SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-09-084

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-09-084


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 70
Ukupno objavljenih radova: 74


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Paleotransport of Eocene Flysch in the Trieste-Pazin basin of Istrian Peninsula, northern Adriatic (Croatia and Slovenia),

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Urednici
  Drobne, Katica
  Hottinger, Lucas
  Pavlovec, Rajko
  Izdavač: Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
  ISBN: 86-7131-076-0
  Godina: 1995
  Stranice: od ??? do ???
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: Tršćansko-pazinski fliški bazen Istre, obično se dijeli na Tršćanski i Pazinski bazen koje odvaja Savudrijsko-buzetska antiklinala. Paleotransporti ukazuju na sinsedimentacijsko razdvajanje bazena. Prvotni transport bio je prema SZ, a rast intrabazenske barijere prouzrokovao je rasipanje paleotransporta u okolici Buzeta i promjenu smjera tonjenja osi Pazinskog bazena. Savudrijsko-buzetska antiklinala vjerojatno predstavlja tu barijeru. Paleotransporti u južnom dijelu Pazinskog bazena ukazuju na donos iz izvorišta na JI, vjerojatno s klastičnog šelfa što je djelomično sačuvan na Krku, Rabu i Pagu.
  Ključne riječi: Istra, Fliš, Paleotransport, Tektonika

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Eocene carbonate sediments and sea-level changes on the NE part of Adriatic carbonate platform (Island of Hvar and Pelješac Peninsula, Croatia)

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Babac, Darinka
  Benić, Josip
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Drobne, Katica
  Marjanac, Ljerka (138720)
  Pavlovec, Rajko
  Velimirović, Zora
  Urednici
  Drobne, Katica
  Hottinger, Lucas
  Pavlovec, Rajko
  Izdavač: Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
  ISBN: 86-7131-076-0
  Godina: 1995
  Stranice: od ??? do ???
  Broj referenci: 64
  Jezik: engleski
  Sažetak: Najstariji rano eocenski sedimenti na Jadranskoj karbonatnoj platformi su vapnenci Kozinskog tipa što su nastali u brakičnim lagunama, a prekriveni su Foraminiferskim vapnencima otvorenog šelfa. Taloženje eocenskih karbonata prekidale su brojne emerzije, uzrokovane padovima relativne razine mora. Nastavljeno produbljavanje dovelo je do taloženja Prijelaznih naslaga, što je također bilo prekinuto padom razine mora. Napokon, fliš se taložio u tektonski stvorenom bazenu. Njegov najstariji dio (laporovit) pripisan je highstandu, dok je mlađi (turbiditski) dio nastao tijekom lowstanda.
  Ključne riječi: Jadran, Karbonati, Stratigrafija, Promjene razine mora, Karbonatna platforma, Fliš

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ortophragminids from Istria.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Urednici
  Drobne, Katica
  Hottinger, Lucas
  Pavlovec, Rajko
  Izdavač: Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
  ISBN: 86-7131-0760
  Godina: 1995
  Stranice: od ??? do ???
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: Četiri ortofragminama bogate fosilne zajednice srednjeg do gornjeg luteta iz Istre su opisane. Starost je determinirana na nalazima alveolina, slijedeći alveolinsku biozonaciju.
  Ključne riječi: Ortofragmine, Discocycline, Lutet, Istra
  Ostalo: Monografija će biti objavljena u: Dela Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti, Ljubljana.

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Osejava kod Makarske - geološki spomenik prirode.

  Autori:
  Jelaska, Vladimir
  Gušić, Ivan
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Bajraktarević, Zlatan
  Urednici
  Kerovec, Mladen
  Izdavač: Hrvatsko ekološko društvo
  ISBN: 935-620
  Godina: 1995
  Stranice: od 63 do 72
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opis kontakta kreda/eocen kod Osejave. Eocenski vapnenci leže transgresivno na okršenim mastrihtskim vapnencima, a raspon hijatusa je mastiht-donji eocen.
  Ključne riječi: Kreda, eocen, stratigrafija, Osejava, Jadranska karbonatna platforma, eustazija, emerzija

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ćurilo i Sv. Petar - značajna paleontološka nalazišta numulita užeg Makarskog područja.

  Autori:
  Bajraktarević, Zlatan
  Gušić, Ivan
  Jelaska, Vladimir
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Jukić, Nedjeljko
  Urednici
  Kerovec, Mladen
  Izdavač: Hrvatsko ekološko društvo
  ISBN: 953-620
  Godina: 1995
  Stranice: od 83 do 92
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opis numulita s primarnog nalazišta (Sv. Petar) i pretaloženih u flišu, te diskusija o njihovom primarnom okolišu.
  Ključne riječi: Numuliti, fliš, numulitni vapnenci, eocen

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Importance of megabeds for reconstruction of Paleogene flysch basin in Split hinterland (Middle Dalmatia).

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Časopis: Geoloski vjesnik
  ISSN: 0016-7924
  Volumen: 44
  Godina: 1991
  Stranice: od 201 do 213
  Broj referenci: 76
  Jezik: engleski
  Sažetak: ...............plitsko-Kaštelanskom bazenu izgrađuju 1/4-1/3 ispune bazena. Paleotransporti u okolici Splita i Solina pokazuju značajne razlike, što su posljedica izolacije Splitskog i Solinskog sub-bazena. Megaslojevi taloženi iz reflektiranih tokova ukazuju na kompleksnu topografiju dna, a njihova velika debljina na taloženje u ograničenom bazenu. Olistostroma K-S štoje nastala katastrofičnim kolapsom ruba šelfa proširila se po cijelom bazenu. Paleotektonska rekonstrukcija prikazuje evoluciju bazena tijekom ekstenzijske i starije kompresijske faze.
  Ključne riječi: Megaslojevi, Splitsko-Kaštelanski bazen, Klastiti.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stratigraphy of Paleogene strata within the Mesihovina-Rakitno area (Western Herzegovina).

  Autori:
  Dragičević, Ivan (93233)
  Blašković, Ivan (4015)
  Tišljar, Josip
  Benić, Josip (3163)
  Časopis: Geologia Croatica
  ISSN: 1330-030
  Volumen: 45
  Godina: 1992
  Stranice: od 25 do 52
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Paleogenske naslage (karbonatne i klastične), zbog Laramijskih pokreta, diskordantne su na senonske vapnence. Kao krovina boksita, bez obzira da li su karbonatne ili klastične, približno su istovremene, a to govori o jedinstvenoj boksitonosnoj fazi.
  Ključne riječi: Stratigrafija, Paleogenske naslage, Klastiti, Promina-formacija, Litofacijesi, Boksiti.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cretaceous/Tertiary Boundary from the Koraljka-1 Off-Shore Well Sw of Zadar, Adriatic Sea).

  Autori:
  Lučić, Dubravko
  Benić, Josip (3163)
  Časopis: Geologia Croatica
  Broj: 1
  ISSN: 1330-030
  Volumen: 46
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 63
  Broj referenci: 41
  Jezik: engleski
  Sažetak: Duboka, istraživacka jadranska bušotina Koraljka-1 u srednjem dijelu podmorja dala je značajne osobito biostratigrafske rezultate u svom najdubljem dijelu. Ističu se kontinuirani prijelaz krede u paleogen i planktonski mikro i nano fosili od mastrihta do gornjeg eocena s interkalacijama plitkovodnog platformskog detritusa. Takav razvoj nije poznat na kopnu Vanjskih Dinarida Hrvatske.
  Ključne riječi: Stratigrafija, Granica kreda/tercijar, Karbonatni turbiditi, Pučinska bušotina, Jadransko more.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stratigraphic and tectonic position of Paleogene Jelar beds in the Outer Dinarides.

  Autori:
  Sakač, Krešimir
  Benić, Josip (3163)
  Bahun, Stjepan (1532)
  Pencinger, Vilim
  Časopis: Natura Croatica
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0520
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 55 do 72
  Broj referenci: 23
  Jezik: engleski
  Sažetak: Srednjoeocenske Jelar-naslage u sastavu su složenih tektonskih struktura nastalih prije taloženja Promina-naslaga. Krovinske Promina-naslage na tipičnom lokelitetu, u svojem višem dijelu pripadaju donjem oligocenu (Siverić), a njihov stariji dio u Dabrici(Hercegovina) višem srednjem eocenu.
  Ključne riječi: Jelar-naslage, Srednji eocen, Promina-naslage, Donji oligocen, Nanofosili, Tektonika.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Paleontology activities in Europe: Croatia.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: 1
  ISSN: 1019-0724
  Godina: 1992
  Stranice: od 16 do 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: Paleontologija ima tradiciju dužu od 100 godina u Hrvatskoj. Usko je povezana s geologijom, a zadnjih dvadesetak godina uočene su jake veze sa sedimentologijom, dok je povezanost s biologijom zanemarena. Zagreb, sjedište brojnih geološko-paleontoloških ustanova, glavni je istraživački centar u Republici.
  Ključne riječi: Paleontologija, Hrvatska.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Paleontological conservation: Croatia.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: 4
  ISSN: 1019-0724
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 35
  Jezik: engleski
  Sažetak: U Hrvatskoj postoji nekoliko svjetskih poznatih i priznatih paleontoloških nalazišta. Nažalost, sva nalazišta su bez ikakve zaštite, čak i informacijske ploče nedostaju. Izuzetak jenekoliko spilja, gdje su nađeni ostaci kvartarne faune, te ostaci čovjeka, gdje postoje ploče koje informiraju posjetitelje o fizičkim osobinama spilje, dajući do znanja da je spilja spomenik prirode.
  Ključne riječi: Zaštita prirode, Hrvatska.

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The news in recent Croatian Paleontology.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: 4
  ISSN: 1019-0724
  Godina: 1993
  Stranice: od 49 do 49
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pet radova s paleontološkom tematikom je bilo je objavljeno u hrvatskim geološkim časopisima tijekom 1992. god. Hrvatski prirodoslovni muzej yapočeo je s izdavanjem novog časopisa pod nazivom "Natura Croatica".
  Ključne riječi: Hrvatska, Paleontologija, "Natura Croatica".

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Boksiti i Jelar naslage.

  Autori:
  Sakač, Krešimir
  Šinkovec, Boris
  Benić, Josip
  Časopis: Rudarsko-geolosko naftni zbornik
  Broj: 5
  ISSN: 0353-4529
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 64
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jelar naslage i s njima povezani boksiti u razmatranim područjima Adrijatika nastali su u gornjem lutetu u vrijeme snažnih tektonskih pokreta. Neujednačen kemijski sastav eocenskih boksita, sporadično pojavljivanje u razvedenom paleoreljefu i petrografski sastav neposredne krovine posljedica su različitih uvjeta u kojima su nastali.
  Ključne riječi: Boksiti, Jelar naslage.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Association, activities and Paleontological collections. Croatia.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: 2
  ISSN: 1019-0724
  Godina: 1992
  Stranice: od 26 do 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Brojne paleontološke zbirke smješene su u različitim institucijama u Zagrebu. Najveći broj zbirki ima Hrvatski Prirodoslovni muzej, koji uz stalnu izložbu o geologiji i paleontologiji Hrvatske, priređuje izložbe s posebnom tematikom.
  Ključne riječi: Paleontološke zbirke, Hrvatska.

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Što valja znati o znanstvenom posteru?

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Časopis: Vijesti Hrvatskog geološkog društva
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1357
  Volumen: 31
  Godina: 1994
  Stranice: od 62 do 65
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Posteri su rašireni način znanstvene komunikacije. Posteri se jako razlikuju po pristupu i tehničkoj dotjeranosti, ovisno i o znanstvenoj disciplini. Uspio poster je onaj koji vizuelno privuče pozornost publike. U ovom tekstu opisana su osnovna pravila izrade postera u geologiji, prikazane su prikladne tehnike i diskutira se o načinu prikaza znanstvenih sadržaja na posteru, te načinima prezentacije postera na znanstvenom skupu.
  Ključne riječi: posteri, znanstveni skupovi

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cooperation in Education and Mobility of Students - New Opportunities in Interregional Cooperation.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Časopis: A2 - Science and Technology in the Alps-Adria Region.
  Volumen: 7
  Godina: 1995
  Stranice: od ?? do ??
  Jezik: engleski
  Sažetak: Radna zajednica Alpe-Jadran tek treba iskoristiti široke mogućnosti za suradnju u školstvu. Putem mobilnosti studenata, organizacije zajedničkih kurseva i suradnje među nastavnicima, kvaliteta nastave će se nesumljivo poboljšati. Ta suradnja će promicati brži i lakši protok ideja, i pripremiti nove generacije budućih znanstvenika za njihovu zadaću u stvaranju novoga znanja i transferu tehnologija. Potrebno je promicati naša Sveučilišta, nihove programe i projekte, i stvoriti bazu podataka sa podacima o njihovom radu i odabranim tečajevima koji mogu biti od posebnog interesa za studente u susjednim zemljama.
  Ključne riječi: Alpe-Jadran, Suradnja u školstvu

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Data base on higher education in Alpe-Adria region.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Časopis: A2 - Science and Technology in the Alps-Adria Region.
  Volumen: 7
  Godina: 1995
  Stranice: od ?? do ??
  Jezik: engleski
  Sažetak: Međuregionalna suradnja na polju visokog školstva ovisi o poznavanju Sveučilišta i njihovih programa. Kako su obrazovni sistemi različiti, potreban nam je jedinstveni pregled svih relevantnih podataka o visokom školstvu u svim zemljama i državama ove regije. Zbog toga, predlaže se stvaranje specijalizirane baze podataka koja bi bila pohranjena na CR-Romu. Za tu bazu podataka, svako Sveučilište i Akademija morala bi priskrbiti sve podatke o organizaciji, programima, istraživačkim projektima, nastavnom i istraživačkom osoblju, zajedno sa zvučnim i slikovnim uzorcima koji bi pomogli u prikazu njihovih postignuća.
  Ključne riječi: Alpe-Jadran, Suradnja u školstvu, Baza podataka

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Paleontological evidence of Paleogene transgression on Adriatic carbonate platform.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Balončić, Diana
  Koić, Mladen
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Moro, Alan
  Gušić, Ivan
  Jelaska, Vladimir
  Časopis: Geologie Mediteranee
  ISSN: 0397-2844
  Godina: 1995
  Stranice: od ??? do ???
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Nakon gornjokredne emerzije, sedimentacija se na Jadranskoj platformi obnovila dijakronično povrh podloge različite starosti. Starost transgresije je u rasponu od paleocena do eocena. Prepoznato je nekoliko paleogenskih okoliša i facijesa, u rasponu od brakičnih laguna karakteriziranih laminitima Kozinskih naslaga, do otvorenog šelfa gdje su se taložili foraminiferski vapnenci. Uočene emerzije imale su različito trajanje, i pridonjele su stratigrafskoj nekompletnosti istraženih profila. One su uvjetovale i raznolikost facijesa, a pripisane su lokalnoj blokovskoj tektonici i spuštanjima razine mora.
  Ključne riječi: Jadran, Paleogen, Stratigrafija, Promjene razine mora,

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Trag u kamenu VI. Tragovi bioloških promjena.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Časopis: Priroda
  Broj: 8
  ISSN: 0351-0622
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 26 do 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nestanak pojedinih bioloških vrsta tumači se pregledom postojećih teorija o izumiranjima. Kritički su prikazne ekstraterestična iterestična hipoteza, te mogući utjecaji na biosferu.
  Ključne riječi: Biosfera, Teorije izumiranja, Stratigrafija

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Minerali ukras stana.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Časopis: Priroda
  Broj: 7
  ISSN: 0352-0622
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 18 do 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Minerali imaju veliku dekorativnu vrijednost, a do njih se moče doći vlastitim sakupljanjem ali i kupnjom. Daju se osnovne upute za stvaranje vlastite zbirke i njeno održavanje.
  Ključne riječi: Minerali, Kolekcije

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Shallow-water carbonates with transition to basin from off-shore wells in the South Dalmatian Coastal area - Croatia.

  Autori:
  Tari Kovačić, Vlasta
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Atti Museo di Geologia e Paleontologia Monfalcone
  Godina: 1995
  Stranice: od ??? do ???
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: Karbonatne platformske i dubljemorske plaformske sukcesije iz tri pučinske bušotine su biostratigrafski i sedimentološki opisane. Njihova stratigrafska i paleogeografska interpretacija omogućuju uspostavu modela tektonskih i stratigrafskih odnosa za taj dio Jadranskog područja.
  Ključne riječi: Biostratigrafija, Seizmika, Kreda, Eocen, Platformski facijes, Facijes otvorenog šelfa, Jadransko more

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Achievements of the Croatian Natural History Museum.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  ISSN: 1019-0724
  Volumen: 7
  Godina: 1995
  Stranice: od 20 do 21
  Broj referenci: 2
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pregled aktivnosti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, u povodu proslave stogodišnjice njegova djelovanja. Dan je pregled izložbi u razdoblju od 1993. do 1995. i popularnih publikacija.
  Ključne riječi: Prirodoslovni muzej, izložbe, publikacije

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: First Croatian Geological Congress with International participation.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: May
  ISSN: 1019-0724
  Volumen: 7
  Godina: 1995
  Stranice: od 76 do 77
  Jezik: engleski
  Sažetak: Obavijest o organizaciji nacionalnog geološkog kongresa.
  Ključne riječi: Kongres, Opatija

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Paleontological activities in Croatia.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: Nov.
  ISSN: 1019-0724
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 42 do 42
  Broj referenci: 1
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pregled paleotoloških djelatnosti u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na kvalitetu naših publikacija.
  Ključne riječi: Paleontologija, publikacije

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Paleontological Journals in Europe: Croatia.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: May
  ISSN: 1019-0724
  Volumen: 5
  Godina: 1994
  Stranice: od 24 do 25
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski
  Sažetak: Povijesni prikaz paleontološkog izdavaštva u Hrvatskoj u razdoblju od XVI st. do danas, i prikaz recentnih publikacija.
  Ključne riječi: Paleontologija, časopisi, povijest

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: La conservacion de los Yacimientos Paleontologicos Europeos: Croatia.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Europal
  Broj: Oct.
  ISSN: 1019-0724
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 35
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pregled stanja paleontoloških nalazišta u Hrvatskoj i njihove ugroženosti.
  Ključne riječi: Paleontologija, nalazišta, ugroženost

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Biostratigrafska podjela starijeg paleogena prema ostacima plitkomorskih bentičkih organizama, IGCP Projekt 286 "Early Paleogene Benthos".

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Vijesti Hrvatskog geološkog društva
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1357
  Volumen: 31
  Godina: 1994
  Stranice: od 43 do 45
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz prijedloga nove podjele starijeg paleogena na osnovi velikih bentičkih foraminifera.
  Ključne riječi: Paleogen, stratigrafija, foraminifere

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Završni sastanak IGCP 286 "Early Paleogene Benthos".

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Časopis: Vijesti Hrvatskog geološkog društva
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1357
  Volumen: 31
  Godina: 1994
  Stranice: od 71 do 72
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz sastanka u Aspetu (Francuska) na kojem je dogovoren prijedlog nove biostratigrafske podjele starijeg paleogena na osnovi velikih bentičkih foraminifera.
  Ključne riječi: Paleogen, Aspet, IGCP 286

 29. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Discocyclina from Istria.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Urednici
  Drobne, Katica
  Pavlovec, Rajko
  Naslov zbornika: Introduction to the Paleogene SW Slovenia and Istria. IGCP Project 286.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 23 do 24
  Skup: Second Meeting of IGCP Project 286 "Early Paleogene Benthos"
  Održan: od 19.10.91 do 27.10.91
  Sažetak: Morfološke osobine, vidljive samo u osnim presjecima, omogućile su prepoznavanje jedanaest vrsta diskociklina na četiri istarska paleogenska profila. Zahvaljujući stratigrafskom rasprostiranju ostalih velikih foraminifera, koje su nađene u istim sedimentima u kojima i diskocikline, utvrđeno je da vapnenci s profila Ragancini-Lišani, Osp i Šterna odgovaraju donjem lutetu, dok su oni s profila Pićan su srednjelutetske starosti, pa tako i odgovarajuće diskociklinske zajednice.
  Ključne riječi: Discocycina, Istra, Donji lutet, Srednji lutet.

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Paleotransport of Istrian flysch.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Urednici
  Drobne, Katica
  Pavlovec, Rajko
  Naslov zbornika: Introduction to the Paleogene SW Slovenia and Istria. IGCP Project 286.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 34
  Skup: Second Meeting of IGCP Project 286 "Early Paleogene Benthos"
  Održan: od 19.10.91 do 27.10.91
  Sažetak: Tršćanski i Pazinski bazen su odvojeni Savudrijsko-Buzetskom antiklinalom, a paleotransporti su različiti. Poprečni paleotokovi su značajni za Trščanski bazen, i vjerojatno predstavljaju prvobitni smjer transporta. Uzdužni tokovi imaju nasuprotan smjer u istraženim bazenima, tako su u Tršćanskom bayenu orijentirani prema SZ, a u Payinskome prema JI, dok se oko Buzeta smerovi jako rasipaju. U Pazinskome bazenu paleotokovi su prvobitno tekli prema SZ, ali su se kasnije preusmjerili prema JI, što ukazuje na promjenu smjera tonjenja osi bazena, što je vjerojatno bilo prouzrokovano rastom Savudrijsko-Buzetske antiklinale.
  Ključne riječi: Paleotransporti, Tršćanski bazen, Pazinski bazen, Savudrijsko-buzetska antiklinala.

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The age of the Istrian flysch deposits based on Calcareous Nannofossils.

  Autori:
  Benić, Josip (3163)
  Urednici
  Drobne, Katica
  Pavlovec, Rajko
  Naslov zbornika: Introduction to the Paleogene SW Slovenia and Istria. IGCP Project 286
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 25
  Skup: Second Meeting of IGCP Project 286 "Early Paleogene Benthos"
  Održan: od 19.10.91 do 27.10.91
  Sažetak: Klastiti paleogena Istre počinju biostratigrafski cenozonom NP-16 (gornji lutet), najveći dio fliša pripada bartonu (NP-17), a kod Oprtlja je utvrđen i gornji eocen (NP-18).
  Ključne riječi: Stratigrafija fliša, Srednji-gornji eocen, Nanofosili.

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Pićan Profile, Middle and Upper Cuisian, Lower and Middle Lutetian,

  Autori:
  Pavlovec, Rajko
  Drobne, Katica
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Šikić, Lidija
  Benić, Josip (3163)
  Urednici
  Drobne, Katica
  Pavlovec, Rajko
  Naslov zbornika: Introduction to the Paleogene SW Slovenia and Istria. IGCP Project 286.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 73 do 82
  Skup: Second Meeting of IGCP Project 286 "Early Paleogene Benthos"
  Održan: od 19.10.91 do 27.10.91
  Sažetak: Zahvaljujući nalazima velikih bentičkih foraminifera (alveolinama, numulitima, koničnim foraminiferama, trematofornim miliolidama, diskociklinama i rotalijama) vapnenci u području Pićana su podijeljeni u dva stratigrafska nivoa. Donji nivo odgovara srednjem i gornjem kuiziju, a gornji dio donjem i srednjem lutetu. Početak klastične sedimentacije, obilježen ostacima planktonskih foraminifera i nanoplanktonom zbio se u srednjem lutetu.
  Ključne riječi: Pićan, Velike foraminifere, Planktonske foraminifere, Nanoplankton, Srednji i gornji kuizij, Donji i srednji lutet, Vapnenci, Klastične naslage.

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Section Ragancini-Lišani, Lower and Middle Lutetian.

  Autori:
  Drobne, Katica
  Pavlovec, Rajko
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Urednici
  Drobne, Katica
  Pavlovec, Rajko
  Naslov zbornika: Introduction to the paleogene SW Slovenia and Istria. IGCP Project 286.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1991
  Stranice: od 83 do 85
  Skup: Second Meeting of IGCP Project 286 "Early Paleogene Benthos"
  Održan: od 19.10.91 do 27.10.91
  Sažetak: Od svih istraživanih istarskih pofila, profil Ragancini-Lišani se odlikuje najtanjim razvojem alveolinsko-numulitnih vapnenaca (oko 60 m debljine). Ostaci alveolina i numulita upućuju na donji lutet, dok je zajednica diskociklina i numulita mlađa, srednje lutetska.
  Ključne riječi: Profil Ragancini-Lišani, Alveoline, Numuliti, Diskocikline, Vapnenci, Donji i srednji lutet.

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Excursion B - Ravni Kotari - Paleogene.

  Autori:
  Drobne, Katica
  Vlahović, Igor (100817)
  Trutin, Mladen
  Pavlovec, Rajko
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Babac, Darinka
  Cimerman, Franc
  Lučić, Dubravko
  Pavšič, Jernej
  Urednici
  Vlahović, Igor (100817)
  Velić, Ivo (51822)
  Naslov zbornika: Excursion Guide-Book.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 53 do 90
  Skup: The second International Symposium on the Adriatic Carbonate Platform, Relations with Adjacent Regions. Some Aspects of the Shallow Water Sedimentation on Adriatic Carbonate Platform (Permian to Eocene)
  Održan: od 12.05.91 do 18.05.91
  Sažetak: Početak paleogenske sedimentacije u području Ravnih Kotara i Skradina obilježen je taloženjem tzv. Liburnijskih naslaga. O postupnom produbljavanju platforme svjedoče istaloženi foraminiferski vapnenci, dok je klastična sedimentacija obilježena masovnom pojavom planktonskih foraminifera i nanoplanktonom.
  Ključne riječi: Ravni Kotari, Skradin, Liburnijske naslage, Foraminiferski vapnenci, fliš, Paleogen.

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sea-level changes and Eocene sequence in central Middle Dalmatia, Croatia.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Benić, Josip (3163)
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Drobne, Katica
  Marjanac, Ljerka (138720)
  Velimirović, Zora
  Urednici
  Velić, Ivo (51822)
  Vlahović, Igor (100817)
  Naslov zbornika: Abstracts. The second Inter. Symp. on the Adriatic Carbonate Platform.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 59 do 59
  Skup: The second International Symposium on the Adriatic Carbonate Platform, Relations with Adjacent Regions. Some Aspects of the Shallow Water Sedimentation on Adriatic Carbonate Platform (Permian to Eocene)
  Održan: od 12.05.91 do 18.05.91
  Sažetak: Taloženje tijekom ranog eocena odvijalo se u brakičnim plitkim lagunama, a kasnije na otvorenome šelfu gdje su se taložili foraminiferski vapnenci. Taloženje karbonata karakteriziraju brojni prekidi u sedimentaciji, od kojih su neki trajali po 2-2,5 mil. godina. Ti prekidi bili su uvjetovani emerzijama, što su bile odraz relativnog spuštanja razine mora. Progresivno produbljavanje dovelo je do taloženja prijelaznih naslaga i napokon do taloženja fliša. Produbljavanje i nastanak bazena interpretiramo kao posljedicu tektonskog raspada Jadranske karbonatne platforme.
  Ključne riječi: Promjene razine mora, Eocenske sekvencije, Liburnijske naslage, Foraminiferski vapnenci, Fliš.

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Shallow-marine Paleogene on the Island of Rab (Northern Adriatic).

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Marjanac, Ljerka (138720)
  Urednici
  Bosellini, A.
  Brandner, R.
  Flugel, Eric
  Naslov zbornika: Abstracts.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ortisei, Italija
  Godina: 1991
  Stranice: od 159 do 160
  Skup: Dolomieu Conference on Carbonate Platforms and Dolomitization.
  Održan: od 16.09.91 do 21.09.91
  Sažetak: Paleogenski klastiti što su ranije bili interpretirani kao fliš su tangencijalno koso uslojeni. Većina kosih slojeva nagnuta je prema JZ i samo nekoliko ih ima prividno suprotnu orijentaciju. Bioturbacija ima različit intenzitet, a skeletna fauna je u pješčenjacima jako rijetka i samo se mjestimično nalaze resedimentirane foraminifere te ponekad i velike ostreide. Na jednom nivou u slijedu nalaze se pješčenjački litoklasti što dosežu 0,5m u dužinu. Pojedina pješčenjačka tijela odijeljuju nekoliko metara debeli plavkasto-sivi pjeskoviti i siltozni lapori. Pješčenjaci su interpretirani kao plimski pješčani valovi.
  Ključne riječi: Paleogenski klastiti, Koso uslojeni pješčenjaci, Pješčani valovi.

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Paleoecological significance of morphology of discocyclinids from the Istria Peninsula.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Drobne, Katica
  Urednici
  Gayet, Mirelle
  Courtinad, Bernard
  Naslov zbornika: Abstracts. First European Paleontological Congress.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lyon, Francuska
  Godina: 1993
  Stranice: od 30 do 30
  Skup: First European Paleontological Congress. Organisms - Paleoenvironment Interactions.
  Održan: od 07.07.93 do 09.07.93
  Sažetak: Istraživane su diskocikline koje se nađene na nekoliko istarskih lokaliteta, stratigrafskog raspona od "gornjeg kuizija" do donjeg-srednjeg luteta. Zahvaljujući morfološkim osobitostima kučica diskociklina i količini glaukonitnih zrnaca u sedimentima, izdvojene su tri fosilne zajednice, svaka s određenim paleoambijentalnim značajkama.
  Ključne riječi: Diskocikline, Istra, Glaukonit, Paleookoliš.

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Biostratigraphy of carbonate deposits of Upper Cretaceous and Paleogene in off-shore well Koraljka-1, southwest of Zadar (Croatia, Adriatic sea).

  Autori:
  Lučić, Dubravko
  Benić, Josip
  Stanković, Damir
  Miletić, Danica
  Urednici
  Velić, Ivo (51822)
  Vlahović, Igor (100817)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 108 do 108
  Skup: The second International Symposium on the Adriatic Carbonate Platform, Relations with Adjacent Regions. Some Aspects of the Shallow Water Sedimentation on Adriatic Carbonate Platform (Permian to Eocene)
  Održan: od 12.05.91 do 18.05.91
  Sažetak: Duboka, istraživačka jadranska bušotina Koraljka-1 u srednjem dijelu podmorja dala je značajne, osobito biostratigrafske rezultate u svom najdubljem dijelu. Ističu se kontinuirani prijelaz krede u paleogen i planktonski mikro i nanofosili od mastrihta do gornjeg eocena s interkalacijama plitkovodnog platformskog detritusa. Takav razvoj nije poznat na kopnu Vanjskih Dinarida Hrvatske.
  Ključne riječi: Stratigrafija, Granica kreda/tercijar, karbonatni turbiditi, pučinska bušotina

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some paleontological evidence of the Eocene transgression on the Adriatic carbonate platform.

  Autori:
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Koić, Mladen
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Moro, Alan
  Gušić, Ivan
  Jelaska, Vladimir
  Naslov zbornika: Abstratcts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Marseille, Španjolska
  Godina: 1994
  Stranice: od 49 do 50
  Skup: First International Meeting on Perimediterranean Carbonate Platforms
  Održan: od 05.09.94 do 10.09.94
  Sažetak: Sedimentacija je započela u različito vrijeme u različitim dijelovima Jadranske karbonatne platforme, pa je starost transgresije u rasponu od paleocena do donjeg/srednjeg eocena. Starost podine eocenskih sedimenata i starost transgresije proučeni su na 9 lokacija duž jadranskog pojasa. Najstariji eocenski sedimenti pripadaju kozinskim vapnencima što su bili taloženi u zaštićenim lagunama i zaljevima, povrh kojih su transgresivno istaloženi foraminiferski vapnenci što su bili nastali na otvorenom šelfu.
  Ključne riječi: Eocen, Transgresija, K/T granica, Stratigrafija, Jadransko More, Kozinski vapnenci, Foraminiferski vapnenci

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Paleobathymetry from large benthic foraminifers - a new insight into an old problem.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Naslov zbornika: Poster abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Aberdeen
  Godina: 1994
  Stranice: od 14 do 14
  Skup: 33rd British Sedimentology Research Group Annual Meeting
  Održan: od 18.12.94 do 21.12.94
  Sažetak: Dubinu habitata velikih bentičkih foraminifera može se rekonstruirati prema njihovim prilagodbama za zahvaćanje svjetla, što je potrebno radi održavanja životnih uvijeta za njihove simbionte. Kako pojedini rodovi foraminifera ugošćuju različite simbionte koji imaju i različite potrebe za svjetlom, to je i njihova batimetrijska zonacija različita. Prema prilagodbama na specifične simbionte, prepoznajemo u kakovim su svjetlosnim uvijetima foraminifere živjele, pa i onda kada ne poznajemo recentne predstavnike tih rodova. U radu je prikazana paleobatimetrijska rekonstrukcija prema velikim bentičkim foraminiferama iz paleogena Istre.
  Ključne riječi: Paleobatimetrija, Foraminifere, Simbionti, Paleogen, Istra

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Paleobathymetry from large benthic foraminifers - a new insight into an old problem.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Naslov zbornika: 3rd EPA Workshop: Black Shales Models.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Dotternhausen, Njemačka
  Godina: 1995
  Stranice: od 37 do 38
  Skup: 3rd EPA Workshop: "Black Shales Models"
  Održan: od 06.07.95 do 08.07.95
  Sažetak: Dubinu habitata velikih bentičkih foraminifera može se rekonstruirati prema njihovim prilagodbama za zahvaćanje svjetla, što je potrebno radi održavanja životnih uvijeta za njihove simbionte. Kako pojedini rodovi foraminifera ugošćuju različite simbionte koji imaju i različite potrebe za svjetlom, to je i njihova batimetrijska zonacija različita. Prema prilagodbama na specifične simbionte, prepoznajemo u kakovim su svjetlosnim uvijetima foraminifere živjele, pa i onda kada ne poznajemo recentne predstavnike tih rodova. U radu je prikazana paleoekološka rekonstrukcija distribucije odabranih velikih bentičkih foraminifera iz paleogena istočnoga Jadrana (čiste i oligotrofične vode).
  Ključne riječi: Paleobatimetrija, Foraminifere, Simbionti, Paleogen, Jadrans

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sequence stratigraphic development and revision of age (Neogene) of a part of Promina-beds in Northern Dalmatia, Croatia.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Marjanac, Ljerka (138720)
  Babac, Darinka
  Urednici
  Vlahović, Igor (100817)
  Velić, Ivo (51822)
  Šparica, Marko
  Naslov zbornika: Abstracts 1. hrvatski geološki kongres
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96520-2-2
  Stranice: od ?? do ??
  Skup: 1. hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 19.10.95 do 22.10.95
  Sažetak: "Eocenski" klastiti u okolici Podvršja u Ravnim Kotarima reinterpretirani su kao miocensko-?pliocenske starosti prema zajednicama malih bentičkih foraminifera. Istraženi sedimenti su litološki istovjetni Prominskim naslagama, a u njihovom slijedu je prepoznato 6 depozicijskih sekvencija. Jedna kompletna sekvencija obuhvaća konglomerate u donjem dijelu, hibridne arenite u srednjem i marinske lapore u gornjem dijelu. Baze sekvencija su interpertirane keo zasječene doline što su nastale pri značajnim padovima razine mora. Konglomerati su vjerojatno bili taloženi tijekom lowstanda i rane transgresije. Lapori su se taložili tijekom prodiranja mora i odgovaraju highstandu.
  Ključne riječi: Sekvencijalna stratigrafija, Neogen, Ravni Kotari, Promina-naslage, Foraminifere

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Taxonomy and biometry (applied to the Eocene corals from the island of Krk - Croatia).

  Autori:
  Prlj-Šimić, Nediljka
  Sremac, Jasenka
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Urednici
  Velić, Ivo (51822)
  Vlahović, Igor (100817)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od ??? do ???
  Skup: 1. hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 19.10.95 do 22.10.95
  Sažetak: Brojni eocenski solitarni koralji na otoku Krku omogućili su primjenu biometrijske metode, kao dodatne metode za određivanje vrsta. Definirane su dvije vrste, na osnovi različitih disperzijskih i frekvencijskih dijagrama.
  Ključne riječi: Solitarni koralji, Eocen, Krk, biometrija

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some Paleontological Evidence of the Paleogene Transgression on the Adriatic Carbonate Platform.

  Autori:
  Koić, Mladen
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Gušić, Ivan
  Jelaska, Vladimir
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Moro, Alan
  Urednici
  Velić, Ivo (51822)
  Vlahović, Igor (100817)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od ??? do ???
  Skup: 1. hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 19.10.95 do 22.10.95
  Sažetak: Nakon gornjokredne emerzije, sedimentacija se na Jadranskoj platformi obnovila dijakronično povrh podloge različite starosti. Starost transgresije je u rasponu od paleocena do eocena. Prepoznato je nekoliko paleogenskih okoliša i facijesa u rasponu od brakičnih laguna karakteriziranih laminitima Kozinskih naslaga, do otvorenog šelfa gdje su se taložili foraminiferski vapnenci. Uočene emerzije imale su različito trajanje, i pridonjele su stratigrafskoj nekompletnosti istraženih profila.
  Ključne riječi: Kredno-tercijarna granica, emerzija, Foraminiferski vapnenci, Kozina naslage

 45. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Evolution of Eocene-Miocene flysch basin of Central Dalmatia, Croatia.
  Fakultet: Prirodoslovno-matematicki fakultet, Zajednicki studij iz podrucja geologije Sveuciliste u Zagrebu
  Autor: MARJANAC TIHOMIR
  Datum obrane: 14.01.94
  Jezik: engleski
  Broj stranica: 348
  Sažetak: Na Hvaru i Pelješcu su istraženi karbonati, a klastiti su istraženi na Hvaru, u Kaštelansko-splitskom bazenu i u Donjem Dolcu. Taloženje se odvijalo pod utjecajem promjena razine mora, tako da su nastali brojni hijatusi u Kozinskim naslagama tijekom spuštanja razine mora. Megaslojevi u Donjoj fliškoj zoni predstavljaju sin-riftne sedimente što su bili istaloženi tijekom rane ekstenzijske faze. Olistostroma K-S nastala je katastrofičkim raspadom ruba šelfa. Post-riftni sedimenti Gornje fliške zone su konglomeratne aluvijalne lepeze i fan-delte, što su bile taložene tijekom lowstanda i pratečeg porasta razine mora.
  Ključne riječi: Bazen, Fliš, Oscilacija razine mora, Dalmacija, Split, Karbonati, hijatusi, konglomerati, paleotransporti.


 46. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Zajednice ihnofosila u paleogenskim klastitima otoka Raba.
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 14.07.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 93
  Sažetak: Osam ihno-rodova i 6 ihno-vrsta je određeno u eocenskim klastitima na otoku Rabu, gdje prevladavaju domihnije i fodihnije. Razlikovano je 8 ihnofabrika prema zajednicama ihnofosila na poluotoku Loparu, a naglašena razlika u stupnju bioturbacije može biti u vezi sa promjenama u salinitetu i/ili paleoreljefu.
  Ključne riječi: Ihnofosili, Eocen, Rab,


 47. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Zajednice ihnofosila u paleogenskim klastitima otoka Raba.

  Autori:
  Kajmić, Andrea (184414)
  Fakultet: Prirodoslovno-matematicki fakultet, Zajednicki studij iz podrucja geologije Sveuciliste u Zagrebu
  Mentor: MARJANAC TIHOMIR
  Datum obrane: 14.07.95
  Autor: Kajmić Mr.sc Andrea
  Rad: Magisterij
  Sažetak: Osam ihno-rodova i 6 ihno-vrsta je određeno u eocenskim klastitima na otoku Rabu, gdje prevladavaju domihnije i fodihnije. Razlikovano je 8 ihnofabrika prema zajednicama ihnofosila na poluotoku Loparu, a naglašena razlika u stupnju bioturbacije može biti u vezi sa promjenama u salinitetu i/ili paleoreljefu.
  Ključne riječi: Paleogen, Rab, Klastiti, Ihnofosili,

 48. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Biostratigrafija tercijara Jadranskog podmorja na osnovi vapnenačkog nanofosila I

  Autori:
  Benić, Josip (3163)
  Naručitelj: INA-Naftaplin
  Depo ustanova: INA-Naftaplin
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 104
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U podmorju srednjeg Jadrana vršena su na osnovi uzoraka iz dubokih istražnih bušotina biostratigtafska istraživanja u naslagama krede i kenozoika.
  Ključne riječi: Biostratigrafija, Podmorje srednjeg Jadrana, Duboke istražne bušotine, Nanofosili.

 49. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Biostratigrafska sinteza klastita paleogena u Vanjskim Dinaridima na osnovi nanofosila I

  Autori:
  Benić, Josip (3163)
  Naručitelj: INA-Naftaplin
  Depo ustanova: INA-Naftaplin
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 116
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija je sinteza četverogodišnjeg rada (1987-1990) za potrebe naftnogeoloških istraživanja, a obuhvaća biostratigrafska istraživanja klastita paleogena Istre, Hrvatskog primorja, Dalmacije i Hercegovine.
  Ključne riječi: Nanofosili, Paleogen, Biostratigrafija, Vanjski Dinaridi.

 50. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Sedimentary bodies of Intradunlin sandstones ("Cook Sandstones") and Drake Formation of Veslefrikk Field.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Naručitelj: STATOIL
  Depo ustanova: STATOIL
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 32
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikazana je rekonstrukcija sedimentnih tijela Cook-pješčenjaka i Drake Formacije prema bušotinskim podacima s Veslefrikk polja.
  Ključne riječi: Sedimentna tijela, Pučinske bušotine, Sjeverno More, Cook-pijesci, Drake formacija
  Ostalo: Studija izrađena u okviru VISTA stipendije za postdoktorsko usavršavanje. VISTA stipendiju dodjeljuje za fundamentalna istraživanja Norveška Akademija Znanosti u Oslu.

 51. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Facies of Intradunlin Sandstones ("Cook sandstones") of Veslefrikk Field.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Naručitelj: STATOIL
  Depo ustanova: STATOIL
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 82
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na osnovi jezgara s Veslefrikk polja interpretirani su facijesi i taložni okoliši Intradunlinskih pješčenjaka i pratećih sedimenata.
  Ključne riječi: Facijesi, Intradunlinski pješčenjaci, Pučinske bušotine, Sjeverno More
  Ostalo: Studija izrađena u okviru VISTA stipendije za postdoktorsko usavršavanje. VISTA stipendiju dodjeljuje za fundamentalna istraživanja Norveška Akademija Znanosti u Oslu.

 52. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Coastal and Shelfal Sandstone Bodies, A Review.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Naručitelj: STATOIL
  Depo ustanova: STATOIL
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 145
  Jezik: engleski
  Sažetak: Kritički i selektivni prikaz obalnih i šelfnih pješčenjačkih tijela, njihove geneze, građe, sekvencijalne stratigrafije, dimenzija, s primjerima iz recentnih okoliša i starih stijena.
  Ključne riječi: Pješčenjačka tijela, Sekcencijalna stratigrafija, Okoliši, Šelf, Obala
  Ostalo: Studija izrađena u okviru VISTA stipendije za postdoktorsko usavršavanje. VISTA stipendiju dodjeljuje za fundamentalna istraživanja Norveška Akademija Znanosti u Oslu.

 53. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Geometries of the Lower Jurassic Sandstones in the Northern North Sea and Their Sequence Stratigraphic Interpretation.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Naručitelj: STATOIL
  Depo ustanova: STATOIL
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 100
  Jezik: engleski
  Sažetak: Geometrije donjojurskih pješčanih tijela rekonstruirane su prema bušotinskim geofizičkim podacima i potpovršinskim kartama debljina. Sekvencijalno-stratigrafska interpretacija zasniva se na 14 regionalnih profila i manjem broju istraženih jezgara.
  Ključne riječi: Pješčana tijela, Sekvencialna stratigrafija, Pučinske bušotine, Sjeverno More, Dunlin grupa
  Ostalo: Studija izrađena u okviru VISTA stipendije za postdoktorsko usavršavanje. VISTA stipendiju dodjeljuje za fundamentalna istraživanja Norveška Akademija Znanosti u Oslu.

 54. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Dunlin Group Sandstones in Quadrant 35 And Adjacent Areas.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Steel, Ronald
  Naručitelj: Norsk Hydro
  Depo ustanova: Norsk Hydro
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 51
  Jezik: engleski
  Sažetak: Analiza facijesa i prostiranja pješčenjaka Dunlin grupe u istražnom prostoru sjevernog dijela Sjevernog Mora. Paleotopografske karte pokazuju tektonski pretcrt nekih paleotopografskih oblika što su uvjetovali raspodjelu pijeska.
  Ključne riječi: Dunlin grupa, Paleotopografija, Sjeverno More, Pučinske bušotine
  Ostalo: Studija izrađena u okviru VISTA stipendije za postdoktorsko usavršavanje. VISTA stipendiju dodjeljuje za fundamentalna istraživanja Norveška Akademija Znanosti u Oslu.

 55. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Depositional model for the lower Jurassic Dunlin Group in the northern North Sea and its sequence stratigraphic interpretation.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Naručitelj: Saga Petroleum
  Depo ustanova: Saga Petroleum
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 84
  Jezik: engleski
  Sažetak: Taložni model donjojurske Dunlin grupe na području Sjevernog Mora bazira se na interpretaciji i korelaciji geofizičkih bušotinskih podataka i istraživanju dostupnih jezgara. Korelacija 99 bušotina i 1008km profila poslužila je za izradu potpovršinskih karata struktura i dala uvid u paleotopografiju Sjevernog Mora tijekom donje jure.
  Ključne riječi: Dunlin grupa, Sekvencijalna stratigrafija, Pučinske bušotine, Paleotopografija, Sjeverno More
  Ostalo: Studija izrađena u okviru VISTA stipendije za postdoktorsko usavršavanje. VISTA stipendiju dodjeljuje za fundamentalna istraživanja Norveška Akademija Znanosti u Oslu.

 56. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Topography of erosional surfaces in the lower Jurassic Dunlin Group between 59ř and 62ř.

  Autori:
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Naručitelj: Saga Petroleum
  Depo ustanova: Saga Petroleum
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 44
  Jezik: engleski
  Sažetak: Baza podataka iz cijelog Sjevernog Mora poslužila je za izradu paleotopografskih karata za pojedine erozijske plohe. Njihova topografija je modelirana u 3-D, radi preglednijeg prikaza, ali i radi predviđanja o distribuciji pješčenjaka što su uz njih vezani.
  Ključne riječi: Dunlin grupa, Paleotopografija, Sjeverno More, Pučinske bušotine
  Ostalo: Studija izrađena u okviru VISTA stipendije za postdoktorsko usavršavanje. VISTA stipendiju dodjeljuje za fundamentalna istraživanja Norveška Akademija Znanosti u Oslu.

 57. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Early Jurassic sand tongues in the northern North Sea. Some sequence stratigraphic perspectives.
  Ustanova: University of Bergen
  Godina: 1993


 58. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Architecture of Dunlin Group formations.
  Ustanova: STATOIL
  Godina: 1993


 59. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Architecture of different formations in the Dunlin Group and some sequence stratigraphic perspectives.
  Ustanova: STATOIL
  Godina: 1993


 60. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Sequence Stratigraphiy of Lower Jurassic Dunlin Group in the northern North Sea.
  Ustanova: Norsk Hydro
  Godina: 1994


 61. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Progress in Dunlin Group studies.
  Ustanova: Saga Petroleum
  Godina: 1994


 62. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: New progress in Dunlin Group Studies.
  Ustanova: Norsk Hydro
  Godina: 1994


 63. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: The Progress in Dunlin Group Studies 1992-1994.
  Ustanova: STATOIL
  Godina: 1995


 64. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Oseberg Formation - and early Middle Jurassic fan-delta system in the northern North Sea - a response to palaeotopography of the Horda Platform.
  Ustanova: University of Bergen
  Godina: 1995


 65. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Donjojurska naftna ležišta u Sjevernom Moru.
  Ustanova: Hrvatsko geološko društvo
  Godina: 1995


 66. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Morphology of orthophragminids
  Ustanova: Institut de geologie et paleontologie de l'Universite de Basle
  Godina: 1994


 67. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Paleoecological significance of morphology of orthophragminids from the Istrian Peninsula
  Ustanova: Institut de geologie et paleontologie de l'Universite de Basle
  Godina: 1993


 68. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Zajednice ihnofosila u paleogenskim klastitima otoka Raba.

  Autori:
  Kajmić, Andrea (184414)
  Vrsta rada: magistarski rad
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Osam ihno-rodova i 6 ihno-vrsta je određeno u eocenskim klastitima na otoku Rabu, gdje prevladavaju domihnije i fodihnije. Razlikovano je 8 ihnofabrika prema zajednicama ihnofosila na poluotoku Loparu, a naglašena razlika u stupnju bioturbacije može biti u vezi sa promjenama u salinitetu i/ili paleoreljefu.
  Ključne riječi: Ihnofosili, Eocene, Rab
  Ostalo: Autor Andrea Kajmić je bila aktivni suradnik na projektu - znanstveni novak od 1991. do siječnja 1995 g.

 69. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Paleocene biota from the Adriatic Carbonate Platform

  Autori:
  Drobne, Katica
  Barattolo, Filippo
  Turnšek, Dragica
  Cimerman, Franc
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Vrsta rada: Poster
  Jezik: engleski
  Sažetak: Fosilna zajednica nekih lokaliteta Jadranske karbonatne platforme istražena je primjenom Gaeux-ov biograma. Utvrđeno je da se granica K/T utvrđena tom metodom podudara sa terenskim opažanjima.
  Ključne riječi: Gaeux-ov biogram, K/T granica, fosili
  Ostalo: Poster je bio izložen na završnom sastanku IGCP 286 "Early Paleogene Benthos" u Aspetu 1994. g.

 70. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sections of the Alveolina-Nummulites Limestones from Slovenia to Herzegovina and Dalmatia.

  Autori:
  Drobne, Katica
  Trutin, Mladen
  Pavlovec, Rajko
  Ćosović, Vlasta (99886)
  Vranaričić, Damir
  Marjanac, Tihomir (108851)
  Ogorelec, Bojan
  Jungwirth, Enio
  Babić, Ljubomir
  Zupanič, Jožica
  Vrsta rada: Poster
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ilustrirani su alveolinsko-numulitni vapnenci brojnih lokaliteta Slovenije, Jadranskog priobalja i Hercegovine, u rasponu od granice K/T do srednjeg/gornjeg eocena.
  Ključne riječi: Foraminiferski vapnenci, Paleogen, Jadranska karbonatna platforma
  Ostalo: Poster bio izložen na završnom sastanku IGCP 286 "Early Paleogene Benthos" u Aspetu 1994. g.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr