SVIBOR - Projekt broj: 1-09-072

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-072


BOKSITI I TERRA ROSSA HRVATSKE I NJIHOV ODNOS PREMA KARBONATNOJ PLATFORMI


Glavni istraživač: ŠINKOVEC, BORIS (47026)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 26
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 441839
teleFaks: 385 (0)1 440008
E-mail: PALINKAS MAPBF.PBFRNG.HR

Sažetak: Istraživan je razvoj karbonatnih platformi u Dinaridima od Ť trijasa do tercijara i genetska veza emerzionih faza s terra Ť rossom i boksitima. Budući da su terra rosse i boksiti u uskoj Ť genetskoj vezi, naročita je pažnja posvećena proučavanju fosilnih Ť i recentnih terra rossa, posebno njihovom ishodišnom materijalu. Ť Istražuje se utjecaj paleogeografije, trajanja emerzije, stupnja Ť erozije i tektonike na položaj ležišta boksita, njegov mineralni Ť i kemijski sastav i ishodišni materijal.

Ključne riječi: Dinaridi, karbonatna platforma, boksit, terra rossa, ishodišni materijali, paleogeografija,paleoreljef, paleotla, živa, rijetke zemlje (REE), geneza

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj istraživanja je ispitivanje mineralnih i kemijskih karakteristika boksita i terra rosse te njihova međusobna genetska veza. Namjera je utvrditi eventualnu povezanost ishodišnih materijala pojedinih boksitonosnih horizonata sa vulkanskom aktivnošću. Cilj istraživanja recentnih i fosilnih terra rossa je utvrđivanje postanka tih materijala i definiranje njihovih mikromorfoloških osobitosti. Cilj istraživanja sedimentoloških i petroloških karakteristika karbonatne platforme je dobivanje što većeg broja relevantnih podataka o petrološkim, biofacijesnim i litofacijesnim karakteristikama stijena na karbonatnoj platformi, ritmičkoj i cikličkoj sedimentaciji, uvjetima i okolišima taloženja, te s tim u vezi oscilacijom morske razine i sedimentacijskom tektonikom. Te su promjene uzrokovale kraće ili duže emerzijske faze uz stvaranje terra rossa i boksita. Do sada dobiveni rezultati objavljeni su u većem broju radova. Postignuti rezultati istraživanja uključeni su i u izvještaj međunarodnog projekta IGCP-287 i biti će publicirani u specijalnoj publikaciji jednog od poznatijih svjetskih izdavača.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Eotvos Lorand University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 2. Naziv ustanove: Universitat fur Bodenkultur
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 1180 - Beč, Austrija

 3. Naziv ustanove: UNESCO,projekt IGCP-287
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Pariz, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr