SVIBOR - Projekt broj: 1-09-289

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-289


VULKANSKE STIJENE SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURJEČJA


Glavni istraživač: PAMIĆ, JAKOB (98874)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.12.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja, Zagreb (181)
Odjel/Zavod: Geološki odjel, Geološko-paleontološki zavod
Adresa: Zvonimirova 8
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 416 260
teleFaks: 385 (0) 1 432 526

Sažetak: Kronostratigrafski i petrološki raznovrsne vulkanske stijene veoma su česte u Savsko-dravskom međuriječju, a naročito u podlozi Panonskog bazena. Po prvi puta se daje cjelovit pregled za sve vulkanite koji su na temelju geoloških i izotopnih starosti podijeljene u sedam kronostratigrafskih grupa, odnosno formacija. Svaka je formacija sistematski obrađena i definirana na temelju detaljnih mineraloških, geokemijskih i petroloških analitičkih podataka. Tako prikupljena obimna faktografija omogućava u interpretacijskom dijelu da se objašnjavaju geotektonski uvjeti generiranja magmi i njihova genetska evolucija.

Ključne riječi: geološka i izotopna starost, mikrosondni kemijski sastav, makroelementi, mikroelementi, stabilni izotopi, petrogeneza, geodinamika

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj je cjeloviti geološko-geokemijsko-petrološki prikaz svih vulkanskih stijena istraživanog područja koji će setemeljiti na: (1) određivanju geološke i izotopne starosti; (2) sistematskom petrografskom raščlanjavanju; (3) određivanju kemijskog sastava petrogenih minerala i stijena; (4) određivanju makroelemenata i mikroelemanata i (5) određivanju stabilnih izotopa. Svi prikupljeni analitički podaci i njihova interpretacija bit će prezentirani u vidu monografskog rada.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-09-289 Vulkanske stijene Savsko-dravskog međuriječja
  Naziv ustanove: Institut za geološka istraživanja Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: JF 936 Magmatsko-metamorfni kompleksi sjeverne Hrvatske
  Naziv ustanove: US Geological Survey, Branch of Isotope Geology
  Grad: Menlo Park, Kalifornija, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institute of Nuclear Research
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Debrecin, Mađarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr