SVIBOR - Projekt broj: 1-10-026

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-10-026


Urbanizacija Hvatske


Glavni istraživač: VRESK, MILAN (53352)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 57
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Geografski odjel Zavod za geografiju
Adresa: Marulićev trg 19/II, 41000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 446-728

Sažetak: Stupanj urbanizacije Hrvatske 1991. godine. Dinamika urbanizacije 1981-1991. Oblici urbanizacije. Razvoj gradova i promjene u urbanom sistemu. Utjecaj gradova na preobrazbu okolica. Značenje gradova u funkcionalnoj oranizaciji prostora. Gradovi i polarizirani razvoj. Razvoj stanovništva u procesu urbanizacije. Dinamika rasta, prostorni prerazmještaj i strukturne promjene stanovništva. Preseljavanja selo - grad. Depopulacija seoskih naselja i njezine posljedice. Razvoj prometnog sustava Hrvatske. Međuzavisnost prometnog i urbanog sustava. Suvremene tendencije razvitka i strukturiranja prometnih mreža Hrvatske. Promet kao činitelj razvoja polariziranih regija. Turizam kao činitelj urbanizacije. Revitalizacija i razvoj turističkih naselja. Urbanizacija i zaštita okoliša. Posebni problemi gradova.

Ključne riječi: urbanizacija, suburbanizacija, polarizacija, migracija, depopulacija, urbani sistem, prometni sistem, funkcionalna organizacija

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja su višestruki. Glavni cilj je utvrditi stupanj, dinamiku i oblike urbanizacije Hrvatske, kao i njihove posljedice s posebnim naglaskom na regionalne razlike. Stupanj i dinamika urbanizacije utvrđivat će se uvažavanjem različitih pokazatelja: porast gradskog stanovništva, deagrarizacija, socijalno prestrukturiranje stanovništva, stambena izgradnja itd. Analizirat će se razvoj gradova i promjene u urbanom sustavu. Posebna pažnja posvetit će se učincima polariziranog razvoja i urbanizacije. U vezi s time, istražit će se oblici, dinamika i prostorni aspekti preseljavanja stanovništva iz sela u gradove i njihove posljedice u gradu i selu. Analizom prometnog sustava utvrdit će se kako on utječe na tokove urbanizacije, razvoj pojedinih gradova i gradskih regija. S obzirom da veću dinamiku razvoja imaju gradovi na obali, to će se istražiti koliko turizam utječe na njihov razvoj. Pojedini gradovi će se posebno istražiti. Ovdje se misli na njihove unutrašnje promjene, probleme uređenja grada, zaštite okoliša itd. Istraživanja bi trebala rezultirati znanstvenim osnovama na kojima bi počivale planske mjere racionalne prostorne organizacije i regionalnog razvoja Hrvatske.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr