SVIBOR - Projekt broj: 1-09-085

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-085


PALEOZOJSKI KOMPLEKSI SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURJEČJA


Glavni istraživač: SREMAC, JASENKA (93154)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 4
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geološki odsjek Geološko-paleontološki zavod
Adresa: Ul. kralja Zvonimira 8
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-416 260
teleFaks: 385 (0)41-432 526

Sažetak: Paleozojske sedimentne i niskometamorfne stijene sjeverne Hrvatske sustavno se istražuju u svrhu boljeg poznavanja stratigrafije, tektonike, geneze i regionalnog položaja Savsko - dravskog međurječja. Istraživanja starosti zasnivaju se na analizi palinomorfa, mikrofosila i makrofosila, kao i na mjerenju izotopne starosti stijena. Podaci o okolišima dobivaju se iz analize palinofacijesa, mikrofacijesa i litofacijesa. Dobiveni rezultati omogućuju praćenje geoloških zbivanja tijekom paleozoika u istraživanom terenu, te upotpunjuju sliku o globalnim događajima tijekom paleozoika u širem europskom prostoru.

Ključne riječi: Paleozoik, sjeverna Hrvatska, geološka i izotopna starost, palinomorfe, mikrofosili, facijes,litologija, termička zrelost, stupanj metamorfizma, korelacija.

Ciljevi istraživanja: 1. Upoznavanje paleozojske palinoflore sjeverne Hrvatske < prve takve analize u ovom području >. Analiza palinofacijesa. 2. Paleontološka obrada mikrofosila i makrofosila. Analiza mikrofacijesa. Rekonstrukcija fosilnih zajednica. 3. Petrografska obrada uzoraka. Analiza litofacijesa. Rekonstrukcija uvjeta postanka stijena . Primjena na poznavanje metalogeneze urana, grafita i sl. iz semimetamorfnih stijena Slavonskih planina. 4. Određivanje i korelacija geološke i izotopne starosti stijena. 5. Paleogeografska rekonstrukcija. 6. Povezivanje geoloških zbivanja na zadanom području u vremenu i prostoru. 7. Korelacija sa susjednim područjima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF 936 Magmatic-metamorphic complexes of Northern Croatia
  Naziv ustanove: US Geological Survey
  Grad: Menlo Park, California, U.S.A.

 2. Naziv projekta: 1-09-289 Vulkanske stijene savsko-dravskog međurječja
  Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Geologisches Institut Universitat
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 791O4 - Freiburg/Breisgau, Njemačka

 3. Naziv ustanove: Dept. Geologia, Universidad Oviedo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 33005 - Oviedo, Španjolska

 4. Naziv ustanove: Geologisch-Palaontologisch Institut, Universitat Hamburg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 20146 - Hamburg, Njemačka

 5. Naziv ustanove: Institut fur Allgemeine und Angewandte Geologie Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 80333 - Munchen, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr