SVIBOR - Projekt broj: 1-09-014

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-014


MAGMATSKI I METAMORFNI KOMPLEKSI HRVATSKE I OKOLNIH PODRUČJA


Glavni istraživač: MAJER, VLADIMIR (27364)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Zavod za mineralogiju, petrologiju i ekonomsku geologiju Odjel za geologiju i mineralne sirovine
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0) 440-008
Telefon: 385 (0) 441-839, 440-281

Sažetak: Petrološka, geokemijska i mineraloška istraživanja magmatskih i metamorfnih stijena, kompleksa ili asocijacija mezozoika i kenozoika u Dinaridima, južnom dijelu Panonskog bazena i susjednim regionima ili geološkim jedinicama. Preciziranje petrokemijskih provincijalnih karakteristika, geneza i geološka evolucija.

Ključne riječi: magmatske stijene, metamorfne stijene, petrografske provincije, kompleksi, asocijacije, kemizam, starost, geneza, mineralogija, mezozoik, kenozoik, Dinaridi, Panonski bazen, okolni regioni.

Ciljevi istraživanja: Ispitati magmatske i metamorfne stijene različitih regiona mezozoika i kenozoika, posebno petrološke, geokemijske i mineraloške karakteristike, petrološka karakterizacija magmatskih ili metamorfnih provincija i asocijacija, fazne analize petrogenih minerala i mineralnih parageneza, određivanje P-T uvjeta geneze magmatskih stijena i uvjeta metamorfizma, geokronološka determinacija. Geološka evolucija i značenje magmatizma i metamorfizma. Komparacija s analognim magmatizmom i metamorfizmom evropskih regiona. Istražiti do sada neistražene ili nepotpuno istražene stijene, stijenske komplekse ili asocijacije. Dati novi i bitni doprinos znanju o građi, genezi i evoluciji istraživanog prostora, te omogućiti korelaciju magmatizma i metamorfizma centralne i jugoistočne Evrope.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Studija mezozojskih i kenozojskih magmatskih kompleksa Dinarida i susjednih geoloških regiona
  Naziv ustanove: Institut fur Petrographie und Geochemie, Universitat Karlsruhe
  Grad: Karlsruhe, Deutschland

 2. Naziv projekta: Osnovna geološka karta RH 1:100.000
  Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: Tematska geološka karta RH 1:50.000
  Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: Međunarodni program geološke korelacije (IGCP)
  Naziv ustanove: UNESCO
  Grad: Pariz, Francuska

 5. Naziv projekta: Studija ofiolitskih kompleksa Dinarida
  Naziv ustanove: Max-Planck-Institut f. Chemie, Abteilung Geochemie
  Grad: Mainz, Deutschland

 6. Naziv projekta: Komparativne studije stijena i minerala Hrvatske i Austrije
  Naziv ustanove: Institut f. Petrologie, Geozentrum
  Grad: Beč, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institute fur Petrographie und Geochemie, Universitat Karlsruhe (od 1.4.1994. = Institut fur Mineralogie, Petrologie u. Geochemie, Universitat Heidelberg
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Heidelberg, Njemačka

 2. Naziv ustanove: Max-Planck-Institut fur Chemie, Abteilung Geochemie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Mainz, Deutschland

 3. Naziv ustanove: UNESCO
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Pariz, Francuska

 4. Naziv ustanove: Institut f. Mineralogie u. Petrographie d. Universitat
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Heidelberg, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Institut fur Petrologie, Geozentrum
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Beč, Austrija

 6. Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr