SVIBOR - Projekt broj: 1-09-088

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-088


OSNOVNA GEOKEMIJSKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: PROHIĆ, ESAD (68463)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 05.05.91.

Ukupno radova na projektu: 10
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Zavod za mineralne sirovine
Adresa: Sachsova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 41 83 00
teleFaks: 385 (0)1 51 91 49

Sažetak: Prema definiciji, osnovna ili regionalna geokemijska karta je karta površinske i podpovršinske raspodjele kemijskih elemenata u nekom području državi ili regiji. U okviru izrade Osnovne geokemijske karte R Hrvatske u karbonatnim terenima, sakupljeni su uzorci tla (površinskih 15 cm profila tla) na ukupno 420 lokacija u pravilnoj mreži 5x5 km (ili rijeđe 1x1 km) u području Istre, Gorkog Kotara, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih, otoka područja Sinjskog polja i dijela otoka Mljeta u području nacionalnog parka. Ukupno je promatrano 40 geokemijskih varijabli, uključujući i neke radionuklide, ali samo 15 elemenata i 5 radionuklida su zajednički za sva istraživana područja. Nastojalo se je objektivno promotriti geokemijske varijacije u odnosu na razlike u geološkoj i litološkoj podlozi tla, tipu tla tipu okoliša, prirodnim i antropogenim utjecajima, kako bi se moglo uočiti i kvantitativno odrediti mogući doprinosi sadržajuelemenata u tlu od atmosferskog zagađenja, od intenzivno obrađivanih poljoprivrednih površina, prometa i industrijskih postrojenja. Da bi kritički istražili i znanstveno utvrdili bazne (nulte) nivoe, koji predstavljaju prirodne sadržaje elemenata u karbonatnom, krškom okolišu, na primjeru Sinjskog polja primjenili smo moderne statističke metode imodele. Kao krajnji rezultat istraživanja u okviru izrade Osnovne geokemijske karte, su već izrađene karte Istarske i Primorsko-Goranske županije u mjerilu 1:5000000. Od nekarbonathih terena obuhvaćena su područja Slavonskih planina Medvednice i Hrvatskog zagorja gdje je na površini od 1100 kvadratnih sakupljeno je 1500 uzoraka. Obrada podataka analize 20-tak odabranih elemenata je fazi kabinetske obrade. U tijeku je izrada i odgovarajučeg tumača karte.Kao posebni dio ovog projekta je izrada geokemijskih karata Nacionalnih parkova Hrvatske u suradnji sa Šumarskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu što je u tijeku.

Ključne riječi: Osnovna geokemijska karta, karbonatni tereni, nekarbonatni tereni, tlo, potočni sediment, analitika, statistička obrada, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Geokemijske baze podataka sadrže informacije relevantne za ekonomske odluke i odluke u području gospodarenja okolišem, istraživanja mineralnih sirovina, njihovu ekstrakciju i preradu, prerađivačku industriju, turizam i rekreaciju, poljoprivredu, uzgoj i zaštitu šuma, mnoge aspekte zdravlja ljudi i životinja, odlaganja i zbrinjavanja otpada, i prostorno planiranje.Sva su ova područja sve više predmet životnog interesa lokalnog pučanstva, lokalnih zajednica i državne vlasti. Problemi okoliša, nadalje ne respektiraju političke granice i podaci iz jednog dijela svijeta mogu biti značajni za neka druga svjetska područja. U tom kontekstu su iznimno značajna geokemijska istraživanja u krškom području za koji je Hrvatska locus tipikus ali i uvažavana znanstvenim krugovima barem što se tiče geokemijskih istaživanja karbonatnih terena. Republika Hrvatska je i potpisnica niza međunarodnih konvencija o zaštiti okoliša pa su ova istrživanja i nužna u poštivanja i provedbi tih konvencija. Kao rezultat prirodnih i fizičko kemijskih procesa u okolišu, ali i doprinosu od različitih izvora zagađivanja kao posljedica djelovanja čovjeka, sadržaji elemenata u prirodnim materijalima mogu varirati u rasponu od nekoliko reda veličina. te varijacije su obično nedovoljno dokumentirane i obično se ne uvažavaju od onih koji donose odluke u planovima razvoja. Gafički i plošni prikaz tih koncentracija predstavljen je geokemijskom kartom i cilj ovih istraživanja je izraditi geokemijsku kartu R Hrvatske koja bi predstavljala temelj i nezaobilazni element svih planova razvoja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Regional geochemical mapping of carbonate terrains
  Naziv ustanove: United States Geological Survey
  Grad: Reston, USA

 2. Naziv projekta: Alpe-Adria Standardization of metodology of geochemical mapping and environmental geology in carbonate terrains
  Naziv ustanove: Voest-Alpina, Fakulteta za naravoslovje in tehnologiju
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv projekta: JF275 Natural radionuclide and trace element distrbution in coal from carbonate depositional environment and in burning products around coal fired power plant in carbonate terains
  Naziv ustanove: Kansas Geological Survey, University of Kansas
  Grad: Lawrence, Kansas USA, USA

 4. Naziv projekta: Tla nacionalnih parkova Hrvatske
  Naziv ustanove: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Voest-Alpina
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Linz Austrija, Austrija

 2. Naziv ustanove: Fakulteta za naravnoslovje in tehnologiju, Inštitut za geologijo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: United States Geological Survey
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Reston, USA

 4. Naziv ustanove: Kansas Geological Survey
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Lawrence, Kansas USA, USA

 5. Naziv ustanove: University of Kansas
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Lawrence, Kansas USA, USA

 6. Naziv ustanove: Umwelt und Geoinformatik
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Leoben, Austrija, Austrija

 7. Naziv ustanove: Prirodnslovno-matematički fakultet, odsjek za geologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr