SVIBOR - Projekt broj: 1-09-234

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-234


FOSILNE VAPNENAČKE ALGE (Dasycladaceae) MEZOZOIKA


Glavni istraživač: SOKAČ, BRANKO (43950)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Zavod za geologiju
Adresa: Sachsova 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 518 300
teleFaks: 385 (0) 519 158

Sažetak: Projekt predviđa nastavak sustavnih specijalističkih istraživanja zelenih vapnenačkih alga često prisutnih u plitkovodnim karbonatnim naslagama mezozoika Dinarida. Kroz period četverogodišnjih radova obuhvaćeni su pojedini već poznati ili novoutvrđeni taksoni trijasa, jure i krede. Novi taksoni detaljno su opisani i ilustrirani fotografijama tipičnih presjeka. Analizom pratećeg fosilnog materijala utvrđen je stratigrafski položaj novih taksona, a provodi se i analiza stratigrafskog raspona već opisanih taksona šireg mediteranskog prostora. Korelacija taksona opisanih od različitih autora i njihova kasnija determinacija nameće potrebu opsežnijih dopuna i revizija.

Ključne riječi: Vapnenačke alge (Dasycladaceae), mezozoik, paleontologija, stratigrafija, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Prethodno razradi ciljeva i doprinosa treba naglasiti da predloženi projekt izučavanja fosilnih Dasycladaceae predstavlja specijalističko istraživanje ograničeno na forme prisutne u rasponu mezozoika. Generalna pojava vapnenačkih alga vezana je na karbonatne razvoje u kojima one čine značajan konstituent ukupnog fosilnog sadržaja. Kao osnovni cilj pretpostavlja se izučavanje zelenih vapnenačkih alga (Dasycladaceae) u smislu njihovog stratigrafskog značenja, evidentiranje već poznatih formi u rasponu mezozoika karbonatne platforme Dinarida te opisa novih taksona. Iz ovoga proizlazi da se osnovni doprinos očituje u prinovama egzaktnog praćenja raspona pojedinih formi (vrsta i rodova) s posljedicom njihove stratigrafske valorizacije,prinovama kao doprinosu rješavanja još niza otvorenih pitanja klasifikacije i evolucije te najzad paleontoloških prinova, koje će se očitovati uspostavljanjem novih taksona. Realizacija ovog projekta omogućuje kontinuitet u izučavanju zelenih vapnenačkih alga, obstojnost i razvitak ove specijalnosti tradicionalno prisutne u geologiji Hrvatske. Dosadašnji rezultati visoko su ocjenjeni u općem doprinosu izučavanja ove fosilne skupine,posebno šireg mediteranskog prostora.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: PETRALGA (PErmian & TRiassic ALGAe)
  Naziv ustanove: TOTAL - Exploration Production
  Grad: Pariz, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geološko-paleontološki zavod
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za geologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr