SVIBOR - Projekt broj: 1-09-120

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-120


GEOLOŠKA KARTA REPUBLIKE HRVATSKE, 1:50.000


Glavni istraživač: SOKAČ, BRANKO (43950)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Zavod za geologiju
Adresa: Sachsova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 518-300, 519-158
teleFaks: 385 (0) 519-149
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Izrada Geološke karte M 1:50000 za teritorij RH kontinuirani je Ť nastavak sustavnih geoloških istraživanja u Hrvatskoj. Temeljena Ť je na litostratigrafskoj klasifikaciji. Ima za cilj sustavno Ť proučavanje homogenih stjenskih kompleksa s njihovim ukupnim Ť sadržajima, kao produktu određenih sredina i uvjeta ili njihovog Ť obnavljanja u vremenu i prostoru. Temeljem razlika unutar Ť pojedinih regija, specifičnosti razvoja, prisutnosti vulkanogenih Ť i eruptivnih stijena, tektonske evolucije i stila, razaranja i Ť pretaložavanja, pojave metalnih i nemetalnih sirovina, Ť energetskih resursa i dr., geološka karta izražava osobitosti Ť svake regije pa poprima karakter usmjerene karte diferenciranog Ť sadržaja. Komppeksnost sadržaja karte u njezinu izradu uključuje Ť različite metode i specijalnosti, čime se integriraju interesi i Ť objekti fundalemtalnih i usmjerenih istraživanja, pa se ostvaruje Ť uska veza znanstvenog i obrazovnog procesa. Ovime se omogućuje Ť održavanje i razvoj vlastitog stručnog i znanstvenog kadra što je Ť nužnost s obzirom da se kartom istražuje i pokriva nacionalni Ť teritorij kojega specifičnosti najčešće nisu usporedive s Ť drugima. Ovako koncipirana karta prezentirana u M 1:50000, što je Ť i krajnji cilj projekta, predstavlja osnovu za ocjenu geološke Ť potencijalnosti regije ili cjelokupne teritorije, osnovu izrade Ť specijaliziranih geoloških i drugih karata te usmjerenih Ť istraživanja. Postupnost i sistematiziranost istraživanja u Ť izradi karte pretpostavlja njezin prioritet parcijalnim Ť istraživanjima koja su kumulativno skupa, pa neutemeljena često Ť ostaju bez adekvatnih razultata. Realizacija cjelokupnog projekta Ť osniva se na terenskim, kabinetskim i laboratorijskim radovima.

Ključne riječi: Geološka karta 1:50.000, Republika Hrvatska, formacijska analiza

Ciljevi istraživanja: Nova geološka karta temeljena na formacijskoj analizi pretpostavlja i ima za cilj kontinuirani nastavak temeljnih geoloških istraživanja, uključujući sustavna detaljna regionalna istraživanja, a kroz to daljnje i potpunije upoznavanje cjelokupne teritorije RH. Usmjerena je prvenstveno objektivnim i na činjenicama utemeljenim znanstvenim spoznajama, objektivnoj valorizaciji prostora, što čini osnovu iskorištavanja ili zaštita svih njegovih prirodnih resursa. Uzme li se u obzir da je izrada geoloških karata trajan proces sa svim karakteristikama temeljnog znanstvenog rada kojim se kontinuirano nadograđuju spoznaje i da je osnovni oblik geoloških istraživanja koji metodološki predstavlja gotovo jedinstveni način sveobuhvatnog sistematskog i organiziranog prikupljanja relevantnih činjenica, njihove obrade i interpretacije, jasno je njihovo značenje s aspekta znanstvenih, obrazovnih i privrednih potreba. Usku povezanost izrade geološke karte s ciljem praktičnih potreba treba gledati u okviru specifičnosti pojedinih regija i mogućnost koje one pružaju. Iz ovog razloga geološka karta je tematska po svom sadržaju i prilagođava se specifičnosti svake regije pa time poprima karakter usmjerene karte diferenciranog sadržaja. S obzirom da se istraživanja programiraju prema regijama geološki homogenih ili sličnih karakteristika, odnosno prirodnim geološkim cjelinama, granice istraživanja nisu unaprijed limitirane. Osnovni doprinos koji bi proizašao iz sinteze i vrednovanja rezultata ostvarenih terenskim i laboratorijskim istraživanjima grafički bi bio prezentiran geološkom kartom temeljenoj na litostratigrafskoj analizi M 1:50.000. Ovako koncipirana geološka karta kroz rješavanje geološke građe i osobitosti pojedinih područja predstavljat će podlogu izrade niza specijaliziranih geoloških i drugih karata regionalnog planiranja i ocjene ukupnih sirovinskih i energetskih potencijala RH, koji prema sadašnjim spoznajama leže u nemetalima, nafti i plinu, te geotermičkoj potencijalnosti dijela područja RH.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Magmatsko-metamorfni kompleks sjeverne Hrvatske
  Naziv ustanove: U.S. Geological Survey
  Grad: California, USA

 2. Naziv projekta: Regionalna geokemijska istraživanja u karbonatnim terenima
  Naziv ustanove: U.S. Geological Survey
  Grad: California, USA

 3. Naziv projekta: Evolucija Jadranske karbonatne platforme u kredi
  Naziv ustanove: U.S. Geological Survey
  Grad: California, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geološko paleontološki zavod
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za geologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Hrvatski prirodoslovni muzej
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: INA-d.d.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Geofizika
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Institut fur Palaontologie der Universitat
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Wien, Austria

 8. Naziv ustanove: Centre de Sedimentologie-Paleontologie, Universite de Provence
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Marseille, France

 9. Naziv ustanove: Department of Applied Geology, University of Kalsruhe
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Karlsruhe, Germany

 10. Naziv ustanove: Institut fur Petrographic und Geochemie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Karlsruhe, Germany

 11. Naziv ustanove: Institut fur Palaontologie, Universitat Erlangen-Nurnberg
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Erlangen-Nurnberg, Germany

 12. Naziv ustanove: Institut fur Geologie und Palaontologie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Gottingen, Germany

 13. Naziv ustanove: Hungarian Geological Survey
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Debrecin, Hungary

 14. Naziv ustanove: Geological Survey of Ireland
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Dublin, Ireland

 15. Naziv ustanove: Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Padova, Italia

 16. Naziv ustanove: Forgis - Forum Geological Survey of Europe
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bruxelles, Belgium

 17. Naziv ustanove: Istituto di Geologia e Paleontologia
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Trieste, Italy

 18. Naziv ustanove: Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bari, Italy

 19. Naziv ustanove: Universita di Bologna
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bologna, Italy

 20. Naziv ustanove: Panstwowy Instytut Geologiczny
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Warszawa, Poland

 21. Naziv ustanove: Departamento de Geologia Universidade de Lisboa
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Lisboa, Portugal

 22. Naziv ustanove: Institute of Karst Research Slovenian Academy of Science
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenia

 23. Naziv ustanove: Institute of Geology
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenia

 24. Naziv ustanove: Departamento de Geodinamica Universidad de Granada
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Granada, Spain

 25. Naziv ustanove: Universidad Jaime I
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Jaime, Spain

 26. Naziv ustanove: Geologisches Institut, ETH
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Zurich, Suisse

 27. Naziv ustanove: General Directorate of Mineral Researches and Exploration (MTA)
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ankara, Turkey

 28. Naziv ustanove: British Geological Survey
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Nottingham, United Kingdom

 29. Naziv ustanove: Department of Geological Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Durham, United Kingdom

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr