SVIBOR - Projekt broj: 1-09-323

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-09-323


EVOLUCIJA OKOLIŠA TALOŽENJA JADRANSKE KARBONATNE PLATFORME


Glavni istraživač: TIŠLJAR, JOSIP (49574)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 01.12.95.

Ukupno radova na projektu: 17
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za geologiju i mineralne sirovine
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 441839
teleFaks: 385 (0)1 440008
E-mail: PALINKAS MAPBF.PBFRNG.HR

Sažetak: Jadranska karbonatna platforma je svojevrsni svjetski sedimentološki fenomen i nepresušna riznica podataka o uvjetima i okolišima taloženja tijekom geološki dugog vremenskog raspona - srednjeg trijasa do srednjeg eocena (oko 180 milijina godina). Zbog toga ona ima bitno mjesto kod rješavanja globalnih geoloških i sedimentoloških procesa šireg cirku-mediternaskog područja. Ovim projektom predviđa se detaljno istraživanje, interpretacija, rekonstrukcija i korelacija uvjeta i okoliša taloženja Jadranske karbonatne platforme i uključivanje tih rezultata u opće svjetske znanstvene geološke spoznaje o evoluciji cirkum-mediteranskog područja. Posebice glede dobivanja odgovora na pitanja o prostiranju platforme, evoluciji i dinamici promjena okoliša taloženja kroz vrijeme i u prostoru te rješavanja problematike ritmičnosti, cikličnosti, vertikalne i bočne promjenljivosti okoliša taloženja uzrokovane globalnim oscilacijama morske razine i regionalnim i lokalnim autocikličnim procesima i klimatskim promjenama.

Ključne riječi: karbonatna platforma, taložni sustav, facijesi, ciklička sedimentacija, peritajdalni karbonati, emerzije, trijas, jura, donja kreda

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja su sistematska prikupljanja što većeg broja podataka o uvjetima i okolišima taloženja karbonatnih sedimenatana različitim lokalitetima Jadranske karbonatne platforme čijom bi se korelacijom dobili odgovori na kompleksna pitanja: kada, gdje i koliko dugo su postojali pojedini uže i šire definirani okoliši taloženja?; kakvi su njihovi međusobni bočni i vertikalni odnosi?; što je uzrokovalo njihovo nastojanje, trajanje i nestajanje tijekom vremena i u prostoru?; kakva je u tomu uloga globalnih eustatičkih procesa, a kakva lokalne ili regionalne sinsedimentacijske tektonike?; što je izazvalo ritmičnost i cikličnost sedimentacije, postojanje sekvencija II do V reda? S obzirom da Jadranska karbonatna platforma ima ključnu ulogu zatumačenje evolucija karbonatnih platformi u cirkummediteranskomprostoru svaka nova znanstvena spoznaja o njoj ima izravnidoprinos svjetskoj znanosti i omogućava naše uključivanje usvjetska geološka znanstvena dostignuća.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Global Sedimentary Geology Program. Working Group 4: Cretaceous Carbonate Platforms
  Naziv ustanove: International Assotiation of Sedimenotologist (IAS). Free University, Earth Sciences
  Grad: 1081 - Amsterdam, Netherland


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Free University, Earth Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 1081 - Amsterdam, Netherland

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr