SVIBOR - Projekt broj: 1-08-326

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-326


EKSPRESIJA GENA U TIJEKU RAZVOJA VIŠIH BILJAKA


Glavni istraživač: JELASKA, SIBILA (18296)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.93. do 31.12.97.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za molekularnu biologiju
Adresa: Bijenička 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 434-464
Telefon: 385 (0)1 4552-646
Telefon: 385 (0)1 4561-111
teleFaks: 385 (0)1 4552-645

Sažetak: Na vrstama Arabidopsis thaliana, Cucurbita pepo i nekih četinjaća (crni bor, sekvoja) istražuje se transformacija biljnih stanica pomoću plazmidnih vektora koji sadržavaju himerne gene (ili gene divljeg tipa). Istražuje se mogućnost regeneracije transgeničnih biljaka, te aktivnost himernih gena u ovisnosti o razvojnom stadiju biljke.

Ključne riječi: Transformacija, regeneracija transgeničnih biljaka, himerni geni, gen za beta-glukuronidazu kao reporter-gen, regulacija genske ekspresije u tijeku biljnog razvitka, Agrobacterium sp.

Ciljevi istraživanja: Cilj je spoznati obrazac aktivnosti gena ključnih za razvitak viših biljaka, prvenstveno onih koji su aktivni u tijeku embriogeneze i regeneracije općenito, te istražiti mehanizme njihove aktivacije. Rezultati - Postignuta je transformacija eksplantata korijena i stabljike vrste Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. bakterijom Agrobacterium tumefaciens, soj LBA4404 (s binarnim plazmidom pBI121 ili njegovim derivatima s odsječima promotora DC-8. - Ispitani su brojni parametri koji utječu na uspješnost transformacije "in planta" vrste Arabidopsis thaliana: ekotipovi uročnjaka, broj inokulacija, različiti transformacijski biljezi,fiziološki uvjeti (fotoperiod i temperatura). Segregacija fenotipskih biljega (GUS - aktivnost, otpornost na kanamicin, otpornost na klorsulfuron) analizirana je na više od stotinu T2linija. Uzorak segregacije transformacijskih biljega i analiza Southern hibridizacije ukazao je da više od 50 % linija ima jednu kopiju ugrađene T-DNA dok su druge imale više od kopije po genomu. - Dobivena je regeneracija transgeničnog korijenja na eksplantatima crnog bora (Pinus nigra Arn.) i sekvoje (Sequoia sempervirens) divljim sojem Agrobacterium rhizogenes 8196 i transkonjugantnim sojem A. tumefaciens C58CI (pArA4abc). Prisustvo Ri T-DNA u kosmatom korijenju dokazano je sadržajem manopina u crnom boru (p8196).


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 1-08-268 Regeneracija i transformacija biljnih stanica
    Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Sveučilište u Zagrebu
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr