SVIBOR - Projekt broj: 1-09-141

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-141


ZNANSTVENA VALORIZACIJA KRŠA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: URUMOVIĆ, KOSTA (51212)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.09.91. do 31.08.94.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 440-076
teleFaks: 385 (0)1 440-008
Telefon: 385 (0)1 418-479

Sažetak: Kompleksna hidrogeološka istaraživanja u krškom području. Objašnjenje hidrogeoloških pojava u vezi s litostratigrafskim i geotektonskim odnosima i praktična primjena u opskrbi vodom, melioracionim zahvatima i izgradnji raznih objekata u krškim područjima. Definiranje slivova izvora Sv. Ivan, izvora Gradole i izvora Bulaž u Istri. Određivanje zaštitnih zona izvora i mjere zaštite. Analiza režima istjecanja na izvorima i mogućnosti povećanja izdašnosti izvora. Režim podzemne vode. Određivanje podzemnih veza između ponora i izvora. Hidrogeološka interpretacija trasiranja podzemnih voda.

Ključne riječi: Krš, izvor, podzemna voda, zagađivanje podzemne vode, sliv, obilježivači, kretanje podzemne vode, režim podzemne vode, zaštita podzemne vode

Ciljevi istraživanja: Definiranje slivnih područja pojedinih izvora i njihova zaštita od zagađenja. Reguliranje režima istjecanja na izvoru. Određivanje zona sanitarne zaštite akumulacije. Istraživanje mogućnosti korištenja zaliha podzemnih voda ispod razine prirodnog otjecanja. Procjena postojećeg i mogućeg prirodnog obnavljanja krških vodonosnika. Utvrđene su komunikacije između pojedinih izvora i ponora. Određene su razvodnice na izvorima u središnjoj Istri. Određene su zaštitne zone izvora Bulaž, izvora Sv. Ivan i izvora Gradole, te zaštitne zone akumulacije Butoniga. Hidrogeološka istraživanja su ukazala na mogućnost npajanja izvora Gradole preko ponora Čiže. Iz akumulacije Butoniga voda je ubacivana u ponor, čine je povećana minimalna izdašnost izvora Gradole. Pokusnim crpljenjem na izvoru Bulaž dokazano je da se mogu koristiti zalihe podzemnih voda ispod razine prirodnog otjecanja. Interpretacija podataka bit će podloga za izradu magistarskih i doktorskih radnji.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Istarski vodovod
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 53000 - Buzet, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Hrvatska vodoprivreda
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hidroprojekt
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: IPZ Uniprojekt MCF
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: JKP "Papuk"
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: ORAHOVICA, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: KP "Našićki vodovod"
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: Našice, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: "Napredak" - Našice
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: Našice, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr