SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 1-09-084

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 1-09-084


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 70
Ukupno objavljenih radova: 74


Naslov: Sequence stratigraphic development and biostratigraphy of Miocene-?Pliocene clastics (Promina-beds) in northern Dalmatia, Croatia.

Autori:
Marjanac, Tihomir (108851)
Marjanac, Ljerka (138720)
Ćosović, Vlasta (99886)
Babac, Darinka
Časopis: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Broj: ??
ISSN: 0031-0182
Volumen: ??
Godina: 1996
Stranice: od ??? do ???
Broj referenci: 52
Jezik: engleski
Sažetak: Starost 'eocenskih' klastita u okolici Ljubača u Ravnim Kotarima određena je kao kasni torton - rani pliocen prema malim bentičkim foraminiferama. Ti sedimenti su litološki istovjetni prominskim naslagama, i izgrađeni su od 6 taložnih sekvencija odijeljenih erozijskim diskordancijama. Jedna cjelovita sekvencija sadrži konglomerate u donjem dijelu, hibridne arenite u srednjem, i marinske siltozne lapore u gornjem dijelu. Diskordancije u bazi sekvencija predstavljaju granice sekvencija i interpretirane su kao erozijske doline što su nastale tijekom pada razine mora, pa su konglomerati bili taloženi za lowstanda i rane transgresije. Lapori su se taložili pri prodoru mora i vjerojatno odgovaraju periodima highstanda. Krupnozrnati detritus zastupljen je klastima krednih i eocenskih sedimenata, što ukazuje na izdizanje i eroziju Dinarida, vjerojatno tijekom oligocena.
Ključne riječi: Eocen, Miocen, Pliocen, Foraminifere, Paleoklima, Ravni Kotari, Konglomerati, Promina-slojevi, Promjene razne mora, Stratigrafija

Naslov: Deposition of megabeds (megaturbidites) and sea level change in a proximal part of Eocene-Miocene flysch of central Dalmatia (Croatia).

Autori:
Marjanac, Tihomir (108851)
Časopis: Geology
Broj: ??
ISSN: 0091-4613
Volumen: ??
Godina: 1996
Stranice: od ??? do ???
Broj referenci: 33
Jezik: engleski
Sažetak: Neki megaslojevi u eocensko-miocenskom flišu Dalmacije podliježu i naliježu na konglomeratne fan-delte koje se isklinjavaju s tanjim turbiditima. Postanak fan-delti i tanjih turbidita pripisan je lowstandu i ranom porastu razine mora. Taloženje megaslojeva pripisano je ubrzanijem porastu razine mora zbog toga što oni: 1) prekrivaju konglomeratne fan-delte, 2) skeletni i litični detritus potjeće od erozije starijih stijena, 3) velika debljina ukazuje na intenzivnu primarnu akumulaciju detritusa i malu učestalost tokova. Promjene razine mora rekonstruirane prema megaslojevima su različite u odnosu na tanje turbidite, i njihovo razlikovanje je važno za sekvencijalnu stratigrafiju bazenskih sedimenata.
Ključne riječi: Dalmacija, Megaslojevi, Promjene razne mora, Fan-delte, Fliš

Naslov: Paleoecological significance of morphology of ortophragminids from the Istrian Peninsula (Croatia and Slovenia)

Autori:
Ćosović, Vlasta (99886)
Drobne, Katica
Časopis: Geobios
Broj: 1
ISSN: 0013-6995
Volumen: 18
Godina: 1995
Stranice: od ??? do ???
Broj referenci: 25
Jezik: engleski
Sažetak: Usporedba oblika kućica ortofragmina gornjeg kuiza - donjeg- srednjeg luteta s nekih istarskih lokaliteta i sadržaja glaukonita u sedimentu, omogućila je razlikovanje tri fosilne zajedinice s određenim paleoekološkim značenjem.
Ključne riječi: Ortofragmine, Eocen, Istra, paleo okoliš, glaukonit

Naslov: Dunlin Group sequence stratigraphy in the northern North Sea: a model for Cook sandstone deposition.

Autori:
Marjanac, Tihomir (108851)
Steel, Ronald
Časopis: The American Association of Petroleum Geologists Bulletin
Broj: ?
ISSN: 0149-1423
Volumen: ?
Godina: 1996
Stranice: od ??? do ???
Broj referenci: 31
Jezik: engleski
Sažetak: Opis pješčenjaka u Dunlin grupi, i interpretacija njihovog postanka te rekonstrukcija geometrije sedimentnih tijela. Pješčenjaci su interpretirani kao ispune erozijskih dolina, čijamorfologija određuje rasprostranjenje i debljinu pješčanih naftnih kolektora.
Ključne riječi: Jura, Sjeverno More, naftni kolektori, sekvencijalna stratigrafija, pješčenjaci, ispune erozijskih dolina


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr