SVIBOR - Projekt broj: 1-99-105

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-99-105


BANKA OCEANOGRAFSKIH PODATAKA


Glavni istraživač: DADIĆ, VLADO (8850)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 15
Naziv ustanove: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (1)
Odjel/Zavod: Računarski centar
Adresa: Meštrovićevo šetalište 63
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 358-688
teleFaks: 385 (0)21 358-650
E-mail: DADIC@JADRAN.IZOR.HR

Sažetak: Baza oceanografskih podataka omogućava brzo i jednostavno Ť dolaženje do podataka sakupljenih kod istraživanja, Ť iskorištavanja i zaštite Jadranskog mora. U sklopu razvoja baze izvršena je analiza procesa i tokova podataka vezanih Ť zaoceanografska istraživanja. Određeni su generički entiteti Ť vezaniza pojedine procese. Izvršena je klasifikacija Ť parametrapredviđenih za pohranu u bazu podataka, te napravljen Ť rječnikpodataka. Razvijen je model baze podataka metodologijom Ť koja imaosobine objektnog transformacijskog pristupa, a neovisna Ť je od trenutnih zahtjeva i rasopložive tehnologije. Polaznu Ť osnovu je činio model objekti-veze. U prvoj fazi su izravno Ť modelirane osnovne funkcije sustava. Integracijom tako dobijenih Ť podmodela dobijen je jedinstveni logički model podataka sa Ť minimalnom redundancijom. Njegova logička struktura se Ť kontrolirala standardnim postupcima normalizacije. U slijedćoj Ť fazi logičkimodel je transformiran u implementacijski relacijski Ť model kojije podjednako pogodan za sve moguće operacije Ť ažuriranja, pretraživanja i izvještavanja. Pri ovom je korišten Ť CASE alat zaprojektiranje informacijskih sustava. Baza je Ť razvijena u ORACLESUBP, dok se za grafički prikaz izlaznih Ť podataka koristi ARC/INFO GIS sustav što je vrlo pogodno jer su Ť podaci koji se pohranjuju u bazi geokodirani, odnosno vezani za Ť prostor. Sobzirom da se baza podataka razvija u strojnom i Ť programskom okolišu koji zadovoljavaju načela OSI modela u bazu Ť se mogu bez problema uključivati i druge tematike. Baza se Ť sastoji odreferalne baze podataka i više segmenata koji Ť uključuju: pomorsku meteorlogiju, fizičku oceanografiju, klasičnu Ť oceanografiju, kemiju mora, biologiju mora i ribarstvo. Baza je u Ť tijeku izrade i do sada su završeni određeni segmenti kao što su Ť pomorska meteorologija, dio baze fizičke oceanogrfaije (struje, Ť valovi, rayina mora), klasična i kemijska oceanografija, dok Ť su ostali segmenti u fazi izrade. Izlistavanje mjerenih i Ť agregiranih podataka, te rezultata njihove obrade vrši se u Ť obliku tablica ili grafički pomoću ARC/INFO GIS sustava. U cilju Ť jednostavnijeg korištenja od strane krajnjeg korisnika iz baze je Ť posebno kreiran osnovni zemljopisni sloj, te više tematskih Ť slojeva pomoću ARC/INFO sustava tako da korisnik interaktivno Ť može vršiti njihovu analizu vrlo jednostavno sa ARCVIEW alatom u Ť WINDOWS okolišu. Osnovni problem je punjenje baze podacima jer Ť se njihov veći dio nalazi u tiskanoj formi, a za podatke Ť pohranjene na računalima provodi se kontrola kvalitete koja je Ť složena i skupa,a i relativno dugo traje.

Ključne riječi: baza podataka, oceanografija, referalni podaci, mjereni podaci, generički model, prošireni model "objekti-veze", relacijska baza, ORACLE, GIS, ARC/INFO

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj Projekta je stvaranje preduvjeta za efikasnije izvršavanje znanstvenih i stručnih istraživanja u oceanografiji. Da bi se ovo postiglo bitna je pretpostavka brža i jednostavnija dostupnost do informacija i podataka koji se odnose na oceanografska istraživanja kao što su: znanstvenici koji se bave istraživanjima mora, institucijama u kojima se istraživanja vrše, parametrima koji se mjere, korištenim mjernim metododama, te metodama za kontrolu kvalitete podataka, prikaz vrijednosti mjerenih podataka i rezultata njihove obrade. Da bi se ovo postiglo razvija se relacijska baza oceanografskih podataka sa ciljem da bude dostupna korisnicima putem informacijskih mreža (CARNet, CROPAK, OMNET, itd).


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centar za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja, Sveučilište u Splitu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: FAO Mediterranean Regional Aquaculture Project-II, SIPAM Subproject
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Rome, Italy

 3. Naziv ustanove: Državni hidrografski institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Intergovernmental Oceanographic Commision of UNESCO
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: Paris, France

 5. Naziv ustanove: IFREMER-SISMER Centre de Brest
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Brest, France

 6. Naziv ustanove: National Oceanographic Data Center
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Bidston, United Kingdom

 7. Naziv ustanove: World Data Center A
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Washington, Unated States

 8. Naziv ustanove: World Data Center B
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Moscow, Russia

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr