SVIBOR - Projekt broj: 1-09-206

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-206


HIDROGEOLOŠKI ASPEKTI ZAŠTITE PODZEMNIH VODA RIJEČKOG ZALJEVA


Glavni istraživač: BIONDIĆ, BOŽIDAR (3740)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 19
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
Adresa: Sachsova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 1 518-300 (centrala)
Telefon: 385 1 519-146 (Zavod)
teleFaks: 385 1 512-260
E-mail: hgig@magi.igi.hr

Sažetak: Riječki zaljev odabran je kao pilot područje COST 65 projekta u Ť Hrvatskoj. To je tipično krško područje, koje na pravi način može Ť reprezentirati Dinarski krš Hrvatske i vrlo aktuelan problem Ť zaštite voda u krškim terenima. Visok stupanja poznavanja Ť podzemnih voda omogućuje primjenu modernih istraživačkih metoda, Ť koje se danas i na Europskoj razini tek uvode u razvojne Ť projekte. Multidisciplinarni pristup, razmjena tehnologije i Ť istraživačkog iskustva, standardizacija pristupa toj problematici Ť i definiranje zaštitnih mjera za krške terene uvode taj projekt Ť u sam vrh znanstvenih projekata na području zaštite okoliša u Ť Europskoj Zajednici.

Ključne riječi: Hidrogeološki aspekti zaštite krških voda, COST projekt EZ, multidisciplinarni pristup, razmjena istraživačkog iskustva, definiranje zaštitnih mjera

Ciljevi istraživanja: Definiranje krških drenažnih područja i njihov utjecaj na dinamiku voda. Razvoj vodnih resursa u krškim terenima, njihove bilance uklčjučujući i ulogu zadržavanja vode u krškom podzemlju. Preporuke kriterija EZ za definiranje zaštitnih zona vodnih resursa u krškim terenima Europe temeljem iskustva brojnih zemalja Europe, sudionica u projektu. Predloženi program će biti doprinos boljem razumijevanju utjecaja hidrogeoloških uvijeta na upravljanje vodama i urbanističko planiranje u krškim područjima Europe. Treba istaći da rezerve pitke vode krških područja Hrvatske, a i većeg dijela Europe predstavljaju strateške rezerve budućeg razvoja.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: EURO-COST 65 Hydrogeological Aspects of Groundwater Protection in Karstic Areas
  Naziv ustanove: Commision of the European Communities - European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research
  Grad: 1040 - Brussels, Belgium


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Commision of the European Communities
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1040 - Brussels, Belgium

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr