SVIBOR - Projekt broj: 1-08-329

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-329


CILJNA MJESTA U LJUDSKOM GENOMU VEZANA UZ PROCES KANCEROGENEZE


Glavni istraživač: GARAJ-VRHOVAC, VERA (105181)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.93. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (22)
Odjel/Zavod: Laboratorij za mutagenezu
Adresa: Ksaverska c. 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 674 572
Telefon: 385 (0)41 434 188
teleFaks: 385 (0)41 274 572
teleFaks: 385 (0)41 674 572

Sažetak: U proteklom razdoblju od šest mjeseci trajanja projekta Ť izvršenesu metodološke pripreme za eksperimentalni rad, te je Ť započetosakupljanje podataka koji će poslu'iti kao kontrolne Ť vrijednostiu studiji. Provedena su ekogenetićka istraživanja u in vivo i vitro sustavu Ť za potrebe biomonitoringa kemijskih i fiyikalnih agensa.

Ključne riječi: Molekularna epidemiologija karcinoma, ionizirajuće zračenje, neionizirajuće zračenje, vinil klorid monomer, kromosomske aberacije, sestrinske izmjene, mikronukleus, mitotski indeks, G-pruganje

Ciljevi istraživanja: O)snovni cilj istraŽivanja, provedenog u eksperimentalnim uvjetima i uvjetima radnog okoliša, je potvrda da mutageni agensi oštećuju odreĐena mjesta na kromosomima molekule DNA čovjeka. Na osnovi dobivenih rezultata lokalizirat će se mjesta oštećenja na humanim i animalnim kromosomima za tri poznata mutagena: mikrovalno i ionizirajuće zračenje te kemijski agensi, vinil-klorid monomer. Povezivanjem tipova karcinoma specifično vezanih za osobe profesionalno izloŽene ovim agensima i poznatih mjesta promjena na kromosomima vezanih uz takove karcinome, te lokalizacijom oštećenja kromosoma izazvanih navedenim agensima očekuje se doprinos razvoju molekularne epidemiologije nekih karcinoma. Time bi ujedno i zdravstveni nadzor nad tim osobama dobio novu kvalitetu jer bi se za postizanje bolje preventive ciljano, ovisno o dobivenim rezultatima, za svaki mutageni agens mogle pojedine grupe medicinskih pregleda intenzivirati.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: COST 244 Biomedical effects of electromagnetic fields
  Naziv ustanove: Elektrotehnički fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za zrakoplovnu medicinu
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: National laboratory university of Californija
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Livermore, SAD

 3. Naziv ustanove: S.C.K./V.I.T.O
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: B-2400 - Mol, Belgija

 4. Naziv ustanove: KB "Merkur" Zavod za radiologiju
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Laboratorij za citogenetiku KBC Rebro
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Medical Research Council, University of Sussex
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Brighton, Velika Britanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr