SVIBOR - Projekt broj: 1-09-050

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-050


METALOGENIJA PALEOZOIKA HRVATSKE, ZAPADNE I SREDNJE BOSNE


Glavni istraživač: JURKOVIĆ, IVAN (19523)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.94.

Ukupno radova na projektu: 34
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine, Zavod za mineralogiju, petrologiju i ekonomsku geologiju
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01)441-839
teleFaks: 385 (01)440-008

Sažetak: Istraživanja predložena u projektu daju znanstveno dokumentiran odgovor na dilemu da li su rudne pojave i rudna ležišta koja se nalaze u sklopovima paleozojskih područja Dinarida u okviru Hrvatske, sjeverozapadne i središnje Bosne nastala u toku razvoja paleozoika ili su djelomično, odnosno u potpunosti nastala u trijasu ili remobilizacijom u kasnijim fazama evolucije Dinarida. Projekat daje i odgovor pripadnosti pojedinih genetskih tipova ležišta pojedinim metalogenim epohama, a unutar svake od njih i odgovarajućoj fazi Vilsonovog ciklusa. Komparativna analiza s ostalim paleozojskim područjima u Sloveniji, jugoistočnoj i sjeveroistočnoj Bosni te Crnoj Gori zaokružuje sliku o geotektonskoj evoluciji i poimanje o metalogeniji cjelokupnog prostora Dinarida. Usporedba rezultata istraživanja geokemijskih karakteristika baritnih i baritno-sideritnih ležišta sa živinim tetraedritom kao jedinim rudnim mineralom u Srednjoj Bosni s onima u Brixleggu i Kitzbhelu u Tirolu (Austrija) te u Rudnany u Slovačkoj daje odgovor na hipotezu o jedinstvenosti sedimentacijskog prostora u razdoblju donjeg i srednjeg paleozoika na području današnjih Dinarida i Istočnih Alpi. Zbog vrlo ograničenih sredstava za materijalne rashode (naročito deviznih sredstava) uzrokovanog ratnim okolnostima nisu mogle biti izrađene analize datiranja radioaktivnim metodama K/Ar, Rb/Ar, Sr izotopa, Pb izotopa. Planirana datiranja bila su od značaja za dovršenje projekta. Zbog toga bi bilo potrebno produženje projekta.

Ključne riječi: Dinaridi, Hrvatska, Sjeverozapadna i srednja Bosna, Paleozoik, Rudna ležišta, Tektonski sklopovi, Genetski tipovi, Studij izotopa, Fluidne inkluzije, Mikroelementi, Kronostratigrafija, Metalogenetske epohe.

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj projekta je razjašnjavanje dugogodišnje znanstvene dileme o tome da li rudna ležišta koja se nalaze u paleozoiku Dinarida pripadaju vremenski i genetski variscijskoj ili alpskoj metalogenezi. U tu svrhu izabrani su paleozojski tereni u Hrvatskoj i Bosni, odnosno središnji dijelovi Dinarida. U prvoj fazi cilj istraživanja je kategorizacija rudnih ležišta po pojedinim fazama Vilsonovog ciklusa: (a) riftovanje; (b) širenje oceanskog dna; (c) subdukcija i kolizija; (d) kasna orogenetska aktivacija te (f) remobilizacija alpskog tipa. U drugoj fazi cilj je istraživanja razvrstavanje rudnih ležišta u pojedine metalogene epohe: (a) kaledonsku, (b) hercinsku; (c) alpsku; te (d) ležišta nastala remobilizacijom. U toku istraživanja posebna pažnja se posvećuje svjetski rijetkom tipu Au-Ag-Hg-tetraedritnih ležišta Srednje Bosne i njihovoj korelaciji s identičnim tipom u Tirolu (Austrija) i Rudnany (Slovačka), oba također gotovo isključivo u paleozojskim naslagama. Rješavanje njihove geneze omogućava bolje sagledavanje geotektonske evolucije Dinarida.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Metamorphic Fluids and Mineral Deposits, IGCP Project No 291, UNESCO
  Naziv ustanove: UNESCO: International Geological Correlation Project 291
  Grad: Paris, Francuska

 2. Naziv projekta: Plate Tectonic Aspects of Alpine metallogeny in the Carpatho-Balkan Region IGCP Project No 356
  Naziv ustanove: UNESCO: International Geological Correlation Project 356
  Grad: Paris, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut "Jože Štefan", Universitet u Ljubljani, Jamova 39
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković" Zagreb, Bijenička c. 54
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institut za petrologiju i geokemiju Univerziteta u Karlsruheu, Njemačka
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Karlsruhe, Njemačka

 4. Naziv ustanove: EOTVOS LORAND UNIVERSITY, BUDAPEST
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Budimpešta, Mađarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr