu, bubregu i mišićima, te koncentracija kalcija i magnezija u plazmi. Da bi se istražilo u kojoj mjeri bi bile membranske strukture eritrocita, a također i pojedinih organa pogođene djelovanjem hipotermije (plitka i duboka hipotermija) odredila bi se aktivnost LDH, AST, te koncentracija GSH i TBARS u plazmi, jetri, eritrocitima, bubregu i mišićima. U in vitro pokusima sa suspenzijom eritrocita i kulturom stanica leukocita istraživali bi propusnost stanične membrane u (plitkoj i dubokoj hipotermiji) mjereći aktivnost LDH i AST u inkubacijskom mediju, te pratiti učinak pojedinih sastojaka medija (na pr. serumski albumini) koji bi mogli inhibirati izlazak iona magnezija iz stanice. Na osnovu dobivenih rezultata očekujemo da bi ispitane parametre mogli iskoristiti kao dopunske testove koji bi ukazivali na stupanj poremetnji izazvanih različitim stadijima izazvane hipotermije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr