SVIBOR - Projekt broj: 1-09-238

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-238


GEOKEMIJSKO-PETROLOŠKA STUDIJA METAMORFNIH REAKCIJA U STIJENAMA


Glavni istraživač: MARCI, VERA (28141)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geološki odjel Mineraloško-petrografski zavod
Adresa: Demetrova 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 422-136
Telefon: 385 (0)1 428-610
teleFaks: 385 (0)1 42 21 36
E-mail: drbalen@public.srce.hr

Sažetak: Istraživanje granata iz raznih tipova metamorfnih stijena sa područja Selečke planine (Makedonija) utvrđeno je da se na temelju njihova sastava mogu podijeliti u dvije grupe od kojih su jedni nastali tijekom progresivne metamorfoze, a kod druge grupe utjecali su metasomatski procesi. U metabazitu sa Selečke planine studiran je slijed metamorfnih reakcija. Slijed reakcija utvrđen je geometrijskom metodom, dokumentiran detaljnim mikrofiziografskim istraživanjima. Razlike i odnosi u mineralnim paragenezama amfibolskih škriljavaca i amfibolita zapadnog Psunja su istražene optičkim metodama, kemijskim metodama, Schreinemaker grafičkom analizom i matričnom analizom (SVD metoda).

Ključne riječi: granati, metamorfizam, Selečka planina, metamorfne reakcije, Schreinemakerov dijagram, amfiboli, amfibolske stijene, epidot amfibolitni facijes, elektronska mikrosonda, matrična analiza parageneza, Psunj

Ciljevi istraživanja: Osnovna pretpostavka studija kemijskog sastava granata je bila utvrđivanje vrste metamorfnih procesa koji su djelovali za vrijeme formiranja ovih minerala. Takovi studiji rađeni su na reprezentativnim terenima gdje su utvrđene zakonitosti promjena kemizma granata u ovisnosti u metamorfnim procesima. Ti podaci su korišteni pri korelaciji kemizma granata Selečke. Na metabazitu sa Selečke primjenjena je geometrijska metoda da bi se utvrdile metamorfne reakcije. Ona se pokazala korisnom pri donošenju zaključaka o slijedu reakcija pri promjeni p-T uvijeta. Reakcije se večim dijelom mogu dokazati detaljnim mikroskopskim opažanjima. Na amfibolskim stijenama Psunja optičkim i kemijskim metodama trebalo je utvrditi razlike u mineralima koji formiraju različite parageneze. Kemizam pojedinih minerala trebao je pomoći pri rješavanju problema p-T uvjeta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr