SVIBOR - Projekt broj: 1-09-204

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-204


HIDROGEOLOŠKA OSNOVA ZA ZAŠTITU VODA JADRANSKOG SLIVA


Glavni istraživač: FRITZ, FRANJO (12523)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
Adresa: Sachsova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 41 518-300 (centrala)
Telefon: 385 41 519-146 (Zavod)
teleFaks: 385 41 512-260
E-mail: ighg&magi.igi.hr

Sažetak: Spoznaje o kretanjima podzemnih voda u kršu sve su veće. Tome doprinose novi podaci o hidrogeološkoj građi terena, podaci trasiranja podzemnih voda, spoznaje o utjecaju razvitka današnjeg reljefa na propusnosti stijena i dr. Rezultati ukazuju da gospodarenje (podjela) Jadranskog sliva prema orografskim granicama slivova rijeka sve manje odgovara stvarnim potrebama. Predlaže se nova podjela Jadranskog sliva na hidrogeološke slivove kojima su erozijska baza hidrogeološke barijere ili razina mora. To bi bio novi znanstveni pristup podjeli Jadranskog sliva kojim bi se omogućila pouzdanija kontrola nad zaštitom površinskih i osobito podzemnih pitkih voda te najracionalnije praćenje kvalitete vode u slivovima crpilišta pitke vode. Ujedno će omogućiti kritički osvrt svrishodnosti današnje mreže vodomjernih profila u Jadranskom slivu.

Ključne riječi: krš, hidrogeologija krša, zaštita krških voda

Ciljevi istraživanja: Vodno gospodarenje unutar Republike teritorijalno je razgraničeno prema orografskim (površinskim) slivovima. Regionalno to je Crnomorski i Jadranski sliv, a u detaljnijoj podjeli to su slivovi rijeka. Zaštita krških voda uz već poznate probleme bilanciranja voda u krškim terenima, sve ozbiljnije ukazuje na nedostatke postojeće podjele Jadranskog sliva. Intenzivnije proučavanje hidrogeologije krških terena ukazuje na realniju mogućnost omeđivanja slivova vezujući istjecanje voda na erozijske baze koje čine hidrogeološke barijere ili more. Takav pristup rajonizaciji Jadranskog sliva ili nekog drugog krškog terena u svijetu (prema dostupnim podacima) dosad nije vršen pa su i prednosti zasad neocjenjene. Podjela terena koju uvjetuju hidrogeološke erozijske baze omogučiti će znatno bolje bilanciranje i osobito zaštitu voda u kršu. Na osnovi materijala iz projekta očekuje se izrada jednog magistarskog rada i dvije doktorske disertacije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr