SVIBOR - Projekt broj: 1-09-016

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-016


MINERALOGIJA ASOCIJACIJA Ba-SILIKATA, ZEOLITA I Tl-SULFOSOLI


Glavni istraživač: ŠĆAVNIČAR, STJEPAN (46231)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 31
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Mineraloško-petrografski zavod
Adresa: Demetrova 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 42 86 10
Telefon: 385 (0)1 42 21 36
teleFaks: 385 (0)1 42 21 36
E-mail: vberman@public.srce.hr

Sažetak: Metodama suvremene mineralogije namjeravali smo istražiti Ť nekoliko različitih mineralnih asocijacija. Prvenstveno to su: - Ť dvije mineralne asocijacije u kojima se javljaju barijski Ť silikati i koje po svojem sastavu predstavljaju svjetske Ť raritete: riječ je o hidrotermalnoj pojavi kod Busovače (Bosna) i Ť metamorfnoj pojavi kod Nežilova (Makedonija). - jedno široko Ť područje (okolica Macelja u Hrv. Zagorju) tufova, tufita i Ť efuziva gdje zeoliti i drugi produkti alteracije privlače našu Ť pozornost. - hidrotermalno ležište u Alšaru (Makedonija) koje Ť sadrži talijske sulfosoli i neke druge sulfide i oksisoli Ť potencijalne nosioce talija.

Ključne riječi: cymrit, hijalofan, tilasit, hedifan, ardenit, nežilovit, zeoliti, gline, Tl-sulfosoli, Tl-oksisoli - morfologija, kristalokemija, optika, geneza

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanje cjelokupne mineralizacije vezane za Baanomaliju kod Busovače i Nežilova, da se prikupe saznanja koja će biti temeljni svjetski doprinos mineralogiji istraženih vrsta. Studij zeolita i filosilikata iz piroklastita i miješanih sedimenata trebao bi riješiti probleme identifikacije pojedinih mineralnih vrsta genezu i stupanj upotrebljivosti tih stijena. Cilj istraživanja Tl-sulfosoli i cijele asocijacije iz Alšara je mineralogija, minerogeneza i kristalokemija nađenih vrsta. Tematski su to tri različite cjeline. Uzorci iz svjetski poznatog hidrotermalnog ležišta hijalofana kod Busovače u Bosni i barijske mineralizacije u metamorfitima kod sela Nežilova u Makedoniji (ležišta su nam zbog rata već od 1991. god. nepristupačna) sadrže obilje minerala, među kojima su rijetki poput cymrita, hijalofana, barijskog tinjca, tilasita, ardenita, hedifana, nežilovita koji traže sustavnu i detaljnu mineralošku obradu radi utvrđivanja njihovih kemijskih, morfoloških, strukturnih i genetskih karakteristika kao i stupnja njihove varijabilnosti u ovisnosti o promjenama uvjeta kristalizacije. Studij zeolita šireg područja Macelja treba utvrditi njihovu kristalokemijsku prirodu i fizička svojstva, te riješiti niz otvorenih problema iz sistematike zeolita, uvjeta postanka, stabilnosti i zeolita i pratećih sekundarnih minerala. Alšarsko ležište nam pruža priliku izučavanja, uz ostalo, Tl-sulfosoli, koje su u svijetu otkrivenena vrlo malo mjesta i privlače interes tek u najnovije vrijeme. Osim toga naš zavod je bio angažiran i u projektu P-136 "Upotreba talijskih minerala kao detektora neutrina porijeklom sa Sunca".


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Laboratorium fur chemische und mineralogische Kristallographie, Universitat Bern
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 3012 - Bern, Switzerland

 2. Naziv ustanove: Institut fur Mineralogie und Kristallographie der Universitat Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 1010 - Wien, Austria

 3. Naziv ustanove: Dipartimento di Mineralogia e Petrologia, Universita di Padova
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 35122 - Padova, Italy

 4. Naziv ustanove: Royal Ontario Museum
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Toronto, Canada

 5. Naziv ustanove: Institut fur Geowissenschaften
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Potsdam, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr