SVIBOR - Projekt broj: 2-01-129

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 2-01-129


PODZEMNO UPLINJAVANJE UGLJENA NA LEŽIŠTIMA HRVATSKE


Glavni istraživač: NUIĆ, JERKO (7982)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 7
Naziv ustanove: Rudarsko geološko naftni fakultet, Zagreb (195)
Odjel/Zavod: Odjel za rudarstvo, geotehniku i naftnu Zavod za rudarstvo i geotehniku
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 440-272
teleFaks: 385 (041) 440008

Sažetak: Složena ugljena ležišta nemogu se rentabilno i sigurno otkopavati klasičnim rudarskim metodama. Alternativa je podzemno uplinjavanje (PUU), to jest pretvorba ugljene mase u ležištu u plinovitu fazu i vođenje do površine u takvom obliku energetskog resursa. Bitno je za metodu izraditi pristup u ležište za iniciranje i podržavanje dobivanja energetski optimalnih proizvoda. Metoda je ekološki vrlo povoljna, budući čvrsta tvar preostala nakon izgaranja ostaje u ležištu. Projektom su proučavani osnovni principi metode i svjetska dostignuća, kao i mogućnost primjene u ležištima Hrvatske.

Ključne riječi: ugljen, podzemno uplinjavanje, ugljena ležišta

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je sagledavanje svjetskog statusa i ostvarenih rezultata metode podzemnog uplinjavanja ugljena. Na osnovu tehničko-ekonomskih saznanja o svjetskim dostignućima izvršen je pregled bilanciranih rezervi ležišta ugljena Hrvatske uz procjenu mogućnosti njihova uplinjavanja. Izdvojena su ležišta koja pružaju povoljne prirodne uvjete za provođenje postupka uplinjavanja. U narednom periodu djelatnost na projektu nastaviti će se u cilju: -tehničko-ekonomske ocjene i matematičkog modeliranja u konkretnim ležišnim prilikama -analiza mogućnosti postojeće bušotinske infrastrukture "Naftaplina" za postupak uplinjavanja uz prethodno isplinjavanje ležišta -sakupljanje podataka nabušenih ali nebilanciranih rezervi ugljena prilikom bušenja na naftu i plin

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr