SVIBOR - Projekt broj: 1-09-137

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-137


FAUNA OSTRAKODA BADENA I SARMATA U NASLAGAMA PANONSKOG BAZENA


Glavni istraživač: SOKAČ, ANA (43946)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 5
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: (041) 440 076,440 422
teleFaks: (041) 440 008

Sažetak: Obrada faune ostrakoda badena i sarmata predstavlja doprinos u paleontološkim, biostratigrafskim i paleoekološkim istraživanjima miocenskih naslaga u Hrvatskoj. Osnovu ovog projekta čine fundamentalno-znanstvena mikropaleontološka istraživanja s ciljem rješavanja biostratigrafskih odnosa na širem prostoru Paratetisa.

Ključne riječi: Ostrakodi, biostratigrafija, paleoekologija, baden, sarmat

Ciljevi istraživanja: Ovaj projekat predviđa paleontološka, biostratigrafska i paleoekološka istraživanja ostrakodske faune badena i sarmata na prostoru Panonskog bazena u Hrvatskoj s osnovnim ciljem fundamentalno-znastvenog doprinosa ove mikropaleontološke skupine. U očekivanju novih biostratigrafskih rezultata i mikropaleontoloških doprinosa, ovaj projekt bit će korišten u osnovnim geološkim istraživanjima kao i u primjeni u naftnoj geologiji.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr