SVIBOR - Projekt broj: 1-09-087

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-087


KARTA MINERALNIH SIROVINA I PROGNOZNA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE (M 1:100000 i M 1:200000)


Glavni istraživač: KRKALO, EUGEN (60504)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 16
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE
Adresa: SACHSOVA 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 519-149
Telefon: 385 (0)1 518-300

Sažetak: Karta mineralnih sirovina i prognozna karta Republike Hrvatske izrađuje se za cijeli teritorij Republike Hrvatske i predstavljat će prikaz resursnog potencijala Republike (u daljnjem tekstu KMS). Karta mineralnih sirovina se radi na topografskoj osnovi M 1:100.000 i 1:200.000 nove izmjere (na osnovi Baselovog elipsoida, Gaus-Krigerove projekcije i Griničkog početnog meridijana - Vojnogeografski institut 1982). Radni i elaborirani kartografski materijali su na topografskoj osnovi M 1:100.000, a verzija KMS M 1:200.000 je za tisak. KMS je višeslojna karta s prikazima:- energetskih sirovina, - metalogenijom, - nemetalima, - mineralogenetskom regionalizacijom. Uz navedene kartografske prikaze rade se i prognozne karte. KMS sadrži više osnovnih klasifikacija ležišta i pojava mineralnih resursa: 1. po veličini (u skladu s Pravilnikom o prikupljanju podataka, načinu vođenja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilanci tih rezervi (N.N. br. 48/92); 2. po stupnju istraženosti ležišta se dijele na: a) ležišta istražena, u pripremi ili eksploataciji, b) ležišta i mineralne i rudne pojave izdvojene na temelju geološke prospekcije ili regionalnih istraživanja; 3. po genetskim karakteristikama. KMS se izrađuje na geološkoj podlozi Osnovne geološke karte M 1:100.000, koja je za područje Republike Hrvatske završena. U okviru KMS izrađuje se tumač i baza podataka kao informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske, koji je podsistem kompleksnog geografskog informacijskog sustava Republike Hrvatske. KMS se izvodi na osnovu programa koji se izrađuju za svaku tekuću godinu posebno.

Ključne riječi: Karta mineralih sirovina, prognozna, energetska, metalogenetska, petrogenetska, Karta mineralogenetske regionalizacije, resursni potencijal, rudonosne geološke formacije, endogena ležišta, egzogena ležišta, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Karta mineralnih sirovina i prognozna karta ilustrira bilans mineralnih i energetskih sirovina područja Republike Hrvatske u skladu s razvojem i dostignućima geoloških i srodnih prirodnih znanosti kao i općim znanstveno-tehničkim, ekonomskim pa i kulturnim razvojem društva. Stoga KMS ima višestruku namjenu i treba poslužiti za: - globalne procjene mineralnog resursnog potencijala, - izradu republičkih,, regionalnih i općinskih dugoročnih planova razvoja na bazi iskorištavanja mineralnih sirovina i energetskih resursa, - potrebe međunarodne privredno-gospodarske i znanstvene suradnje, - potrebe prostornog planiranja u građevinarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, vodoprivredi i industriji, - potrebe klasifikacije tradicionalnih mineralnih sirovina, "novih" i netradicionalnih odnosno perspektivnih i potencijalnih sirovina, - racionalnim gospodarenjem mineralnim sirovinama. - planiranja regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja, - znanstvene studije i radove iz domene proučavanja i istraživanja mineralnih sirovina (zakonitosti postanka i razmještaja mineralizacije, primjene novih geodinamskih postavki itd.), - procjenjivanje perspektivnosti većih ili manjih petrogenetskih i metalogenetskih odnosno naftno-plinonosnih i ugljenonosnih strukturno-tektonskih geoloških jedinica, - usavršavanje metodologije izrade karata mineralnih sirovina i prognoznih karata, - nastavno-edukativne potrebe.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr