SVIBOR - Projekt broj: 1-09-020

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-020


DUBINSKA GEOLOŠKA GRAĐA I NEOTEKTONSKI ODNOSI U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: PRELOGOVIĆ, EDUARD (38715)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 49
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine Zavod za inž. geol., hidrogeol., geol. nafte i ugljena
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 44 00 76
teleFaks: 385 (01) 44 00 08
Telefon: 385 (01) 41 84 79

Sažetak: Istraživanja će se prvenstveno obaviti u predjelima Dinarida, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i centralnom dijelu Panonskog bazena. Najveća pažnja obratiti će se otkrivanju dubinske geološke građe. Iz usporedbe s površinskim podacima razrađuju se prostorni strukturni modeli. Pri tom se nastoji otkriti razvitak struktura u neotektonskom razdoblju i mehanizam pokreta. Istaknut će se strukturni detalji od površine do različitih dubina, te aktivna razdoblja, posebice najmlađe. To ukuljučuje seizmotektonske parametre i utvrđivanje zona javljanja potresa. Rezultati terenskih, kabinetskih i laboratorijskih istraživanja prikazat će se pomoću raznovrsnih karata, profila i korelacijskih prikaza.

Ključne riječi: geološke strukture na površini i u dubini, neotektonski i seizmotektonski odnosi, mehanizam tektonskih pokreta

Ciljevi istraživanja: Prikupljanje novih podataka i strukturno-neotektonska interpretacija postojećih geofizičkih i geoloških kartiranja, profila i bušenja. Rekonstrukcija geoloških struktura u dubini i prostornog rasporeda masa stijena različite gustoće. Određivanje repera neotektonskih pokreta, klasifikacija strukturnih jedinica, struktura i rasjeda prema važnosti u regionalnom strukturnom sklopu, neotektonskoj aktivnosti i vrsti tektonskih pomaka. Usporedba površinske i dubinske geološke građe i utvrđivanje neotektonski aktivnih zona, značajki pojedinih faza geološkog razvitka i mogućih tektonskih pomaka u prostoru. Očekuju se doprinosi potpunijem poznavanju površinske i osobito dubinske geološke građe u fundamentalnoznanstvenom smislu. U predjelima Hrvatske moći će se rekonstruirati paleostrukturni, facijelni i sedimentacijski odnosi u neotektonskim razdoblju razvitka. Posebice se očekuje definiranje mehanizma neotektonskih pokreta i uzročnika nastanka potresa, te novi detalji u seizmotektonskim odnosima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr