SVIBOR - Projekt broj: 1-09-242

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-242


STRUKTURNO-PETROGRAFSKA GRAĐA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE ZNAČAJKE KAMENA


Glavni istraživač: TOMAŠIĆ, IVAN (49811)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 52
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine, Zavod za mineralogiju, petrologiju i ekonomsku geologiju
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)041-441-839

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanje strukturno-teksturnih, petrografskih, fizičko-mehaničkih i kemijskih svojstava kamena u odnosu na otpornost u nepovoljnim uvjetima fizičkih i fizičko-kemijskih i klimatskih utjecaja a u svrhu produženja vijeka trajanja i sanacije postojećih i novih konstrukcija u kojima je kamen osnovna ili kompozitna komponenta (prometnice, zgrade, kamene obloge te sakralni, kulturni i povjesni spomenici). Istraživanjem je obuhvaćeno i rješavanje problematike vezane uz strukturno-teksturne i petrografske značajke čvrstih stijenskih masa zbog rješavanja problema vezanih uz stabilnost, optimalnu orijentaciju otkopnih fronti, eksploataciju te iskoristivost stijenske mase u blokovima. Poseban je naglasak na teorijskom razmatranju, korištenju vlastitih i razradi novih matematičkih i algoritamskih modela kojima se mogu definirati funkcionalni odnosi i zakonitosti između spomenutih strukturno teksturnih obilježja i rezultata fizičko-mehaničkih i tehničko-tehnoloških svojstava kamena. Dakle, program je obuhvatio istraživanje tehničko-tehnoloških značajki tehničkog i arhitektonskog kamena, dviju najznačajnijih sirovina poslije nafte, plina i vode u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: Strukturni sklop, teksturni sklop, fizičko-mehanička svojstva kamena, tehničko-tehnološke značajke kamena, arhitektonski kamen, tehnički kamen, eksploatacija i obrada kamena, stabilnost stijenskih masa, trajnost kamena, trajnost kamenih konstrukcija

Ciljevi istraživanja: Cilj opisanih istraživanja jest razvoj metodologije istraživanjas mogučnošću optimiranja raznih parametara kod istraživanja,razrade i eksploatacije ležišta arhitektonskog i tehničkog kamenate unapređenju spoznaja o trajnosti i upotrebivosti kamena uraznim konstrukcijama. Poseban naglasak daje se utvrđivanju razvoja metoda zaoptimiranje strukturno-petrografskih značajki čvrstih stijenskihmasa kod rješavanja problema stabilnosti u tijeku raznih vrstageotehničkih radova. Proširenjem spoznaja o tehnološkim svojstvima (mogućnostrezanja, brušenja i poliranja), te o fizičko-mehaničkim ikemijskim svojstvima i složenim uvjetima urbanih opterećenja iklimatskih promjena želi se omogućiti pravilan izbor kamena kodugradnje i sanacije. U tom smo pogledu u periodu od 1991-1995 publicirali određenibroj radova znanstvenog i stručnog karaktera.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut građevinarstva Hrvatske, Zavod za prometnice i cestograđevni laboratorij, Laboratorij za kamen
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr