SVIBOR - Projekt broj: 1-09-232

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-232


FIZIČKO-GEOLOŠKI PROCESI U PRIOBALJU I PODMORJU JADRANA


Glavni istraživač: JURAK, VLADIMIR (19163)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 26
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine Zavod za inž. geol.,hidrogeol. i geol. nafte i ugljena
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (01) 44-00-08
Telefon: 385 (01) 44-28-61

Sažetak: Istraživanja obuhvaćaju odabrane lokacije u nekim flišnim terenima priobalja Jadrana i u akvatoriju Riječkog zaljeva. a) Priobalje Jadrana. Proučavanje fizičko-geoloških procesa kojima je zahvaćena flišna primorska padina i flišni tereni središnje Istre. Određivanje inteziteta erozije flišnih naslaga srednjeg i gornjeg eocena terestričkom fotogrametrijom. Laboratorijskim postupcima odrediti fizičke i mehaničke parametre pojedinih litoloških komponenti fliša, koje su značajne za erodibilnost. Pokazatelje erodibilnosti korelirati s rezultatima opetovanih mjerenja fototeodolitom. Pojave i procese protumačiti u funkciji vremena i podneblja. b) Akvatorij Riječkog zaljeva. Na obalnoj crti i u podmorju postoje tragovi nekadašnjih stadija razine mora, tj. reperni horizonti. Njihova današnja pozicija dopušta zaključivanje o kolebanju razine kroz kvartarno razdoblje. Podmorskim kartiranjem obogaćuje se spoznaja o geološkoj građi podmorja. Moguće su i spoznaje o intezitetu marinske erozije.

Ključne riječi: fizičko-geološki procesi, priobalje, podmorje, obalna crta, razina mora, primorska padina, fliš, erozija, intezitet erozije, dinamika erozije, bioerozija, erodibilnost, terestrička fotogrametrija, morfogeneza, abrazija, neotektonski pokreti, kvartar, glacioeustatičke oscilacije, produkcija nanosa, Jadransko more, Riječki zaljev, središnja Istra

Ciljevi istraživanja: Prikupljanje podataka o značajkama i dinamici nekih fizičko-geoloških procesa. Stjecanje spoznaje o intezitetu erozije stijena koje su tomu podložne i kvantitativno izražavanje erodibilnosti pojedinih litoloških komponenti fliša. To može poslužiti kao etalonski podatak za rangiranje ostalih stijena. Terestričkom fotogrametrijom opetovanim snimanjem istih motiva s nešto dužom vremenskom bazom instrumentalno odrediti intezitet i dinamizam erozije i deficit stijenske mase u vremenu. Usavršiti metodu terestričke fotogrametrije da bi postala standardnom za praćenje erozije. Na Riječkom akvatoriju ustanoviti utjecaj klimatskih promjena, glacioeustatičkih oscilacija morske razine i neotektonskih pokreta kroz kvartarno razdoblje. Ustanoviti utjecaj promjene erozijske baze na hidrogeološke odnose i intezitet okršavanja u prostoru i vremenu. Rezultati i očekivani doprinos: stjecanje spoznaja u domeni "inženjerske geodinamike". Praktična primjena u vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu i pomorskom graditeljstvu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: J.V.P. Hrvatska vodoprivreda O.J. Rijeka
    Tip ustanove: Other
    Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr