SVIBOR - Projekt broj: 1-08-334

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-08-334


AKVAKULTURA RIJEČNOG RAKA I KONTROLA PRIRODNIH STANIŠTA


Glavni istraživač: ERBEN, RADOVAN (11296)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 29.09.93.

Ukupno radova na projektu: 58
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Biološki odsjek, Zoologijski zavod
Adresa: Rooseveltov trg 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 442 604
Telefon: 385 (0) 1 442 607
teleFaks: 385 (0) 1 45 52 645
Telefon: 385 (0) 1 442 804
E-mail: Goran.Klobucar@public.srce.hr

Sažetak: U kontroliranim bazenima rastilišta ribnjaka Draganići rasađivanjem 6500 ličinki počeli smo s akvakulturom autohtonog riječnog raka, Astacus astacus, sa svrhom repopulacije prirodnih voda Hrvatske. Akvakultura podrazumjeva pripremu staništa za optimalno preživljavanje riječnog raka: temperaturu vode oko 20oC, pH 7.8, tvrdoću vode 158 Dh, koncentraciju otopljenog kisika između 5.0 i 6.0 mg/l, sanitarnu kontrolu vode i odgovarajuću prirodnu i umjetnu hranu. Ujedno se ista vrsta i beskralješnjaci iz prirodnih staništa koriste kao test organizmi u laboratorijima kako bi se utvrdila kvaliteta voda tih staništa. Posebna pažnja posvećena je bolestima rakova izazvanim virusima, bakterijama, parazitima i gljivicama te njihovom pravovremenom utvrđivanju i liječenju. Stoga se neprestano obavlja sanitarna kontrola vode, te histopatološka analiza tkiva svih organa (posebno hepatopankreasa i gonada) uzgojnih životinja kao i onih izlovljenih iz malobrojnih populacija otvorenih voda. Uz ove analize rade se i enzimatske i biokemijske reakcije u cilju utvrđivanja fiziološkog stanja životinja što je u direktnoj vezi s njihovim razvojem. U kontroliranim laboratorijskim uvjetima prati se i mortalitet rakova svih uzrasnih kategorija nakon djelovanja različitim polutantima koji imaju pogubno djelovanje i u prirodnim sredinama. Dobiveni rezultati omogućuju: 1. polikulturni uzgoj, riječni rak-ribe, koji dopušta kompeticijski odnos i kvaliteta vodene sredine; 2. reintrodukciju riječnog raka u prirodna staništa i monitoring dinamike populacije; i 3. pravovremenu intervenciju u slučaju pojave bolesti, bilo u intenzivnom uzgoju ili u otvorenim vodama.

Ključne riječi: riječni rak, Astacus astacus, uzgoj u rastilištu, repopulacija, histopatologija, kontrola vode, polutanti, ishrana, test organizmi, akvatički testovi toksičnosti

Ciljevi istraživanja: Perspektive razvoja akvakulture, prvenstveno uzgoja riječnog raka, u nas a i u svijetu su slijedeće: Planirati moguće kapacitete uzgoja i spriječiti nestanak riječnog raka iz postojećih vodenih ekosistema. Uz uzgoj rakova uzgajati izabrane vrste riba u polikulturi koje dopuštaju kompeticijski odnosi i kvaliteta akvatorija (šaran, tolstolobik). Rješavati probleme uzgoja ličinki raka u smislu razvoja metodologije, posebno vrijeme zadržavanja uz majku pa sve do osamostaljivanja i početka teritorijalnog ponašanja. Odabir adekvatno komponirane hrane za pojedine stadije razvoja životnog ciklusa. Preventivnim mjerama spriječiti i liječiti eventualna oboljenja organizama u intenzivnom uzgoju. Ekonomično koristiti kapacitete mrijestilišta u polikulturi redoslijedom uzgajanja mlađi raznih vrsta riba s uzgojem mlađi raka, prema njihovoj sezoni mriještenja. Pratiti nivo onečišćenja u akvakulturi i eventualno akumulaciju u organizmima. Prijedlog unapređivanja uzgoja uvođenjem novih tehnoloških rješenja u procesu uzgoja. Osigurati dovoljan broj životinja koje svojim biologijskim osobinama omogućuju opstanak u "divljim vodama". Reintrodukcija autohtonih vrsta u vodotoke Hrvatske, te njihovo očuvanje kao i monitoring adaptacije u uvjetima prirodnog okoliša. Rezultate laboratorijskih histopatoloških analiza koristiti u spriječavanju oboljenja i širenja zaraznih bolesti autohtonih populacija rakova u otvorenim vodama i intenzivnom uzgoju u mono i polikulturi. Popis subkroničnih, kroničnih i letalnih koncentracija mogućih polutanata u otvorenim vodama i akvakulturi. Za provjeru kvalitete vode u prirodnim staništima koristili bi se vodeni beskralješnjaci kao što je i vrsta Astacus astacus, koji bi poslužili kao odgovarajući test organizmi.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: sponzor projekta s pokusnim bazenima i mrijestilištem
  Naziv ustanove: Ribnjačarstvo Draganići
  Grad: Draganići, HR


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za ribištvo
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, SLO

 2. Naziv ustanove: Dipartimento di Scienze della Produzione Animale
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Udine, I

 3. Naziv ustanove: Dipartimento di Biologia
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Trieste, I

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr