SVIBOR - Projekt broj: 1-08-320

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-320


IN VIVO UČINAK AZBESTA NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST ALVEOLARNIH MAKROFAGA


Glavni istraživač: TROŠIĆ, IVANČICA (50540)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.06.92. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 18
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Odjel za medicinu rada
Adresa: Ksaverska cesta 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 214-460
teleFaks: 385 (0)41 274-572
E-mail: itrosic@mimi.imi.hr

Sažetak: Proučavat će se biološki učinci respirabilne frakcije za biološki pokus pripremljenog azbesta i inertnih polistirenskih mikrokuglica, na slobodnu staničnu populaciju iz pluća, dobivenu bronhoalveolarnom lavažom intrabronhijalno instiliranih pokusnih životinja. Očekuje se da će rezultati pokazati u kojoj mjeri instilirani agensi utječu na funkcionalnu sposobnost fagocita te dati uvid u njihovu redistribuciju unutar stanica. Histološkim metodama pratit će se razvoj fibroze u pokusnih životinja. Adekvatnim biostatističkim metodama odredit će se povezanost koncentracija i duljine ekspozicije, toksičnim i inertnim česticama s rezultatima ispitivane funkcionalne sposobnosti fagocita.

Ključne riječi: plućni alveolarni makrofag, fagocitoza, klirens, eksperimentalna azbestoza, redistribucija, profesionalna azbestoza, mehanizmi nastanka pneumokonioza

Ciljevi istraživanja: Cilj studije je ispitati funkcionalnu sposobnost plućnih i alveolarnih fagocita "in vivo" izloženih vlaknima azbesta i inertnim česticama. Ispitivianjem funkcionalne sposobnosti fagocita u kontroliranim uvjetima doprinijet će boljem razumijevanju uloge fagocita u transportu, depoziciji, klirensu,retenciji i redistribuciji fagocitiranih čestica, a time bi se značajno rasvijetlila mehaničko-iritativna i fizikalno-kemijska teorija nastanka mineralnim prašinama uzrokovanih bolesti. Primjenom adekvatnih biostatističkih testova uočili bi se značajni parametri rane ekspresije bioloških efekata "in vivo"ponuđenih agenasa. Ovako postavljena studija dala bi prvenstveno, znanstveni doprinos do danas nerazjašnjenom problemu etiologije i patogeneze fibroza uzrokovanih mineralnim prašinama. Znanstvena postignuća nalaze primjenu u prevenciji invaliditeta uzrokovanih razvojem profesionalnih pneumokonioza, kao i u selekciji populacije u riziku prije ekspozicije.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Medizinisches Institut fur Umwelthhygiene an der Universitat Dusseldorf
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: ., .


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Stipendija Deutscher Akademischer Austaushdienst e.v.Program-a
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Ivančica Trošić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr